Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Prieks par sākumskolas gudriniekiem!
2016. gada 20. aprīlī

Noslēdzies sākumskolas mācību olimpiāžu maratons. Šogad tas bijis visai veiksmīgs un ražens. Valmieras pilsētas un novadu apvienības olimpiādēs piedalījās 25 sākumskolas skolēni.

Izcīnītas gan godalgotas vietas, gan gūta atzinība dažādās mācību olimpiādēs.

1. klašu kombinētajā olimpiādē

Atzinība Keitijai Busulei (sk. Inga Jurka)

2. klašu kombinētajā olimpiādē

1. vieta Jēkabam Kaķim (sk. Vineta Šmite)

2. vieta Annai Baranovai (sk. Aija Bērziņa)

Atzinība Adrianam Frindam (sk. Santa Ādamsone)

3. klašu matemātikas olimpiādē

Atzinība Paulīnai Jansonei (sk. Anita Peiča)

3. klašu latviešu val. olimpiādē

Atzinība Paulīnai Jansonei (sk. Anita Peiča)

Atzinība Martai Bērtulsonei (sk. Inese Baranova)

4. klašu matemātikas olimpiādē

3. vieta Dāvidam Danielam Liepiņam (sk. Ineta Krieviņa)

Atzinība Kristeram Vecelim (sk. Ineta Vētra)

4. klašu latviešu val. olimpiādē

1. vieta Kristeram Vecelim (sk. Ineta Vētra)

Atzinība Jānim Voldemāram Tiliņam (sk. Ineta Vētra)

Vizuālās mākslas olimpiādē

1.vieta Kerijai Muginai (sk. Aiga Gartmane)

           Annai Baranovai (sk. Aiga Gartmane)

           Paulīnai Jansonei (sk. Anita Peiča)

3.vieta Mārai Lepiksonei (sk. Aiga Gartmane)

Atzinība Ketijai Laurai Bernātei (sk. Ilze Miglava)

Sākumskolas skolotāju MK

Viesturieši labākie Latvijā
2016. gada 19. aprīlī

dambrete

Latvijas Skolu spartakiādes finālsacensībās dambretē līdz 11 gadu veco zēnu grupā 1.vieta Valmieras Viestura vidusskolas komandai – Dāvim Kristiānam Pladaram, Robertam Ojāram Habekam, Markam Kristoferam Birzgalim un Džastinam Singham. Danielai Rakeckai, Luīzei Laurai Jančevskai un Annijai Martai Melderei meiteņu grupā 10.vieta.

Līdz 13 gadu veco bērnu jauktajā grupā 4.vieta Valmieras Viestura vidusskolas komandai – Beātei Bittei, Raivo Būmanim, Rihardam Krišjānim Kļaviņam, Valteram Bittem.

Treneri Ilze un Uldis Ābeltiņi

Sveicam!
2016. gada 19. aprīlī

olSveicam!

 42. latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē piedalījās 91 8.–9. klašu skolēns. 9.a klases skolniece ELIZABETE LOČMELE olimpiādē ieguva ATZINĪBU. Apsveicam ar šo panākumu!

Latviešu valodas skolotāju MK.

mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6. klašu zēniem
2016. gada 25. aprīlī

Š.g. 5. aprīlī mūsu skolā norisinājās  Valmieras pilsētas un novadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6. klašu zēniem. No Viesturskolas olimpiādē piedalījās 6a kl. Skolēni KĀRLIS MURĪSS, UVIS DULBERGS un ALVIS MIGLAVS.   24 dalībnieku konkurencē godpilno 3. Vietu ar 99 punktiem ieguva  KĀRLIS MURĪSS. Sveicam uzvarētājus.

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs G. Verovkins.

Ko es protu 2016!
2016. gada 18. aprīlī

  

15. aprīļa vakarā Viesturskolas zālē sākumskolēni, skolotāji un vecāki tikās radošajā koncertā “Ko es protu”!

Koncerta stāsts bija par brīnumu. Par piedzimšanas brīnumu, kas ir skaistākais brīnums pasaulē. Koncerta ievadā skanēja vārdi: “Mēs, Viesturskolas ģimene, jūs ļoti gaidījām! Tevi, Beāt, Tevi, Viestur, Tevi, Kārli, Samanta, Paulīna!  Gaidījām jūsu soļus skolas gaiteņos, smieklus starpbrīžos, un mēs esam ļoti laimīgi un lepni, ka jūs mums esat!”

Katrs bērns šai pasaulē ienes veselu emociju gammu, viņš atnāk ar saviem stiķiem un niķiem, dažbrīd raizēm,  bet arī ar ārkārtīgu prieku, savu cenšanos, apņēmību, savu varēšanu un talantu. Un šajā piektdienas vakarā mēs varējām pārliecināties par mazo viesturiešu cenšanos un varēšanu.

Koncertā 23 priekšnesumos varējām iepazīties ar gandrīz 80 mazajiem viesturiešiem, kas spēlēja kādu mūzikas instrumentu, dziedāja, dejoja, runāja dzeju, rādīja burvju trikus vai pat teatralizētu uzvedumu. Viena no sākusmskolas klasēm – 2.c - klase pārsteidza mūs ar jauku un mīļu priekšnesumu, kurā piedalījās pilnīgi visi klases bērni. Paldies skolotājai Santai Ādamsonei! Koncerta noslēgumā jaunie talanti saņēma atzinības, īpašas nominācijas un balvas, kas sarūpētas kopā ar mūsu atbalstītājiem!

Paldies visiem dalībniekiem, skolotājiem, kas palīdzēja sagatavoties, vecākiem un audzinātājām!

Paldies mūsu atbalstītājiem: