Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Improvizācijas prieks
2015. gada 27. novembrī

impro1

impro2Improvizācijas prieku, azartu gan spēlētājiem, gan skatītājiem bija iespēja piedzīvot 25. novembra vakarā Valmieras Kultūras centrā, kad Valmieras jaunajiem improvizatoriem bija sagādāta lieliska iespēja – meistarklase un improvizācijas vakars kopā ar aktieri un improvizācijas meistaru Vari Klausītāju. Uz vienas skatuves improvizēja Valmieras Viestura vidusskolas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Vidzemes augstskolas jaunieši. Pašiem par pārsteigumu, saspēle izdevās lieliska, ko apliecināja arī Varis Klausītājs. Jaunieši improvizēja ar patiesu degsmi, un pozitīvā, jautrā atmosfēra lika domāt, ka šādi improvizācijas vakari noteikti jāievieš kā tradīcija Valmierā.

Paldies visiem improvizatoriem, Varim Klausītājam un Valmieras Kultūras centram par idejas realizāciju!

Trenere Līga Kjaspere

Gatavojam putnu barotavas
2015. gada 19. novembrī

         

         Projekta „Mamma daba” ietvaros ar uzdevumu MEISTARSTIĶIS, 4. c klases skolēnu grupa devās uz mājturības un tehnoloģiju kabinetu, lai izgatavotu putnu barotavas. 

      Visi skolēni, kas piedalījās, atzina, ka bija prieks veikt šo darbu. „ Man patika būt kopā ar klasesbiedriem un taisīt putniņiem barotavas. Lai gan reizēm ar āmuru trāpīju pa pirkstiņiem, darbs sagādāja lielu gandarījumu,” vērtē Ketija. Savukārt Rēzijai šis darbs šķita ne pārāk grūts, un viņa uzskata, ka spētu mājās pagatavot līdzīgu barotavu. Aivars savu guvumu raksturo tā: „Man ļoti patika tas, ka es beidzot varēju taisīt putnu barotavas un strādāt ar āmuru un naglām.  Pirms darba, sadalījāmies pa divi. Vienam to būtu grūti paveikt.” Markusam S. vislabāk patika taisīt barotavas jumtu un pēc tam spēlēt dambreti, kas pagatavota no koka. Megija pateicas par iespēju paveikt šo darbu: „Arī man ļoti patika pats darba process un darba gaita. Mājturības skolotājs un audzinātāja mums palīdzēja.”

           Mēs, 4. c klase, sakām lielu paldies mājturības un tehnoloģiju skolotājam Gunāram Verovkinam par atsaucību un lielisko sadarbību ar mums.

Ilze Miglava, 4.c klases audzinātāja

SVEICIENS SVĒTKOS!
2015. gada 17. novembrī

LATVIJAS SIMBOLAM

BRĪVĪBAS PIEMINEKLIM – 80

(atklāts 1935. gada 18. novembrī)

       Ojārs Vācietis                                            

Aiz mums bija                               

tikai viena.

Ap mums tagad

tikai viena.

Un mums priekšā

tikai viena.

Latvija.

    DAUDZ LAIMES, LATVIJA, 97. DZIMŠANAS

DIENĀ!

 

Brīvības cīņu dalībnieku piemiņai
2015. gada 13. novembrī

Dziesma zobenam

 

Liec zobenu zem galvas
Un dziļi neiemiedz:
Tavs gods un tēvu zeme
Tev acis aizvērt liedz.

 

Liec zobenu zem galvas,
Liec to pa cirtienam:
Tas pēdējais, kas teicams,
Būs jāpasaka tam.

 

Liec zobenu zem galvas,
Lai tava tauta dus;
Tā nomodā un sapņos
Zin savus kareivjus.

 

Latviešu leģiona 19. divīzijas kara ziņotājs Andrejs Eglītis

 

 

Vīru kopa "Vilki"
Dziesma zobenam

Izteiksmīgās lasīšanas konkurss
2015. gada 19. novembrī

dr

12. novembrī Valmieras integrētajā bibliotēkā notika izteiksmīgās lasīšanas konkurss 2. klašu skolēniem “Veltījums Latvijai”. Viesturskolu konkursā pārstāvēja Terēze Evelīna Stepānova (2.a klase, skolotāja Aija Bērziņa), Amanda Cimdiņa (2.b klase, skolotāja Anita Peiča) un Lelde Ķikse (2.c klase, skolotāja Santa Ādamsone). Konkursa pirmajā kārtā skolēni lasīja iepriekš sagatavotu tekstu, bet 10 fināla dalībniekiem dažu minūšu laikā bija jāsagatavojas un jālasa fragments no iepriekš nelasīta literāra darba.

Konkursa noslēgumā visiem tā dalībniekiem bija iespēja iejusties Ziemassvētku gaisotnē, skatoties Valmieras Pārgaujas sākumskolas teātra pulciņa izrādi par Ziemassvētku rūķu nedienām dāvanu gatavošanas laikā.

No mūsu skolas finālā iekļuva Terēze Evelīna Stepānova un Amanda Cimdiņa, un abas ieguva atzinību. Sveicam meitenes un viņu skolotājas!

Vineta Šmite

sk3sk2