Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Vācu valodas olimpiāde
2016. gada 29. februārī

vācuValmieras pilsētas un starpnovadu 8. klašu skolēnu vācu valodas olimpiādē, ar labiem rezultātiem piedalījās mūsu skolas skolnieces, iegūstot:

2. vietu, Lāsma Šēnberga, 8.c

3. vietu, Patrīcija Ance Eberharde, 8.c

 

 

 

Vācu valodas skolotāja

Everita Groševa

Informācijas vakars VVV jauno 1. klašu ģimenēm
2016. gada 26. februārī

    

Šī gada 23. februārī Valmieras Viestura vidusskolā notika informatīvais vakars topošo pirmklasnieku ģimenēm. Bērni un viņu vecāki tika iepazīstināti ar mūsu skolu, tās vērtībām un kultūru. Vakara sākumā četri Sprīdīši palīdzēja viesiem iepazīties ar dažām mūsu skolas sniegtajām iespējām bērniem izglītoties, attīstīties kā personībām – dejojot, dziedot, spēlējot. Nelielajā koncertā uzstājās Viesturskolas tautas deju kolektīvs “ Viesturietis” , 3.-4.klašu jauktais koris. Bija arī pāris solo uzstāšanās, vakaru padarīja košāku arī skolas formu parāde, kas bija pasniegta ļoti interesantā veidā.

Pēc neliela koncerta bērni tika iedalīti katrs pie sava Sprīdīša, kuri mazajiem parādīja vēl dažas skolas piedāvātās iespējas, kopā ar mazajiem darbojās radošajās darbnīcās. Bērni varēja izmēģināt interaktīvo tāfeli, paši veidoja sev Viesturskolas Sprīdīšu cepures, izmēģināja savus spēkus skautu sagatavotajās aktivitātēs, tika arī iepazīstināti ar robotiku.

Kamēr bērni piedalījās aktivitātēs, viņu vecāki tika informēti par skolas un mācību darba aktualitātēm. Pasākuma noslēgumā uz skatuves tika uzvesti jau jaunie Sprīdīši, un viņiem tika vēlēts, lai katrs atrod savu Laimīgo zemi, kur justies labi!

Cerēsim, ka mazajiem Sprīdīšiem iepatikās Viesturskola, un mēs varēsim viņus jau nākamajā mācību gadā saukt par VIESTURIEŠIEM!

Zane Tiliņa
11.b klases skolniece

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde
2016. gada 25. februārī

img

24. februārī Valmieras 2. vidusskolā notika Valmieras pilsētas un novadu olimpiāde mājturības un tehnoloģiju priekšmetā 9. klašu zēniem. Olimpiādes darbā tika pārbaudītas dalībnieku prasmes teorētisko zināšanu testā, rasēšanā, gan arī praktiskajā darbā kokapstrādē. Uzdevumos bija arī atjautības elementi. Viesturieši turējās godam, un 19 dalībnieku konkurencē ŅIKITA RASPOPOVS izcīnīja 1. vietu, bet KĀRLIS BĒRZIŅŠ 3.vietu.

 

SVEICAM UZVARĒTĀJUS!

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs G. Verovkins

Bērnu žūrija
2016. gada 25. februārī

lasa1Laikā kad modernās tehnoloģijas arvien vairāk ienāk mūsdienu bērnu ikdienā, ir grūti bērnus piesaistīt lasīt grāmatas. Tomēr jau 5. gadu norisinās Bērnu un Jauniešu žūrija, kurā tiek aicināti bērni lasīt grāmatas un izteikt viedokli par to, kas patika un arī kas nepatika.

lasa2Noslēdzoties 2015. gada Bērnu žūrijai, arī Valmieras Viestura vidusskolā notika čaklāko lasītāju apbalvošana. Pavisam Bērnu žūrijā iesaistījās 103 bērni no 1.- 4. klasēm. Visas bērnu žūrijas grāmatas savā vecuma grupā izlasīja 77 bērni. Pārējiem tikai mazliet pietrūka.

