Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Atvadu vārdi
2016. gada 21. martā

MĀRIS LAPSIŅŠ

(11.02.1952.—17.03.2016.)

Cilvēka dzīve ir ceļš: augšup, lejup, uz priekšu, sānis, un gājējs ir kustībā, tomēr reizēm nākas arī apstāties. Toties nebeidzams, grūts un urdošs ir katras personības ceļš uz sevis atrašanu un piepildījumu. Īsā svītriņa starp diviem gadskaitļiem ir MĀRA LAPSIŅA dāsnais un garīgi bagātais dzīves gājums, kas nežēlīgi asi pārtrūcis uz pavasara sliekšņa.

Domājot par kolēģa Māra Lapsiņa gaišās būtības ceļu šai pasaulē, apstāsimies viņa dzīvesceļa svarīgajās pieturās.

PIRMĀ - Rencēnmuižas ozolu alejas galā “Zelmeņu ” mājas, ko būvējis vectēvs Artūrs Lapsiņš, Rencēnu skolas pārzinis, skolotājs un spilgta personība vairāku paaudžu atmiņās. Daba un vectēva grāmatas-tā ir Māra bērnība. OTRĀ PIETURA - Rencēnu astoņgadīgā skola: gan mācoties (1959-1967), gan pirms tam-vectēvam pie rokas tajā ienākot!

VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLA - kāda agrīna sapņa piepildīšanās, kļūstot par vidusskolnieku un režisora Zigurda Ķestera Skolēnu teātra „SPRĪDĪTIS” dalībnieku.

PIETURA – Tālie Austrumi Habarovskas apgabals. Dienests armijā (1970-1972).

PIEKTĀ ir Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte, kur Māris Lapsiņš pēc armijas absolvē Latviešu valodas un literatūras nodaļu.

VIESTURSKOLA - Māra Lapsiņa pietura uz mūžu! Atgriezies Valmierā, viņš atkal spēlē lomas pie Z. Ķestera, bet šoreiz-teātra „Sprīdītis” absolventu trupā (1974-1983). Pirmā no lomām ir skolotājs Bremzers Ē. Kestnera darbā „Punktiņa un Antons”, tad kopā ar citiem entuziastiem tapušas izrādes „Skapēna nedarbi” un „Atdodiet vecmammu!”

Māris Lapsiņš ir bijis brīnišķīgs klases audzinātājs sešām klasēm un 35 gadus (1976 - 2011) aizrautīgi skolēniem mācījis to, kas paša sirdij vienmēr bijis tuvs, - latviešu valodu un literatūru.

ĪPAŠA PIETURA - GRĀMATA. „2015. gadā esmu piedzīvojis lielus gandarījuma mirkļus,” saka M. Lapsiņš. Viņš ir pabeidzis savu sirdsdarbu vairāku gadu garumā un , kā saka Inese Ķestere, uzcēlis pieminekli savam mūža Skolotājam Zigurdam Ķesterim-izveidodams Valmieras Viestura vidusskolas Skolēnu teātra „Sprīdītis” 50 darbības gadu kopainu grāmatā ”” Sprīdītis” Laimīgajā zemē”. Saņemts novērtējums par veikumu: Valmieras Pašvaldības Balva Izglītībā 2014; IZM Goda Raksts 2015;

 Valmieras Pašvaldības balva Pateicība 2015.

PIETURA Vēstures Klase. Māris Lapsiņš paveica apjomīgu darbu Viesturskolas vēstures materiālu sakārtošanā, šīs īpašās telpas ierīkošanā, turpinot vākt, apkopot visu, kas tiek publicēts par viesturiešu gaitām. Savukārt Māra publikācijas laikrakstā Liesma vēstīja, kas notiek Viesturskolā.

PIETURA - MĪLESTĪBA. Uz Dzīvi. Teātri. LĪGU. KALVI. LĀSMU. DĀRTU (diemžēl-jau mūžībā!) MAZMEITIŅU...

