Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Eko skola 2015./2016.
2016. gada 1. martā

Valmieras Viestura vidusskola jau piekto gadu ir Ekoskola. Katru gadu tiek izvirzīta Ekoskolas tēma.

Iepriekšējos četrus gadus tēmas bijušas šādas: vide, meži, ūdeņi, atkritumi. Šogad tā ir - enerģija.

Viestura vidusskolas 5.- 6. klases skolēniem bija jauks pasākums saistībā ar enerģiju! Sākumā skolotāja Sarmīte Balode mazliet pastāstīja mums par enerģiju, un tad sekoja pats interesantākais. Skolā tika izveidotas piecas telpas - stacijas, kurās jauniešiem bija jāveic dažādas darbības saistībā ar enerģiju.

1. telpa. Potenciālā enerģija!  Jauniešiem bija jāsaliek puzle, kurā bija attēlots HES.

2. telpa. Redzēju, dzirdēju, atceros! Dalībniekiem bija jāatbild uz jautājumiem par enerģijas veidiem un tās izmantošanu.

3. telpa. Minies vesels! Skolēniem bija jāsaliek enerģijas ceļš no Saules enerģijas līdz elektroenerģijai.

4. telpa. Lai top gaisma! Jauniešiem jāsaliek divas elektriskās ķēdes.

5. telpa. Vēja enerģija! Skolēniem no papīra jāpagatavo vējdzirnavas.

Pasākuma noslēgumā mūs apciemoja Vidzemes Augstskolas studentes – Sarmīte Maļiņina un Monta Saksone, kuras jauniešiem uzdeva jautājumus par enerģiju! Un beigās dalībniekiem par labu darbu bija diskotēka!

 Selva Muska

Pētniecisko darbu lasījumi
2016. gada 1. martā

ikVVV Jauno inženieru klubs organizēja Skolēnu pētniecisko darbu lasījumus dabas un inženieru zinātnēs. Savus pētījumus prezentēja deviņi uzņēmīgi gudrinieki: Arturs Vaļģis, Armands Dukurs, Krišjānis Pundurs, Kristers Duģels, Megija Alksne, Alise Ruduka, Rihards Lūris, Artis Bisnieks un Artūrs Rācenis.

Uz Vidzemes Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci brīvlaikā tika izvirzīts Megijas Alksnes un Alises Rudukas darbs “Kapilārās pacelšanās augstuma aprēķināšanas formulas eksperimentāla pārbaude”.

 

Papildus informācija un foto atrodami http://inzenieruklubs.1s.lv/ .

Sveicam skolas 1. – 4. klašu mācību olimpiāžu godalgoto vietu ieguvējus!
2016. gada 29. februārī

1. klašu kombinētā olimpiāde

1. vieta Anna Segliņa 1.a klase

2. vieta Keitija Busule 1.c klase

3. vieta Monta Peipe 1.c klase

Atzinība Kerija Mugina 1.c klase

             Adrians Zariņš 1.a klase

             Enija Semeņuka 1.c klase

Paldies skolotājām
Andai Dubultei un Ingai Jurkai!

 

2. klašu kombinētā olimpiāde

1. vieta Anna Baranova 2.a klase

           Jēkabs Kaķis 2.b klase

           Adrians Frinds 2.c klase

2. vieta Katrīna Vagare 2.b klase

3. vieta Māra Lepiksone 2.a klase

            Valts Vekters 2.a klase

Atzinība Anna Elizabete Aužele 2.c klase

             Jānis Dāvids Šmits 2.c klase

Paldies skolotājām Aijai Bērziņai,
Vinetai Šmitei un Santai Ādamsonei!

 

3. klašu matemātikas olimpiāde

1. vieta Paulīna Jansone 3.c klase

2. vieta Maksimiljans Štauers 3.c klase

3. vieta Linda Evelīna Pērkone 3.b klase

Atzinība Elīna Ozola 3.b klase

             Oskars Ādams Krūmiņš 3.c klase

             Krišjānis Upīte 3.c klase

Paldies skolotājām
Vinetai Zariņai un Anitai Peičai!

