Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

ZPD konference
2016. gada 25. aprīlī
Sveicam Valmieras Viestura vidusskolas pārstāvjus Lavijas Skolēnu zinatniski pētniecisko darbu konferencē, kur iekļuva tikai Latvijas darbīgo skolēnu elite:

toms

Tieslietu sekcijā Tomam Bušmanim pirmā vieta un iespēja uzstāties konferences  noslēguma plenārsēdē! Darba vadītājs Māris Bušmanis.

Fizikas sekcijā VVV Inženieru kluba dalībnieces Megija Alksne un Alise Ruduka uzstājās aizrautīgi, bet tomēr Latvijas delegācijā dalībai Eiropas dabas zinātnieku konferencē neiekļuva.


VVV deleglacijas vadītājs Uldis Ābeltiņš.

SVEICAM UN LEPOJAMIES!
2016. gada 20. aprīlī

  

Neviens panākums nav nejaušs. Katra panākuma pamatā ir pamatīgs, centīgs un sistemātisks gan skolēna, gan viņa skolotāja darbs.

Šogad īpaši uzteicami ir 3.c klases skolnieces Paulīnas Jansones panākumi dažādās mācību olimpiādēs un konkursos.

Paulīna bija to trīs labāko Valmieras pilsētas 3. klašu skolēnu vidū, kuri izcīnīja iespēju piedalīties Vidzemes reģiona 3. klašu latviešu valodas olimpiādē.

36 Vidzemes gudrāko latviešu valodas zinātāju vidū Paulīna olimpiādē ieguva 1. vietu, pārliecinoši apsteidzot visus pārējos olimpiešus.

Sveicam Paulīnu Jansoni un viņas skolotāju Anitu Peiču ar šo lielisko sasniegumu!

 

Sākumskolas skolotāju MK

Prieks par sākumskolas gudriniekiem!
2016. gada 20. aprīlī

Noslēdzies sākumskolas mācību olimpiāžu maratons. Šogad tas bijis visai veiksmīgs un ražens. Valmieras pilsētas un novadu apvienības olimpiādēs piedalījās 25 sākumskolas skolēni.

Izcīnītas gan godalgotas vietas, gan gūta atzinība dažādās mācību olimpiādēs.

1. klašu kombinētajā olimpiādē

Atzinība Keitijai Busulei (sk. Inga Jurka)

2. klašu kombinētajā olimpiādē

1. vieta Jēkabam Kaķim (sk. Vineta Šmite)

2. vieta Annai Baranovai (sk. Aija Bērziņa)

Atzinība Adrianam Frindam (sk. Santa Ādamsone)

3. klašu matemātikas olimpiādē

Atzinība Paulīnai Jansonei (sk. Anita Peiča)

3. klašu latviešu val. olimpiādē

Atzinība Paulīnai Jansonei (sk. Anita Peiča)

Atzinība Martai Bērtulsonei (sk. Inese Baranova)

4. klašu matemātikas olimpiādē

3. vieta Dāvidam Danielam Liepiņam (sk. Ineta Krieviņa)

Atzinība Kristeram Vecelim (sk. Ineta Vētra)

4. klašu latviešu val. olimpiādē

1. vieta Kristeram Vecelim (sk. Ineta Vētra)

Atzinība Jānim Voldemāram Tiliņam (sk. Ineta Vētra)

Vizuālās mākslas olimpiādē

1.vieta Kerijai Muginai (sk. Aiga Gartmane)

           Annai Baranovai (sk. Aiga Gartmane)

           Paulīnai Jansonei (sk. Anita Peiča)

3.vieta Mārai Lepiksonei (sk. Aiga Gartmane)

Atzinība Ketijai Laurai Bernātei (sk. Ilze Miglava)

Sākumskolas skolotāju MK

Viesturieši labākie Latvijā
2016. gada 19. aprīlī

dambrete

Latvijas Skolu spartakiādes finālsacensībās dambretē līdz 11 gadu veco zēnu grupā 1.vieta Valmieras Viestura vidusskolas komandai – Dāvim Kristiānam Pladaram, Robertam Ojāram Habekam, Markam Kristoferam Birzgalim un Džastinam Singham. Danielai Rakeckai, Luīzei Laurai Jančevskai un Annijai Martai Melderei meiteņu grupā 10.vieta.

Līdz 13 gadu veco bērnu jauktajā grupā 4.vieta Valmieras Viestura vidusskolas komandai – Beātei Bittei, Raivo Būmanim, Rihardam Krišjānim Kļaviņam, Valteram Bittem.

Treneri Ilze un Uldis Ābeltiņi

Sveicam!
2016. gada 19. aprīlī

olSveicam!

 42. latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē piedalījās 91 8.–9. klašu skolēns. 9.a klases skolniece ELIZABETE LOČMELE olimpiādē ieguva ATZINĪBU. Apsveicam ar šo panākumu!

Latviešu valodas skolotāju MK.