Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Eiropas Jauniešu Ūdens Parlaments
2014. gada 19. decembrī

          Mums ir prieks un gandarījums par iespēju, labi paveiktu darbu un sasniegto, par Valmieras un Valmieras Viestura vidusskolas vārda izskanēšanu Eiropā.

        No 2014. gada 1. līdz 6. decembrim Francijā, Duei, notika Eiropas Jauniešu Ūdens Parlamenta forums par ūdeni un klimata izmaiņām. Kopš parlamenta dibināšanas 1999. gadā jau 12. reizi parlamentārieši tika sasaukti kopā nopietnam darbam. Valmieras Viestura vidusskolas jaunieši ir bijuši dalībnieki forumos Beļģijā, Nīderlandē, Francijā un Armēnijā.

          Iespēju kļūt par 12. Eiropas Jauniešu Ūdens Parlamenta foruma parlamentāriešiem, izturot divas atlases kārtas, ieguva Valmieras Viestura vidusskolas 12.b klases skolnieces Zanda Grīnberga un Rebeka Šķērstiņa. Kopā ar viņām pasākumā piedalījās  bioloģijas skolotāja, projekta koordinatore Ilga Verovkina.

         Jau krietni pirms šī foruma 12. Eiropas Jauniešu Ūdens Parlamenta sagatavošanas periodā tika organizēta kampaņa „Ūdens vēstnesis - pilsoņu balsis ūdenim”/Water messengers- citizen voices for water/. Šajā aktivitātē tika nosūtītas un saņemtas 1635 ziņas ( pasaules pilsoņu atbildība un atbalsts dabas bagātībai- ūdenim) no 118 valstīm. 15.decembrī tika paziņoti rezultāti.

          Liels bija mūsu prieks un pārsteigums, ka galvenās balvas ieguvēja bija Zanda Grīberga, kurai tiek dota iespēja 2015. gada 22. martā piedalīties Pasaules Ūdens dienas pasākumos Strasbūrā vai Briselē. Zandas klases biedrei Rebekai Šķērstiņai iegūta 2. vieta.

VVV bioloģijas skolotāja, projekta koordinatore Ilga Verovkina

Ziemassvētku eglītes
2014. gada 15. decembrī

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir sācies!

9.klašu angļu valodas tiešsaistes olimpiādes rezultāti
2014. gada 12. decembrī
     
        Uz skolēnu angļu valodas grāmatu FLY HIGH, OPPORTUNITIES un CHOICES vākiem rakstīts izdevniecības vārds Pearson. Šogad izdevniecības Pearson pārstāvniecība Latvijā un Valmieras Izglītības pārvalde, un Valmieras Angļu valodas skolotāju metodiskā apvienība Ilzes Dukures vadībā noorganizēja on-line olimpiādi 9.klases skolēniem. No katras 9.kl.  varēja piedalīties  tikai viens skolēns.

 Valmieras Viestura vidusskolas skolēni uzrādīja teicamas zināšanas:

           ANNA KRISTĪNE BRIEDE  (9.c) -  1.vieta

                                               ARMANDS DUKURS  (9.b ) - 3.vieta

Apsveicam!

Angļu valodas skolotājas Iveta Liepiņa, Sarmīte Švalbe

Esi sveicināta, vienmēr jaunā un mainīgā Viesturskola!
2014. gada 10. decembrī

          Tā droši varam teikt arī šobrīd, kad atzīmējam skolas 75. gadskārtu. Katrai skolēnu un skolotāju paaudzei skola vienmēr saistās ar jaunību, neraugoties, cik gadu tai ir un cik gara ir tās vēsture. 75 gadi ir  zīmīgs skaitlis - vēl gadsimta ceturksnis un būs apaļi 100. Tieši šodien sākas ceļš pretī šai nākamajai  augstajai virsotnei.

           Viesturskolas vēstures lielākā daļa saistās ar aizvadīto gadsimtu, jo skolas saknes meklējamas Valmieras pagastā 1923. gadā, kad Valmiermuižā, apvienojot mazās skolas, tika izveidota II pakāpes pamatskola. 1926. gadā pamatskolas nosaukumam pagasta varasvīri, latviskā patriotisma jūtu vadīti, izvēlējās pievienot zemgaļu virsaiša Viestura vārdu. Izrādījās, ka tas bija liktenīgi, jo nu jau 88 gadus jēdziens „Viesturskola” ir ieguvis stabilu nozīmi Valmieras pagasta un Valmieras pilsētas izglītības un kultūras dzīvē.

          Jaunāko laiku Viesturskolas vēsture aizsākas 1936. gadā, kad Valmiermuižas ceļa malā tiek likti pamati jaunajai Viestura pamatskolas ēkai. 1938. gada rudenī vēl nepabeigtajā ēkā sākas mācības, bet svinīgi jaunais skolas nams tiek atklāts 1939. gada 10. decembrī. Notiek arī skolas karoga iesvētīšana. Šī diena simboliski tiek uzskatīta par mūsdienu Viesturskolas dzimšanas dienu.

          Jau nākamajā gadā Latvijā sākas sarežģītie 40. gadu laikmetu grieži. Mūsu skola piedzīvo pārmaiņas – vairākkārt mainās politiskā situācija, izglītības politika un skolas nosaukumi. Mūsu skolas vēsturē kā spogulī iezīmējas tas viss, kas notiek ar latviešu tautu šajā sarežģītajā laikā. No 1950. gada Viesturskola ir Valmieras pilsētas skola, protams, tajā joprojām mācās arī Valmieras pagasta bērni. 1956. gadā Viestura septiņgadīgā skola tiek pārveidota par Valmieras Viestura vidusskolu. Sākas jauns posms skolas izaugsmē. 1960. gadā skolu beidza 1. izlaiduma absolventi, bet šajā mācību gadā no skolas tālākajā dzīvē dosies 55. izlaiduma absolventi. Mūsu skola šajos 50 gados ir kļuvusi par plašāka reģiona izglītības iestādi, jo vidusskolā mācās skolēni arī no citiem Latvijas novadiem. Viesturskola šobrīd ir pazīstama ne tikai Valmierā, Vidzemē, bet arī visā Latvijā. Lai mums visiem veicas, jaunā gadu ceturksnī ieejot! Apsveicu jūs, viesturieši, skolas dzimšanas dienā!

Māris Lapsiņš,

skolas  vēstures pētnieks, skolas 10. izlaiduma absolvents

 

Mūsu Viesturskola vienmēr laipni atvērta mums  - skolēniem, skolēnu vecākiem, absolventiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem

Foto: Kalvis Zaļaiskalns, direktora vietnieks, 44. izlaiduma absolvents

VVV 11. un 12.klašu latviešu valodas un literatūras olimpiādes rezultāti
2014. gada 9. decembrī

1. vieta Elīna Krūkle 11.c kl.

              Dita Miķelsone 12.a kl.

2. vieta Lelde Annija Grīnberga 11.c kl.

              Santa Nikolajeva 11.a kl.                

              Dārta Rasa Ozola 12.a kl.

3. vieta Renāte Kļaviņa 11.b kl.

              Adele Jākobsone 12.b kl.

Atzinība: Alise Razminoviča 11.c kl., Samanta Vikmane 11.c kl.

 Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!

Latviešu valodas un literatūras skolotāju met. komisija