Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

MŪSU „SPRĪDĪTIS” GATAVOJAS SVĒTKIEM
2015. gada 12. janvārī

 

  Jaunā gada pirmais mēnesis noslēgsies ar nozīmīgu pasākumu, ko atzīmēsim 30. janvārī. Šī diena ir īpaši izvēlēta, jo pirms 80 gadiem 31. janvārī savu dzīves ceļu uzsāka skolēnu teātra „SPRĪDĪTIS” izveidotājs un ilggadīgais režisors Zigurds Ķesteris.

    Režisora Zigurda Ķestera jubileja Viesturskolā tiks atzīmēta ar pirmās teātra vēstures grāmatas atvēršanu. Grāmatā norādīts, ka tā ir kā veltījums skolēnu teātrim „Sprīdītis”, tā režisoram Zigurdam Ķesterim, teātra atbalstītājiem, skatītājiem un, protams, Viesturskolai, kas visus šos gadus bija mūsu „Sprīdīša” Laimīgā zeme.

            Plašāku ieskatu par gatavošanos varat lasīt sadaļā TEĀTRIS>>>Jaunumi

 

Jaungada novēlējums
2014. gada 31. decembrī

SEKMES UN PANĀKUMUS

JAUNAJĀ


GADĀ!

Stipendijas par labām un teicamām sekmēm
2014. gada 19. decembrī

      Beidzoties mācību gada pirmajam semestrim, tradicionāli skolēniem, kam vislabāk veicies mācībās, Valmieras pilsētas pašvaldība un Burtnieku novada pašvaldība pasniedz stipendijas par iegūtajām sekmēm.

    Šogad esam bijuši centīgi, un 60 skolēni ir ieguvuši Valmieras pilsētas pašvaldības stipendiju, savukārt Burtnieku novada pašvaldība ir atzinīgi novērtējusi 56 skolēnu sekmes.

    Lepojamies ar mūsu stipendiātiem un novēlam veiksmi mācībās arī otrajā mācību gada semestrī!

Skolas administrācija

Apsveikums Ziemassvētkos!
2014. gada 18. decembrī
Eiropas Jauniešu Ūdens Parlaments
2014. gada 19. decembrī

          Mums ir prieks un gandarījums par iespēju, labi paveiktu darbu un sasniegto, par Valmieras un Valmieras Viestura vidusskolas vārda izskanēšanu Eiropā.

        No 2014. gada 1. līdz 6. decembrim Francijā, Duei, notika Eiropas Jauniešu Ūdens Parlamenta forums par ūdeni un klimata izmaiņām. Kopš parlamenta dibināšanas 1999. gadā jau 12. reizi parlamentārieši tika sasaukti kopā nopietnam darbam. Valmieras Viestura vidusskolas jaunieši ir bijuši dalībnieki forumos Beļģijā, Nīderlandē, Francijā un Armēnijā.

          Iespēju kļūt par 12. Eiropas Jauniešu Ūdens Parlamenta foruma parlamentāriešiem, izturot divas atlases kārtas, ieguva Valmieras Viestura vidusskolas 12.b klases skolnieces Zanda Grīnberga un Rebeka Šķērstiņa. Kopā ar viņām pasākumā piedalījās  bioloģijas skolotāja, projekta koordinatore Ilga Verovkina.

         Jau krietni pirms šī foruma 12. Eiropas Jauniešu Ūdens Parlamenta sagatavošanas periodā tika organizēta kampaņa „Ūdens vēstnesis - pilsoņu balsis ūdenim”/Water messengers- citizen voices for water/. Šajā aktivitātē tika nosūtītas un saņemtas 1635 ziņas ( pasaules pilsoņu atbildība un atbalsts dabas bagātībai- ūdenim) no 118 valstīm. 15.decembrī tika paziņoti rezultāti.

          Liels bija mūsu prieks un pārsteigums, ka galvenās balvas ieguvēja bija Zanda Grīberga, kurai tiek dota iespēja 2015. gada 22. martā piedalīties Pasaules Ūdens dienas pasākumos Strasbūrā vai Briselē. Zandas klases biedrei Rebekai Šķērstiņai iegūta 2. vieta.

VVV bioloģijas skolotāja, projekta koordinatore Ilga Verovkina