PIETURA - PIEMIŅA. Uz Māra rakstāmgalda paliek materiāli otrajai grāmatai par sprīdīšiem sestajā desmitgadē...

Un paliek Māra personības starojums caur viņa padarītajiem darbiem un vārdiem: „Viesturietis – tas nav goda nosaukums, ko piešķir ikvienam. Tā ir likteņa balva, ko saņem tikai tie, kas mācījušies vai strādājuši šajā skolā. Tas ir ļoti nozīmīgs vārds, kam ir sirsnīgs, neatkārtojams skanējums. Pat vēl pēc gadiem tas ir kā īpaša savstarpējās pazīšanās, tuvināšanās zīme.”

Paldies, Māri, ka biji! Mums bija Gods iet kādu Dzīvesceļa posmu Tev līdzās!

Izsakām līdzjūtību Māra Lapsiņa ģimenei.

 

 Valmieras Viestura vidusskolas kolektīvs

ZPD konference
2016. gada 21. martā

zpdSveicam Megiju Alksni un Alisi Ruduku ar 1.vietu Vidzemes reģiona Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē fizikas sekcijā!

Meitenes, darbojoties Viesturskolas Jauno inženieru klubā, izstrādāja pētījumu "Kapilārās pacelšanās augstuma aprēķināšanas formulas eksperimentāla pārbaude".

Skolotājs Uldis Ābeltiņš

VVV Interešu izglītības koncerts „Uzziedi pasaulei!”
2016. gada 16. martā

koncertsTrešdien, 9. martā, Valmieras Kultūras centrā norisinājās ikgadējais

pašdarbības kolektīvu koncerts, kurā varēja aplūkot tautas deju kolektīvu, vecāko un jaunāko klašu koru, estrādes ansambļa un teātra klases krāšņos priekšnesumus.

Koncertā tika pārstāvētas visas vecumu grupas, sākot jau no 1. klases. Vislieāko satraukumu esot pieredzējuši jaunāko klašu skolēni, jo lielākā daļa uz skatuves kāpuši pirmo reizi, bet vecāko klašu skolēniem uzstāšanās publikas priekšā nav nekas jauns. Īpašu uzmanību piesaistīja gan koncerta radošais, gan mākslinieciskai noformējums – skolotāju ierunātās balsis un plaukstošu ziedu videouzvedumu starplaikos. Tās vēstīja, ka katrs bērns ir kā unikāls zieds, tikai tam ir jāpalīdz parādīties. Noslēgumā visi kolektīvi apvienojās kopkorī un piepildīja skatuvi ar pozitīvām emocijām.

Elza Grīva, 9.a

Vidzemes skatuves runas konkursā
2016. gada 8. martā

SVEICAM!

Viesturieši ar panākumiem aizstāvējuši skolas godu
Vidzemes kultūrvēsturiskā novada skatuves runas konkursā!

1.pakāpe

Artis Krists Mednis (10.c klase)

Rodrigo Krūmiņš (12.c klase)

2.pakāpe

Valters Kārlis Purmalis ( 2.c klase)

Keita Zariņa ( 12.c klase)

Paldies skolotājām Mairai Tiltiņai, Līgai Lapsiņai un Santai Ādamsonei!

LEPOJAMIES!


Elektrodrošība 2. klasēs
2016. gada 4. martā

     

VVV Jauno inženieru klubs sadarbībā ar klašu audzinātājām Aiju Bērziņu, Santu Ādamsoni un Vinetu Šmiti 02.03.2016. organizēja 2.klašu Elektrodrošības stundu, kurā skolēniem padziļināja izpratni par elektrību, elektriskās ķēdes slēgšanu un elektrodrošības jautājumiem. Parādīja, kā internetā darboties elektrodrošības spēlēs vietnē http://www.zibo.lv/ .

Skolotājs Uldis Ābeltiņš