Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Olimpiskais azarts
2015. gada 1. oktobrī

vingrosana

25.oktobrī, dienā, kad Latvijā atzīmēja Olimpisko dienu, savu Olimpisko dienu sportiskā garā svinēja visi 1.-4.klašu viesturieši. Rīts sākās ar kopīgu vingrošanu skolas pagalmā, kurā virmoja tieši kopā būšanas enerģija un spēks. Vēlāk jau sportiskais azarts un aizrautība bija redzami bērnu sejās gan skrienot Rudens krosu, par kura norisi rūpējās sporta skolotāja Māra Goba, gan veicot fotoorientēšanās distanci, meklējot dažādus objektus skolas teritorijā un izpildot pie tiem interesantus uzdevumus. Uzdevumi tika veidoti ar mērķi saliedēt klases kolektīvu, mācīties sadzirdēt vienam otru, paļauties, uzticēties. Īpaši jāpaslavē visu klašu kapteiņi – viņu skolotājas par aktīvu dalību un aizrautīgu līdzi dzīvošanu savām klasēm.

Olimpiskā diena noslēdzās pozitīvā gaisotnē – ar dejām skolas priekšā, apbalvošanu, kurā bērni tika pie gandarījuma balvām un kārumiem, ko bijām sagādājuši mēs – organizatori.

apbalvosana

Paldies aktīvajiem sportot gribētājiem, viņu 12 kapteiņiem un sporta skolotājai Mārai Gobai!


Direktora vietniece audzināšanas darbā 1.-4.klasēm Līga Kjaspere

Elektrība ir gudra!
2015. gada 1. oktobrī

Mēs esam EKO skola, ar ko lepojamies, un šī gada EKO skolu galvenā tēma ir enerģija, tieši frāzi “Elektrība ir gudra!” vairākkārt divās lekcijās par elektrodrošību dzirdēja 1. - 4.klašu skolēni, kuri 22.septembrī tikās ar AS “Sadales tīkls” darbinieci Santu Brīvuli. Lekcijā uzzinājām vairāk  par elektrodrošību, par traumām, ko var gūt neuzmanīgi apejoties ar elektrību un par to, kā no tām izvairīties. Mazie viesturieši aktīvi iesaistījās diskusijās ar AS “ Sadales tīkls”  pārstāvi gan uzdodot sev interesējošus jautājumus, gan daloties ar stāstiem par savu un savu tuvinieku  pieredzi. Lekcijas beigās katrs bērns saņēma dāvanā uzlīmes, klasēm tika mācību bukleti, bet lielākais ieguvums -  katram pārliecība, ka tagad noteikti zināsim, kādas kļūdas nedrīkst pieļaut saskarsmē ar elektrību. 

lekcija

Bijām aktīvi, zinātkāri, par ko liels prieks! Paldies A/S “Sadales tīkls” un pārstāvei Santai Brīvulei!

Direktora vietniece audzināšanas darbā 1.-4.klasēm Līga Kjaspere.

Kas ir inženieris?
2015. gada 9. septembrī

Valmieras Viestura vidusskolas Jauno inženieru klubs uzaicinājis Rīgas Tehnisko universitāti organizēt semināru “Kas ir inženieris”. 9.-12.klasēm pirmdien 14.septembrī 7.-8.stundā Lielajā zālē.

Runātāji pastāstīs savu interesanto pieredzi un to, kādas iespējas ir inženieriem:

1) Māra Pudāne – Mīnu meklētāja kuģa simulators (Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte)

2) Artūrs Paugurs – Prakse MERCEDES BENZ; NĀKOTNES RŪPNĪCA (Energoefektivitātes optimizācija / Industriālie roboti) (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte)

3) Kaspars Kalniņš – Vieglo konstrukciju projektēšana, Pieredzes apmaiņa NASA (Būvniecības inženierzinātņu fakultāte)

Viesturiešiem Jaunatnes dienu kausi dambretē
2015. gada 9. septembrī

VJC Vinda septembra sākumā organizēja Jaunatnes dienu kausu izcīņu 64 lauciņu dambretē.

Valmieras skolu 1.-3.klašu skolēnu konkurencē viesturiešiem: 1.v. Maksimiljanam Štaueram un kauss, 2.v. Robertam Ojāram Habekam un kauss, 3.v. Dāvim Kristiānam Pladaram un kauss, 4.v. Jēkabam Kaķim, 5.v. Krišjānim Upītem, 7.v. Adrianam Frindam, 8.v. Ralfam Bērziņam, 9.v. Džastinam Singham.

Valmieras skolu 4.-6.klašu skolēnu konkurencē viesturiešiem 2.v. Beātei Bittei un kauss, 3.v. Markam Kristoferam  Birzgalim un kauss, 5.v. Dāvidam Danielam Liepiņam, 6.v. Denisam Rauženbergam, 7.v. Raivo Būmanim, 9.v. Paulam Šmitam, 11.v. Klāvam Klaparam, 13.v. Jānim Šmitam.

Par nākošajām sacensībām informāciju var iegūt www.prataspeles.1w.lv .

Treneris Uldis Ābeltiņš

Sveicam PIRMKLASNIEKUS!
2015. gada 9. septembrī

Šogad VVV 1.-4. klašu  Zinību dienas moto bija -  “ Kā bitītes stropā mēs atkal kopā!” Tāpēc skolas gaiteņos lidinājās bites un virmoja atkalredzēšanās prieks.  

Un  mūsu stropā ir īpaši mīļas bitītes - pirmklasnieki, kas ienāk Viesturskolā kā apliecinājums, ka skola dzīvo, pulsē, mainās. Un mums kļūst droši, jo  ir jauni viesturieši, kuri turpinās skolas tradīcijas un vēlāk nesīs Viesturskolas vārdu pilsētā, Latvijā un pasaulē.

SVEICAM PULCIŅĀ!

 

1.a klase ar audzinātāju Andu Dubulti un direktoru Uldi Jansonu.

 

1.b klase ar audzinātāju Signi Niedrīti un direktoru Uldi Jansonu.

 

1.c klase ar audzinātāju Ingu Jurku un direktoru Uldi Jansonu.