Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sveicam pilsētas un novada angļu valodas olimpiādes uzvarētājus!
2015. gada 3. decembrī

angl.olimp.

1.vieta - Kalvis Krastiņš, 12.a

2.vieta - Mārtiņš Virsis, 11.c

Atzinība - Šaiena Elija Pole, 11.b

Paldies arī pārējiem viesturiešiem, kuri braši cīnījās, veicot sarežģītus uzdevumus un rakstot eseju angļu valodā. Paldies!

 

Svešvalodu met.kom. vadītāja

Līvija Kraukle

Sveicam skolas skatuves runas konkursa laureātus!
2015. gada 1. decembrī

1. vieta            Alise Laura Kjaspere 5.a kl.

                        Artis Krists Mednis 10.c kl.

                        Karīna Eglīte 11.c kl.

                        Keita Zariņa 12.c kl.

           

2. vieta            Līga Āboliņa 5.a kl.

                        Daniela Gūtmārce 7.c kl.

                        Justīne Kate Jansone 8.a kl.

                        Roberta Čudarkina 10.c kl.

                        Simona Šmidte 11.b kl.

                        Rodrigo Krūmiņš 12.c kl.

           

3. vieta            Agnese Kļaviņa 6.b kl.

                        Evelīna Niedrīte 9.c kl.

                        Krišjānis Brūnais 10.b kl.

                        Roberts Emīls Vimba 11.c kl.

                        Elīna Krūkle 12.c kl

Paldies visiem konkursa dalībniekiem!

       Latviešu valodas skolotāju met. kom.

Sveicam skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!
2015. gada 1. decembrī

1. vieta       Alise Laura Kjaspere 5.a kl.

                   Madara Sīmane 6.c kl.

                   Sintija Gulbe 7.b kl.

                   Adelīna Melbārde 7.b kl.

                   Anda Bišofa 7.c kl.

                   Katrīna Singaite 8.a kl.

                   Elizabete Ločmele 9.a kl.

         

2. vieta       Alise Šķērstiņa 5.a kl.

                   Sanija Paula Otsone 6.a kl.

                   Kristiāns Kārlis Liepiņš 7.a kl.

                   Lāsma Šēnberga 8.c kl.

                   Elza Grīva 9.a kl.

         

3. vieta       Marta Karīna Skrastiņa 5.a kl.

                   Lana Emīlija Ozola 6.c kl.

                   Sabīne Makejeva 7.a kl.

                   Patrīcija Ance Eberharde 8.c kl.

                   Alise Beatrise Bugakova 9.c kl.

 

Atzinība  Samanta Bērziņa 5.a kl., Dāvis Miglavs 5.b kl.,

        Elīna Akmentiņa 6.b kl., Aleksandra Daniela Krauja 6.b kl.,

        Daniela Gūtmārce 7.c kl.

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!

Latviešu valodas skolotāju met. kom.

 

Vecāku stunda
2015. gada 1. decembrī

veseligi

Ik gadu sākumskolas klasēs notiek “vecāku stunda”, kuru gatavo un vada skolēnu vecāki – sākumskolas vecāku domes pārstāvji. Šogad stunda tika veltīta veselīgam uzturam un izvērtās par veselīga uztura nedēļu. Nedēļa aizsākās skolas aktu zālē - ar prezentāciju par veselīgu uzturu. Pārrunājot slaidos redzamo ar sākumskolas vecāku domes pārstāvi, skolēni atklāja savas zināšanas un uzzināja arī kaut ko jaunu. Visu klašu grupu auditorijās bija jūtama dzīva interese par uz ekrāna redzamo, bērni aktīvi piedalījās diskusijās un izteica viedokli par veselīga uztura jautājumiem. Ar pirmo un otro klašu pārstāvjiem saruna izvērtās īpaši piesātināta. 3. un 4. klašu pārstāvji bija atturīgāki, tai pašā laikā demonstrējot ļoti apjomīgas zināšanas par prezentācijā skartajām tēmām.

Tad bērni devās uz savām klasēm, kur viņiem bija iespēja pildīt darba lapas, izdomāt un minēt mīklas, spēlēt spēles un veikt daudzus citus uzdevumus saistībā ar veselīga uztura tematiku. Nedēļas beigās katrs bērns sev tuvā tehnikā veidoja 'Veselīga uztura šķīvi': apgleznojot, aplicējot, darbojoties ar papīru, plastilīnu vai citu materiālu.

Veselīgā uztura nedēļa parādīja, ka bērni ļoti daudz zina par uztura, kustību un tīra ūdens nozīmi cilvēka labsajūtas un veselības uzturēšanā. Tas vieš pārliecību, ka Valmieras Viestura vidusskolā aug gudra un veselīga jaunā paaudze.

Daiga Bekere, Vecāku domes pārstāve

Saņemam pateicību
2015. gada 1. decembrī

      Esam pateicīgi Zemkopības ministrijai par organizēto konkursu „Mežs – mūsu bagātība”. Skolēni bija ieinteresēti meklēt informāciju dažādos literatūras avotos, uzklausīt nostāstus un plaši atspoguļot notikumus no klases pārgājiena.

      Mēs, Valmieras Viestura vidusskolas 4. c klases interešu grupa (Megija Mičule, Annija Silava, Viktorija Martinsone, Aivars Dzenītis, Martins Bergmanis, Kristiāns Grencis, Artūrs Teteris un klases audzinātāja Ilze Miglava), sakām paldies, Zemkopības ministram Jānim Dūklavam un konkursa komisijas vadītājam Ērikam Hanbergam par saņemto pateicību.