Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde
2015. gada 8. decembrī

mutolimpŠ. g. 23. decembrī  VPĢ norisinājās mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 7.-8.kl. zēniem. No mūsu skolas olimpiādē piedalījās TOMS SKRASTIŅŠ no 7.b, ROBERTS ANTOŅEVIČS no 7.c, kā arī ROBERTS CIPRUSS no 8.b un KRISTERS BĒRZIŅŠ  no 8.c , 7. klašu grupā TOMS SKRASTIŅŠ izcīnīja 1.vietu, bet ROBERTS ANTOŅEVIČS  2. vietu no  18 dalībniekiem.
 Arī  8.klases dalībnieki  turējās  godam, taču līdz godalgotajām vietām  25 dalībnieku vidū nedaudz pietrūka. Paldies visiem.


Mājturības un tehnoloģiju skolotājs G. Verovkins.

Apsveicam 11.–12. klašu latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!
2015. gada 6. decembrī

1. vieta   Estere Graumane 11.c kl.

               Lelde Annija Grīnberga 12.c kl.

         

2. vieta      Zane Tiliņa 11.b kl         

                  Alise Razminoviča 12.c kl.

                  

3. vieta     Evita Zelča 11.c kl.

                  Elizabete Elīza Marovska 12.b kl.      

 

Atzinība  -  Megija Alksne 11.a kl., Santa Nikolajeva 12.a kl., Elīna Krūkle 12.c kl., Samanta Vikmane 12.c kl.

 

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!

 

Latviešu valodas skolotāju met. komisija

Valmieras skolēnu sporta spēles dambretē
2015. gada 4. decembrī

dambrete

Valmieras skolēnu sporta spēlēs dambretē Valmieras Viestura vidusskolas komanda
1. - 3.klašu grupā izcīnīja 1.vietu un zelta medaļas: Maksimiljans Štauers, Roberts Ojārs Habeks, Arta Emīlija Bite, Daniela Rakecka;
4. - 6.klašu grupā izcīnīja 2.vietu un sudraba medaļas: Marks Kristofers Birzgalis, Dāvids Daniels Liepiņš, Beāte Bitte, Annija Marta Meldere.

Treneri Ilze un Uldis Ābeltiņi

Sveicam pilsētas un novada angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!
2015. gada 3. decembrī

angl.olimp.

1.vieta - Kalvis Krastiņš, 12.a

2.vieta - Mārtiņš Virsis, 11.c

Atzinība - Šaiena Elija Pole, 11.b

Paldies arī pārējiem viesturiešiem, kuri braši cīnījās, veicot sarežģītus uzdevumus un rakstot eseju angļu valodā. Paldies!

 

Svešvalodu met.kom. vadītāja

Līvija Kraukle

Sveicam skolas skatuves runas konkursa laureātus!
2015. gada 1. decembrī

1. vieta            Alise Laura Kjaspere 5.a kl.

                        Artis Krists Mednis 10.c kl.

                        Karīna Eglīte 11.c kl.

                        Keita Zariņa 12.c kl.

           

2. vieta            Līga Āboliņa 5.a kl.

                        Daniela Gūtmārce 7.c kl.

                        Justīne Kate Jansone 8.a kl.

                        Roberta Čudarkina 10.c kl.

                        Simona Šmidte 11.b kl.

                        Rodrigo Krūmiņš 12.c kl.

           

3. vieta            Agnese Kļaviņa 6.b kl.

                        Evelīna Niedrīte 9.c kl.

                        Krišjānis Brūnais 10.b kl.

                        Roberts Emīls Vimba 11.c kl.

                        Elīna Krūkle 12.c kl

Paldies visiem konkursa dalībniekiem!

       Latviešu valodas skolotāju met. kom.