Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Skolas 5.-8.klašu matemātikas olimpiādes rezultāti 2015./2016.m.g..
2016. gada 1. februārī

Olimpiāde matemātikā notika 2016.g. 20. janvārī, piedalījās 65 skolēni.

 

5. klašu grupa

1. vieta      SAMANTA BĒRZIŅA  5.a klase

2. vieta      PAULS ODINS ŠMITS   5.b klase

                    ALĪNA BEĀTE STEPENA  5.b klase

3. vieta      ALISE  LAURA KJASPERE    5.a klase

                    SAMANTA VINTERE    5.b klase

Atzinība     RŪTA INDRIKSONE   5.b klase

 

6. klašu grupa

1. vieta       RŪTA MARIJA  ĀBOLIŅA   6.a klase

2. vieta       DENĪZE TANOMECE   6.a klase

3. vieta       MADARA SĪMANE   6.c klase

Atzinība     ARTŪRS GREINS   6.b klase

 

 

7. klašu grupa

1. vieta       ANDA BIŠOFA    7.c klase

2. vieta       MĀRTIŅŠ LŪSIS   7.c klase

3 vieta        SVENS LĪRMANIS-KRŪMIŅŠ    7.b klase  

Atzinība      RAINERS STRADS  7.b klase

 

8. klašu grupa

1. vieta       KARĪNA VEIDE   8.c klase

                     UNA BERGA     8.a klase 

2. vieta       IZOLDE BERNADETA OZOLIŅA  8.a klase 

3. vieta       KATRĪNA SINGAITE  8.a klase 

Atzinība     MARIJA NIKOLA JANSONE   8.a klase

 

Matemātikas skolotāju metodiskā komisija.

Krievu vakars
2016. gada 29. janvārī

krievu vakars28. janvārī Valmieras Viestura vidusskolā notika tradicionālais Krievu vakars. Arī šogad tas savā košumā neatpalika no pārējiem gadiem - mēs varējām ieraudzīt dažādas kuriozas teātra etīdes lidmašīnā un klasē, arī bez milicijas un televīzijas šovu ainām neiztikām. Mūs iepriecināja daži dziedātāji ar nopietnākām un mazāk nopietnām dziesmām, kurām varēja dziedāt līdzi. Visspilgtāk atmiņā palika 11.c klases dziesma, kurā meitenes izrādīja savas simpātijas puisim, kurš nemaz par to nekautrējās, un pāris notis arī pats izdziedāja. Dzeja maigā mūzikas pavadījumā bija kas jauns. Visi bija sagatavojuši priekšnesumus, dažus no tiem papildinot ar video sižetiem. Par to ir jāsaka īpašs paldies pasākuma dalībniekiem un organizētājiem! Liels paldies krievu valodas skolotājām Intai Daugavietei, Inai Tunķelei un Irinai Mēdumai - Bāliņai, kuras mums deva iespēju novērtēt krievu kultūras krāšņumu un tās nozīmi mūsdienu jaunieša dzīvē!

Zane Tiliņa, 11.b

Lekcija "Inženieris un tehnoloģijas"
2016. gada 28. janvārī

VVV 6. klašu Angļu valodas olimpiādes rezultāti
2016. gada 28. janvārī
 

      1.vieta       TĪNA  ENIA GOBA 6.A

      2.vieta       Elizabete  Lekse   6.B

      3.vieta       NIKS LŪSIS   6.B

                        EMĪLS  LIEPĀJNIEKS  6.B

                        MADARA   SĪMANE      6.C

 ATZINĪBA      REIČELA   VIDRIĶE     6.A

                        ELVIJS       MĀRTIŅŠ       ŠKOBA       6.A

 

Valmieras un novadu    olimpiādē   piedalās : 1.,2. un 3. vietas    ieguvēji!      11/02/2016

Labu veiksmi!    Paldies visiem skolas olimpiādes dalībniekiem, kas pieņēma izaicinājumu pārbaudīt savas zināšanas, veicot komplicētus valodas uzdevumus!

 

Angļu valodas skolotājas 

INESE BARCE, IVETA LIEPIŅA,SARMĪTE ŠVALBE

Prieks par uzvaru!
2016. gada 28. janvārī

Jau otro gadu biedrība „Daugavas vanagi” rīko kombinēto olimpiādi 9. klasēm „Pazīsti Latviju”( vēsture, sociālās zinības, ģeogrāfija). Viesturskolu pārstāvēja 3 komandas – no katras 9. klases viena komanda.

Prieks par 9c klases komandu, kura 25.komandu konkurencē izcīnīja godalgoto 3.vietu.


Apsveicam:      

Anci Evu Ragaini

Evelīnu Niedrīti

Emīliju Dārtu Skāduli.

 

Paldies sakām 9a klases komandai – Elizabetei Ločmelei, Elzai Grīvai, Betijai Stankevičai un 9b klases komandai – Kārlim Bērziņam, Artim Brantiņam, Patrīcijai Zabarovskai par sekmīgu dalību olimpiādē.

Sociālo zinību metodiskā komisija.