Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Viesturiešiem - dubultuzvara
2014. gada 21. novembrī

         19.novembrī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā pirmo reizi tika rīkota Valmieras pilsētas, Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas novadu skolu 9.klašu izglītojamo komandu kombinētā olimpiāde vēsturē, ģeogrāfijā un sociālajās zinībās „Pazīsti Latviju”.

       Valmieras Viestura vidusskolu pārstāvēja 3 komandas - no katras 9. klases viena komanda. Olimpiādē piedalījās 22 komandas, un šajā lielajā konkurencē mūsu skolas 9. c klases un 9. a klases komandas izcīnīja 3.vietu (abām komandām bija vienāds punktu skaits). Šo komandu dalībnieki – Krišjānis Pundurs, Anna Kristīne Briede, Sindija Puriņa no 9.c klases un Elvita Alksne, Lana Bišofa un Krišjānis Brūnais no 9.a klases. Balvu fondu sarūpēja biedrība „Daugavas vanagi Latvijā”. Katrs skolēns saņēma grāmatas un Atzinības rakstu par dalību olimpiādē. Godalgoto vietu ieguvēji vēl papildus saņēma naudas balvas. Biedrība ”Daugavas vanagi Latvijā” arī sarūpēja dalībniekiem pusdienas.

        Apsveicu uzvarētājus - 9. c un 9. a klases pārstāvjus! Saku paldies arī 9. b klases komandai- Jānim Vaivodam, Vilmai Alberingai, Matejam Viesturam Andersonam par labiem rezultātiem olimpiādē!

Veiksmi nākamajās olimpiādēs!

Sociālo zinību skolotāja Ludmila Gammeršmidte

Latvijas karoga stāsts
2014. gada 21. novembrī

    Patriotisma nedēļas ietvaros Lāčplēša dienā mūsu skolā viesojās Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja, Viesturskolas 20. izlaiduma absolvente Ineta Amoliņa.

      Viņa 10. klašu skolēniem pastāstīja par to, kā radās Latvijas karogs. Par tā dzimteni uzskata mūsu kaimiņpilsētu Cēsis, jo jau 13.gs. Atskaņu hronikā parādās ziņa par latgaļu kaujas karogu. Sava loma ir arī Valmierai , jo mūsu pilsētā izgatavots pirmais šūtais Latvijas karogs. 10. klašu skolēniem un skolotājiem bija iespēja iepazīties ar izglītojošu, interesantu un atraktīvu prezentāciju „Latvijas karoga stāsts”. Šobrīd sarkanbaltsarkanais karogs ir viens no Latvijas valsts oficiālajiem simboliem. Šogad nozīmīgs fakts Latvijas karoga vēsturē - tam aprit 730. gadskārta.

10. a klase

       

 

  Trīs viesturietes – skolotājas Gunta Dance (1972. g. izl.), Sarmīte Balode (1980. g. izl.) un Ineta Amoliņa (1980. g. izl.)  pēc tikšanās ar 10. klašu skolēniem . Jāpiezīmē, ka skolotāja Gunta bija Sarmītes un Inetas klases audzinātāja 11. b matemātikas klasē, kas skolu beidza 1980. gadā.

Patriotisma nedēļa sākumskolā
2014. gada 20. novembrī

Latvijas patriotisma nedēļas ietvaros sākumskolas vecāku dome 11.novembrī rīkoja klases stundu „Baltijas ceļš” 1.-4.klašu skolēniem, kas tika veltīta Baltijas ceļa 25.gadadienai. Šī pasākuma mērķis bija parādīt bērniem, kas un kāds bija Baltijas ceļš.

Klases stunda sākās ar videofilmiņu, kuru bērni klašu grupās skatījās skolas aktu zālē – ar stāstu par Baltijas ceļu un video no tā.

Pēc filmas noskatīšanās bērni devās uz klasēm, lai izveidotu katrs savu cilvēciņu, kurus vēlāk uz gaiteņa sienas savienojām simboliskā Baltijas ceļa ķēdē.

Lai radītu bērnos vēl dzīvāku sajūtu par Baltijas ceļu, pēc darba klasēs devāmies ārā, uz skolas aleju, kurā bērni stājās dzīvā ķēdē. Katrai klasei bija jānosedz noteikts ceļa posms starp divām pilsētām.

Ar šo pasākumu centāmies bērniem nodot kaut nedaudz no tām emocijām, kuras mēs, vecāki un skolotāji, izjutām, piedaloties īstajā Baltijas ceļā. Ļoti ceram, ka mums izdevās.

Sākumskolas vecāku domes pārstāve Ilze Krieva.

VIESTURIEŠU APSVEIKUMS
2014. gada 19. novembrī

 

 

APSVEICAM

   Dailes teātra aktieri,

   Valmieras Viestura vidusskolas

   1982. gada teātra klases absolventu

  ĢIRTU ĶESTERI,

   nozīmīgo Latvijas Republikas apbalvojumu –

   TRIJU ZVAIGŽŅU ORDENI

    saņemot!

SVEICIENS LATVIJAS REPUBLIKAS 96. GADADIENĀ!
2014. gada 16. novembrī

Latvijai

( Veltījums dzimšanas dienā 18. novembrī )

Latvija, saglabā sevi –

Savu brīnumaino skaistumu, kas tevī mīt!

Esi tā māte, kas samīļos mūs!

Esi tas drošais klēpis, kurā patverties!

Esi tas atbalsts, kā mums trūkst!

Esi tā skola, kas veido mūs,

Mūsu valodu un tradīcijas!

Esi tas pamats, kur atsperties

Mūsu nākotnes sapņu lidojumam!

Latvija – esi ar mums vienmēr un visur!

Skaistākas un labākas par tevi

Šajā plašajā pasaulē nav.

                        Madara Jeručenoka 10.b klasē