 

3. klašu latviešu valodas olimpiāde

1. vieta Marta Bērtulsone 3.a klase

2. vieta Paulīna Jansone 3.c klase

3. vieta Nikija Biruma 3.c klase

Atzinība Kristena Deine 3.a klase

            Terēze Jurka 3.c klase

             Krišjānis Upīte 3.c klase

Paldies skolotājām
Inesei Baranovai un Anitai Peičai!

 

4. klašu matemātikas olimpiāde

1. vieta Kristiāns Grencis 4.c klase

2. vieta Kristers Vecelis 4.b klase

            Anna Meldera 4.b klase

3. vieta Dāvids Daniels Liepiņš 4.a klase

Atzinība Raivo Būmanis 4.b klase

             Simona Dreimane 4.b klase

Paldies skolotājām Ilzei Miglavai,
Inetai Vētrai un Inetai Krieviņai!

 

4. klašu latviešu valodas olimpiāde

1. vieta Rūta Paula Miķelsone 4.a klase

2. vieta Jānis Voldemārs Tiliņš 4.b klase

3. vieta Kristers Vecelis 4.b klase

Atzinība Linda Samanta Ignate 4.a klase

             Simona Dreimane 4.b klase

             Ketija Laura Bernāte 4.c klase

Paldies skolotājām Inetai Krieviņai,
Inetai Vētrai un Ilzei Miglavai!

Viesturskolas dambretistu panākumi
2016. gada 29. februārī

dambreteLatvijas čempionātā 64 lauciņu ātrajā dambretē (10 minūtes uz spēli) līdz 13 gadu veco meiteņu grupā Beātei Bittei 2.vieta un sudraba medaļa.

Valmieras čempionātā 100 lauciņu dambretē

Līdz 10 gadu veco skolēnu grupā meitenēm 2.v. Artai Emīlijai Bitei, 6.v. Ancei Līvai; zēniem 1.v. Dāvim Kristiānam Pladaram, 2.v. Robertam Ojāram Habekam, 4.v. Jēkabam Kaķim, tālāk seko Nils Kolendo, Roberts Naudiņš, Emīls Bāliņš, Džastins Singhs, Dāvis Bāliņš, Markuss Bukavs, Kārlis Viļums, Teodors Saltais, Alekss Vingris, Edgars Rolmanis, Alekss Semerovs.

Līdz 13 gadu veco skolēnu grupā meitenēm 2.v. Beātei Bittei (VVV); zēniem 2.v. Markam Kristoferam Birzgalim, 3.v. Dāvim Kristiānam Pladaram, 4.v. Robertam Ojāram Habekam, 5.v. Dāvidam Danielam Liepiņam, 6.v. Raivo Būmanim, tālāk seko Jēkabs Kaķis, Valters Bitte, Rihards Kļaviņš, Markuss Birzgalis, Jānis Kļaviņš.

Līdz 16 gadu veco skolēnu grupā piedalījās tikai Viesturskolas jaunākie talanti - meitenēm 3.v. Beātei Bittei, zēniem 1.v. Dāvidam Danielam Liepiņam, 2.v. Markam Kristoferam Birzgalim, 5.v. Dāvim Kristiānam Pladaram, tālāk seko Kristers Vecelis, Rihards Kļaviņš.

Treneri Uldis un Ilze Ābeltiņi

Vācu valodas olimpiāde
2016. gada 29. februārī

vācuValmieras pilsētas un starpnovadu 8. klašu skolēnu vācu valodas olimpiādē, ar labiem rezultātiem piedalījās mūsu skolas skolnieces, iegūstot:

2. vietu, Lāsma Šēnberga, 8.c

3. vietu, Patrīcija Ance Eberharde, 8.c

 

 

 

Vācu valodas skolotāja

Everita Groševa