Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Pasaules ūdens diena
2016. gada 24. martā

World Water Day22. martā - Pasaules ūdens dienā – Valmieras Viestura vidusskolā viesojās biedrības “homo ecos” pārstāvji. Vieslektori-Ģirts Baranovskis, Gatis Valainis, Evita Bērziņa, kuri vadīja divas mācību stundas "Klimata pārmaiņas Latvijā - izaicinājumi un iespējas".

Skolēni darbojās divās darbnīcās, kuru mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par klimata pārmaiņu cēloņiem, ietekmi un sekām Latvijā, īpaši fokusējoties uz piecām klimata pārmaiņu visvairāk ietekmētajām nozarēm –veselība, ūdens resursi un infrastruktūra, būvniecība un nekustamais īpašums, biodaudzveidība un mežsaimniecība.

Viena no darbnīcām bija  "world cafe", kur skolēni radīja tādas idejas kā Klimosipēds - pilsētvidē izvietots velosipēds. Klimosipēdu minot tiek darbināts projektors, kurš, savukārt atskaņo filmiņu par Klimata izmaiņām. Šīs idejas mērķis bija jauniešus ieinteresēt par klimata pārmaiņu jautājumiem un mudināt viņus dzīvot klimatam draudzīgāk.

Otra darbnīca “Klimata pārmaiņas pasaulē un Latvijā” nebija tik radoša, cik izzinoša. Skolēniem tika izdalīti klimata pārmaiņu ietekmes komplekti, kuros bija 30attēli. 20 attēlos bija attēlotas dažādas klimata pārmaiņu sekas un ietekmes, kas ir vai būs satopamas Latvijā, 10 attēlos bija parādītas klimata pārmaiņu sekas un ietekmes pasaulē. Ar šīm kartītēm skolēniem bija jāveic divi uzdevumi: 1) Jāuzraksta vienā teikumā, kas ir attēlots un kartītes un kādēļ 2)Jānosaka, vai attēls attiecas uz Latviju vai nē. Pēcāk Kopā tika pārrunāti attēli, pareizās un nepareizās atbildes. Paralēli šīm divām darbnīcām darbojās “Individuālo apņemšanos fotostūris”.

 Mums kā Ekoskolai šī bija lieliska iespēja parādīt “homo ecos” pārstāvjiem, ka esam diezgan zinoši Klimata jautājumos, kā arī nedaudz atsvaidzināt savas zināšanas.

 Nodarbības apmeklēja 8.c, 9.a, 10.b, 11.a,11.b klases skolēni.

Simona Šmidte

Rezultāti vēstures olimpiādēs un konkursos
2016. gada 24. martā

Skolas olimpiādē Latvijas vēsturē 7. klasēm:

Sintija Gulbe (7.b kl.) – 1. vieta

Adelīna Melbārde (7.b kl.) – 2. vieta

Mārtiņš Lūsis (7.c kl.) – 3. vieta

 

Valmieras pilsētas un novadu 7. klašu Latvijas vēstures olimpiādē:

Sintija Gulbe (7.b kl.) – 2. vieta

Adelīna Melbārde (7.b kl.) – atzinība

 

Valmieras pilsētas un novadu 9. klašu Latvijas vēstures olimpiādē:

Elza Grīva (9.a kl.) – 2. vieta (uzaicināta piedalīties arī Valsts olimpiādē)

 

Valmieras pilsētas un novadu 12. klašu Latvijas vēstures olimpiādē:

Toms Kārlis Bušmanis (12.b kl.) – 3. vieta

 

Skolo muzeju organizētajā konkursā “Eseja par skolotāju” veiksmīgi piedalījās 4 skolnieces:

Sindija Puriņa (10.b kl.) – eseja par vēstures skolotāju Inu Grāvīti;

Luīze Lepiksone (11.b kl.) – eseja par skolas direktoru Uldi Jansonu;

Šaiena Elija Pole (11.b kl.) – eseja par ekonomikas skolotāju Ludmilu Gammeršmidti;

Zane Tiliņa (11.b kl.) – eseja par bioloģijas skolotāju un mācību pārzini Ilgu Verovkinu.

Vidzemes reģionā ar savu darbu Zane Tiliņa ieguva 1. vietu, Šaiena Elija Pole 3. vietu.

 

Apsveicam ar gūtajiem panākumiem!

Atvadu vārdi
2016. gada 21. martā

MĀRIS LAPSIŅŠ

(11.02.1952.—17.03.2016.)

Cilvēka dzīve ir ceļš: augšup, lejup, uz priekšu, sānis, un gājējs ir kustībā, tomēr reizēm nākas arī apstāties. Toties nebeidzams, grūts un urdošs ir katras personības ceļš uz sevis atrašanu un piepildījumu. Īsā svītriņa starp diviem gadskaitļiem ir MĀRA LAPSIŅA dāsnais un garīgi bagātais dzīves gājums, kas nežēlīgi asi pārtrūcis uz pavasara sliekšņa.

Domājot par kolēģa Māra Lapsiņa gaišās būtības ceļu šai pasaulē, apstāsimies viņa dzīvesceļa svarīgajās pieturās.

PIRMĀ - Rencēnmuižas ozolu alejas galā “Zelmeņu ” mājas, ko būvējis vectēvs Artūrs Lapsiņš, Rencēnu skolas pārzinis, skolotājs un spilgta personība vairāku paaudžu atmiņās. Daba un vectēva grāmatas-tā ir Māra bērnība. OTRĀ PIETURA - Rencēnu astoņgadīgā skola: gan mācoties (1959-1967), gan pirms tam-vectēvam pie rokas tajā ienākot!

VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA - kāda agrīna sapņa piepildīšanās, kļūstot par vidusskolnieku un režisora Zigurda Ķestera Skolēnu teātra „SPRĪDĪTIS” dalībnieku.

PIETURA – Tālie Austrumi Habarovskas apgabals. Dienests armijā (1970-1972).

PIEKTĀ ir Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte, kur Māris Lapsiņš pēc armijas absolvē Latviešu valodas un literatūras nodaļu.

VIESTURSKOLA - Māra Lapsiņa pietura uz mūžu! Atgriezies Valmierā, viņš atkal spēlē lomas pie Z. Ķestera, bet šoreiz-teātra „Sprīdītis” absolventu trupā (1974-1983). Pirmā no lomām ir skolotājs Bremzers Ē. Kestnera darbā „Punktiņa un Antons”, tad kopā ar citiem entuziastiem tapušas izrādes „Skapēna nedarbi” un „Atdodiet vecmammu!”

Māris Lapsiņš ir bijis brīnišķīgs klases audzinātājs sešām klasēm un 35 gadus (1976 - 2011) aizrautīgi skolēniem mācījis to, kas paša sirdij vienmēr bijis tuvs, - latviešu valodu un literatūru.

ĪPAŠA PIETURA - GRĀMATA. „2015. gadā esmu piedzīvojis lielus gandarījuma mirkļus,” saka M. Lapsiņš. Viņš ir pabeidzis savu sirdsdarbu vairāku gadu garumā un , kā saka Inese Ķestere, uzcēlis pieminekli savam mūža Skolotājam Zigurdam Ķesterim-izveidodams Valmieras Viestura vidusskolas Skolēnu teātra „Sprīdītis” 50 darbības gadu kopainu grāmatā ”” Sprīdītis” Laimīgajā zemē”. Saņemts novērtējums par veikumu: Valmieras Pašvaldības Balva Izglītībā 2014; IZM Goda Raksts 2015;

 Valmieras Pašvaldības balva Pateicība 2015.

PIETURA Vēstures Klase. Māris Lapsiņš paveica apjomīgu darbu Viesturskolas vēstures materiālu sakārtošanā, šīs īpašās telpas ierīkošanā, turpinot vākt, apkopot visu, kas tiek publicēts par viesturiešu gaitām. Savukārt Māra publikācijas laikrakstā Liesma vēstīja, kas notiek Viesturskolā.

PIETURA - MĪLESTĪBA. Uz Dzīvi. Teātri. LĪGU. KALVI. LĀSMU. DĀRTU (diemžēl-jau mūžībā!) MAZMEITIŅU...

PIETURA - PIEMIŅA. Uz Māra rakstāmgalda paliek materiāli otrajai grāmatai par sprīdīšiem sestajā desmitgadē...

Un paliek Māra personības starojums caur viņa padarītajiem darbiem un vārdiem: „Viesturietis – tas nav goda nosaukums, ko piešķir ikvienam. Tā ir likteņa balva, ko saņem tikai tie, kas mācījušies vai strādājuši šajā skolā. Tas ir ļoti nozīmīgs vārds, kam ir sirsnīgs, neatkārtojams skanējums. Pat vēl pēc gadiem tas ir kā īpaša savstarpējās pazīšanās, tuvināšanās zīme.”

Paldies, Māri, ka biji! Mums bija Gods iet kādu Dzīvesceļa posmu Tev līdzās!

Izsakām līdzjūtību Māra Lapsiņa ģimenei.

 

 Valmieras Viestura vidusskolas kolektīvs

ZPD konference
2016. gada 21. martā

zpdSveicam Megiju Alksni un Alisi Ruduku ar 1.vietu Vidzemes reģiona Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē fizikas sekcijā!

Meitenes, darbojoties Viesturskolas Jauno inženieru klubā, izstrādāja pētījumu "Kapilārās pacelšanās augstuma aprēķināšanas formulas eksperimentāla pārbaude".

Skolotājs Uldis Ābeltiņš

VVV Interešu izglītības koncerts „Uzziedi pasaulei!”
2016. gada 16. martā

koncertsTrešdien, 9. martā, Valmieras Kultūras centrā norisinājās ikgadējais

pašdarbības kolektīvu koncerts, kurā varēja aplūkot tautas deju kolektīvu, vecāko un jaunāko klašu koru, estrādes ansambļa un teātra klases krāšņos priekšnesumus.

Koncertā tika pārstāvētas visas vecumu grupas, sākot jau no 1. klases. Vislieāko satraukumu esot pieredzējuši jaunāko klašu skolēni, jo lielākā daļa uz skatuves kāpuši pirmo reizi, bet vecāko klašu skolēniem uzstāšanās publikas priekšā nav nekas jauns. Īpašu uzmanību piesaistīja gan koncerta radošais, gan mākslinieciskai noformējums – skolotāju ierunātās balsis un plaukstošu ziedu videouzvedumu starplaikos. Tās vēstīja, ka katrs bērns ir kā unikāls zieds, tikai tam ir jāpalīdz parādīties. Noslēgumā visi kolektīvi apvienojās kopkorī un piepildīja skatuvi ar pozitīvām emocijām.

Elza Grīva, 9.a