Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Konkurss
2016. gada 28. martā

festival

Priecīgas Lieldienas!
2016. gada 27. martā

 

Glabāsim Lieldienu saulīti sirdīs

Glabāsim Lieldienu prieku arvien,

Lai pazūd tumsa, kas dvēseles tirdī,

Lieldienu saule lai atspīd arvien!


Priecīgus, sekmīgus un dzīvesspēka pilnus pavasara saulgriežus!

Viesturieši atkal pierāda sevi improvizācijas mākslā!
2016. gada 26. martā

  

Ar lieliskiem panākumiem viesturieši atgriezās mājās no Vidzemes Teātra sporta turnīra, kurā piedalījās labākās Vidzemes komandas no Madonas, Alūksnes, Bejas,  Kusas, Ilzenes, Liezēres un Valmieras.

Mūsu komandām:

2.pakāpe – vidusskolas komandai  nr.2

(Roberta Čudarkina, Linda Simsone, Lelde Annija Grīnberga, kapteine – Linda Vēze)

1.pakāpe – 5.klašu komandai

(Alise Šķērstiņa, Emīlija Melānija Fimbauere, Luīze Marta Kļaviņa, Helēna Razminoviča, kapteine – Alise Laura Kjaspere).

1.pakāpe – vidusskolas komandai  nr.1

(Elīna Krūkle, Simona Šmidte, Rodrigo Krūmiņš. Roberts Emīls Vimba)

 

Paldies dalībniekiem un atbalstītājiem!

Gatavojamies Latvijas finālam!

Teātra sporta trenere Līga Kjaspere

 

Pasaules ūdens diena
2016. gada 24. martā

World Water Day22. martā - Pasaules ūdens dienā – Valmieras Viestura vidusskolā viesojās biedrības “homo ecos” pārstāvji. Vieslektori-Ģirts Baranovskis, Gatis Valainis, Evita Bērziņa, kuri vadīja divas mācību stundas "Klimata pārmaiņas Latvijā - izaicinājumi un iespējas".

Skolēni darbojās divās darbnīcās, kuru mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par klimata pārmaiņu cēloņiem, ietekmi un sekām Latvijā, īpaši fokusējoties uz piecām klimata pārmaiņu visvairāk ietekmētajām nozarēm –veselība, ūdens resursi un infrastruktūra, būvniecība un nekustamais īpašums, biodaudzveidība un mežsaimniecība.

Viena no darbnīcām bija  "world cafe", kur skolēni radīja tādas idejas kā Klimosipēds - pilsētvidē izvietots velosipēds. Klimosipēdu minot tiek darbināts projektors, kurš, savukārt atskaņo filmiņu par Klimata izmaiņām. Šīs idejas mērķis bija jauniešus ieinteresēt par klimata pārmaiņu jautājumiem un mudināt viņus dzīvot klimatam draudzīgāk.

Otra darbnīca “Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā” nebija tik radoša, cik izzinoša. Skolēniem tika izdalīti klimata pārmaiņu ietekmes komplekti, kuros bija 30attēli. 20 attēlos bija attēlotas dažādas klimata pārmaiņu sekas un ietekmes, kas ir vai būs satopamas Latvijā, 10 attēlos bija parādītas klimata pārmaiņu sekas un ietekmes pasaulē. Ar šīm kartītēm skolēniem bija jāveic divi uzdevumi: 1) Jāuzraksta vienā teikumā, kas ir attēlots un kartītes un kādēļ 2)Jānosaka, vai attēls attiecas uz Latviju vai nē. Pēcāk Kopā tika pārrunāti attēli, pareizās un nepareizās atbildes. Paralēli šīm divām darbnīcām darbojās “Individuālo apņemšanos fotostūris”.

 Mums kā Ekoskolai šī bija lieliska iespēja parādīt “homo ecos” pārstāvjiem, ka esam diezgan zinoši Klimata jautājumos, kā arī nedaudz atsvaidzināt savas zināšanas.

 Nodarbības apmeklēja 8.c, 9.a, 10.b, 11.a,11.b klases skolēni.

Simona Šmidte

Rezultāti vēstures olimpiādēs un konkursos
2016. gada 24. martā

Skolas olimpiādē Latvijas vēsturē 7. klasēm:

Sintija Gulbe (7.b kl.) – 1. vieta

Adelīna Melbārde (7.b kl.) – 2. vieta

Mārtiņš Lūsis (7.c kl.) – 3. vieta

 

Valmieras pilsētas un novadu 7. klašu Latvijas vēstures olimpiādē:

Sintija Gulbe (7.b kl.) – 2. vieta

Adelīna Melbārde (7.b kl.) – atzinība

 

Valmieras pilsētas un novadu 9. klašu Latvijas vēstures olimpiādē:

Elza Grīva (9.a kl.) – 2. vieta (uzaicināta piedalīties arī Valsts olimpiādē)

 

Valmieras pilsētas un novadu 12. klašu Latvijas vēstures olimpiādē:

Toms Kārlis Bušmanis (12.b kl.) – 3. vieta

 

Skolo muzeju organizētajā konkursā “Eseja par skolotāju” veiksmīgi piedalījās 4 skolnieces:

Sindija Puriņa (10.b kl.) – eseja par vēstures skolotāju Inu Grāvīti;

Luīze Lepiksone (11.b kl.) – eseja par skolas direktoru Uldi Jansonu;

Šaiena Elija Pole (11.b kl.) – eseja par ekonomikas skolotāju Ludmilu Gammeršmidti;

Zane Tiliņa (11.b kl.) – eseja par bioloģijas skolotāju un mācību pārzini Ilgu Verovkinu.

Vidzemes reģionā ar savu darbu Zane Tiliņa ieguva 1. vietu, Šaiena Elija Pole 3. vietu.

 

Apsveicam ar gūtajiem panākumiem!