Noslēguma pasākumā piedalījās arī Valmieras bērnu bibliotēkas un Valmieras 5. vidusskolas pārstāvji. Bērnu bibliotēkas pārstāve Lolita priecājās par tik daudz čakliem lasītājiem, kuri "grāmatu ķeršanā" un viedokļu izteikšanā bija satikti arī Valmieras bibliotēkas telpās. Savukārt 5. vidusskolas bibliotekāre Iveta piedalījās, lai smeltos pieredzi un labo praksi, kā noslēguma pasākums tiek organizēts pie mums - Viesturskolā.

lasa3Savā uzrunā bērniem VVV direktors aicināja bērnus lasīt un iztēloties savus pasaku tēlus, tādējādi bagātinot savu fantāziju un sapņus.

Savukārt bibliotekāre L.Drande bērnus aicināja ar Maijas Laukmanes dzejas rindām nebaidīties un turpināt “draudzību” ar grāmatām.

Lai pasākumu padarītu interesantāku, talkā nāca VVV sākumskolas vecāku domes vecāki, kuri gan piesaistīja atbalstītājus, gan gādāja ļoti gardu kliņģeri, gan devās rotaļās kopā ar bērniem.

Paši čaklākie lasītāji kā jau katru gadu saņēma gudrības simbolu - pūcīti Latvijas karoga krāsā un balviņas no mūsu atbalstītājiem.

Tātad, vēlamies teikt lielu paldies Bērnu žūrijas 2015. atbalstītājiem: SIA "Venden", SIA "Filter", AS "Valmieras stikla šķiedra", VAS "Latvijas Valsts meži" un SIA "Labās mantas", par jaukajām dāvanām grāmatu lasītājiem, kā arī vecāku domes pārstāvim M.Brencim par gardo kliņģeri pasākuma dalībniekiem.

Uz tikšanos nākamgad, kad atkal būs iespēja iepazīties ar jauniem grāmatu varoņiem un daudz interesantiem stāstiem!

Vecāku domes pārstāve

Ieva Fogele

Viesturiešiem sasniegumi Latvijas 69.spartakiādē frisbijā.
2016. gada 2. martā

19.februārī Ogrē norisinājās Latvijas Skolēnu 69.spartakiāde frisbijā, kur piedalījās zēnu un meiteņu komandas no dažādām izglītības iestādēm Rīgā, Ventspilī, Valmierā un Ogrē. No Viesturskolas šoreiz piedalījās gan zēnu, gan meiteņu komandas. Par čempioniem zēnu grupā šogad kļuva Ventspils 4.vidusskola, bet starp meitenēm labākās izrādījās Valmieras Viestura vidusskolas audzēknes.

 Mūsu puišiem šīs bija pirmās sacensības, kopš atjaunota skolas zēnu komanda. Kopumā tika aizvadītas trīs spēles, no kurām viena arī tika uzvarēta - pret Āgenskalna Valsts ģimnāziju. Kaut gan puiši cīnījās godam, viņi palika godpilnajā 5.vietā.

 Meiteņu komandu bija nedaudz vairāk, tādēļ bija jāaizvada piecas spēles. Konkurence nebija liela, jo visas spēles bija uzvarētas ar pārliecinošu pārsvaru. Fināla spēle pret Ogres 1.vidusskolu  bija visaizraujošākā; tā tika uzvarēta ar rezultātu 11:5.

Kopumā diena bija aizvadīta ar pozitīvām emocijām. Meiteņu komanda ne vien ieguva zelta godalgu, bet arī Spēles gara jeb Spirita balvu. Visi ir priecīgi un gandarīti par paveikto un solās turpināt trenēties, lai saglabātu augsto pozīciju Latvijā.

Puišu komandas sastāvs: Emīls Spuņģis, Toms Gudins, Matīss Midžialo, Dāvis Mednis, Ulvis Bērziņš, Andris Edgars Gailītis, Harijs Deins Āboliņš.

Meiteņu komadas sastāvs: Alise Razminoviča, Elīna Krūkle, Kristīne Višņevska, Zane Kraukle, Ance Eva Ragaine, Lelde Annija Grīnberga, Sanda Mona Muska.

                                                                               Alise Razminoviča, 12.c