Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturiešu dāvinājums
2016. gada 12. maijā

Viesturieši - līderi!
2016. gada 6. maijā

5.maijā Valmieras sākumskolā kopā ar zinātnes centru “Z(in)oo” bērni no vairāk nekā 70 izglītības iestādēm atzīmēja SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības projekta “Cilvēks vidē” noslēgumu. Pasākumā godināti radošākie un aktīvākie projekta konkursu laureāti, starp kuriem esam arī mēs – Valmieras Viestura vidusskola.

Viesturieši šajā mācību gadā piedalījušies dažādos ZAAO rīkotajos konkursos, bet lielākie panākumi gūti, piedaloties otrreizējo materiālu vākšanas akcijā "Dabai labu darīt". Esam laureātu vidū kopā ar Smiltenes novada Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu un Limbažu novada Limbažu sākumskolu. Saņēmām arī vērtīgas dāvanas no akcijas rīkotājiem – dāvanu kartes no veikala “ Freko” un apmaksātu transportu ekskursijai, kurā dosimies rudenī kopā ar aktīvākajiem akcijas dalībniekiem. Paldies!

Tāpat saņēmām Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu par labāko rezultātu starp Valmieras izglītības iestādēm un dāvanā  ZAAO pakalpojuma “ Videi draudzīga izglītības iestāde” papildus pilnu atkritumu šķirošanas katsu komplektu. Paldies!

24.maijā apbalvosim akcijas dalībniekus noslēguma pasākumā skolā!

Paldies par novērtējumu un iespēju DABAI LABU DARĪT!

Attēlā akcijas līderi, starp kuriem mēs - VVV pārstāvji – Līga Kjaspere un aktīvākie akcijas dalībnieki Rihards Bērziņš (4.b), Krišs Briedis (7.c).

Līga Kjaspere

Direktora vietniece audzināšanas jomā sākumskolas klasēs

Jauno satiksmes dalībnieku forums
2016. gada 6. maijā

Jau 23.gadu pēc kārtas Ceļu satiksmes drošības direkcija rīko konkursu jaunajiem un topošajiem velosipēdistiem – „Jauno satiksmes dalībnieku forums”. Šo sacensību mērķis ir paaugstināt bērnu zināšanu līmeni satiksmes drošības jautājumos un ceļu satiksmes noteikumos, pirmās palīdzības sniegšanā cietušajam, velosipēdu tehniskā stāvokļa pārbaudes jautājumos, kā arī pilnveidot velosipēdu vadīšanas meistarību sarežģītās situācijās uz ceļa.

 Sacensībās, kas norisinājās Valmierā 28.04.16. piedalījās sešpadsmit komandas, kuras viena par otru izrādījās gudrākas un spēcīgākas. Valmieras Viestura vidusskolu pārstāvēja trīs komandas- divas no 3.b klases- “Veiklās riepas” un “Ātrie braucēji”, viena komanda no 4.c klases- “Mazie nazīši”.

Esot lieliskiem laikapstākļiem un valdot labam garastāvoklim, visu sacensību norises laiku jaunie velosipēdisti mērojās spēkiem viens ar otru, tai pašā laikā arī izaicinot sevi. Kritieni un šaubas netrūka, bet skolotāju un mammu atbalstīti, dalībnieki koncentrējās darbam un turpināja sacensības.

Sacensību laikā bērniem bija iespēja iejusties ugunsdzēsēju lomā- uzvilkt nebūt tik vieglo apģērbu, skriet, skrūvēt ūdenskrānu un nogāzt no paaugstinājuma bumbu. Šī aktivitāte patika visiem, valdīja prieks un smiekli.

Rezultātā tika jauki kopā pavadīts laiks un iegūta laba un jauna pieredze nākamajām sacensībām. Šogad “Veiklajām riepām “ 7.vieta, “Maziem nazīšiem” 11.vieta, bet “Ātriem braucējiem” 12.vieta.

Dienai noslēdzoties tika izdarīts kāds svarīgs secinājums- nākamgad jātrenējas un jāmācās vēl čaklāk, lai savus sasniegumus uzlabotu!

Paldies skolotājiem un vecākiem, kas atbalstīja, izglītoja šos jaunos velosipēdistus un paldies arī pašiem bērniem, kuri piekrita izaicinājumam un nenobijās!

Valmieras Viestura vidusskolas

 skolotāja Vineta Zariņa

ZZ čempionāts!
2016. gada 6. maijā

Šī gada 29. aprīlī 5. a klase devās uz ZZ čempionāta pusfinālu cīnīties par iespēju doties uz lielo finālu!

Diena gara, skolēnu daudz, bet kopīgā sportiskā garā un komandas vienotībā, no 60 klašu sīvās konkurences, 5. a klase izcīnīja 5. vietu un tika iekļauta laimīgo 18 komandu sastāvā, kas dosies uz finālu Jūrmalā, 28. maijā!

Sveiciens svētkos
2016. gada 4. maijā

Ir Latvijas pilna man dvēsele visa,

Un mainīt to iespējams nava,

Jo Latvijas vārds manu asiņu ritā

Un manos sirdspukstos zvana.

/Inguna Būmane-Lūse/


Lai Lepnums par savu valsti
un tās pilsoņiem ir mūsu sirdīs!

Priecīgus svētkus!