Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Ināra Mūrniece viesojas Valmieras Viestura vidusskolā
2015. gada 28. novembrī

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece piektdien, 27.novembrī, darba vizītes ietvaros apciemoja Valmieras Viestura vidusskolu (VVV), kur ar skolas vadību, kā arī pedagogu un arodbiedrības pārstāvjiem pārrunāja izglītības aktualitātes un problēmas. Vēlāk Saeimas priekšsēdētāja tikās ar skautu kustības pārstāvjiem, kā arī uzzināja par skolēnu pašpārvaldes darbību.

VVV direktors Uldis Jansons Saeimas priekšsēdētāju iepazīstināja ar skolas darbību, sasniegumiem, teātri “Sprīdītis”, interešu izglītības grupās notiekošo, skautu kustību, skolas tradīcijām, kā arī absolventu sasniegumiem, pārsteidzot Ināru Mūrnieci ar informāciju, ka šobrīd Saeimā darbojas trīs VVV absolventi: Ainars Latkovskis, Romāns Naudiņš un Jānis Upenieks.

Atbildot uz Saeimas priekšsēdētājas jautājumu par skolotāju pozīciju streika laikā, VVV pedagogi norādīja, ka skolotājiem ir cerība, ka viņu darbu pienācīgi novērtēs. Slodze ir ļoti liela, kā arī bieži ir jāsaskaras ar negācijām, ka skolotāju prasības ir nepamatotas, “reizēm jūtamies nesaprasti, pietrūkst atbalsta”.

Jautājumā par skolotāju darba slodzi direktors atbildēja, ka pilsētā lielo skolu priekšrocība ir iespēja strādāt vairāk. Lauku skolās šī iespēja ir ierobežota.

“Reforma risinās lauku skolu problēmu uz lielo skolu rēķina.. Visvairāk tracina neskaidrība. Modeļi tiek mainīti, ir neziņa, nav konkrēta skatījuma. Būtu jānodrošina attīstība ilgtermiņā.”

Ināra Mūrniece norādīja, ka

“Izglītības un zinātnes ministrijā kadru mainība ir bijusi pietiekami liela, kas šajā ziņā ir negatīvs faktors. Pedagogu algu modelis nav izstrādāts līdz galam. Iebildumu ir daudz. Ar rezervētajiem deviņiem miljoniem nepietiek, tas ir skaidrs. Ir piedāvājums, kas īsti nepatīk nevienam, ko redzam arī streikā. Esošā situācija ir valdības neizdarītais mājasdarbs.”

Vēl viens jautājums, kas satrauca pedagogus, bija par interešu izglītībai paredzēto finansējumu. “Mūsu lielā pievienotā vērtība ir tas, kas notiek arī ārpus mācību darba. Uztrauc samazinātais stundu skaits interešu izglītībai. Par mūsu modeli, ka bērns pēc stundām iesaistās interešu izglītībā, ir sajūsmā citu valstu pārstāvji, kur tas notiek krietni mazāk. Mēs ar to esam īpaši.” Uz ko Saeimas priekšsēdētāja atbildēja, ka, piemēram, Somijā, kas ir valsts ar ļoti labiem sasniegumiem izglītībā, ir arī labi attīstīta interešu izglītības sistēma, noteiktu daļu izdevumu sedz vecāki. Piekrītot, ka ne visi vecāki Latvijā varētu to nodrošināt, ka jāņem vērā esošās iespējas.

  Turpmākajā tikšanās gaitā Saeimas priekšsēdētāja iepazina skautu kustības vēsturi, tostarp arī Valmieras 4.skautu vienības darbību. Savukārt skolēnu pašpārvaldes pārstāvji pastāstīja par īstenotajām aktivitātēm, darba organizāciju un plānotajām iecerēm.

No portāla http://valmieraszinas.lv

Valmieras Jauniešu gada balva 2015
2015. gada 26. novembrī

 

26. novembrī Valmieras Viestura vidusskolā tika apbalvoti Valmieras Jauniešu gada balvas 2015 nomināciju ieguvēji.

Piecas no divpadsmit nominācijām ieguva viesturieši:

Gada debija -  Rodrigo Krūmiņš
Gada zaļākā jauniete - Zane Kraukle
Gada jauniete - Simona Šmidte
Gada jauniešu lieldraugs - Ivars Briedis
Gada jaunatnes darbinieks - Uldis Jansons
 
Foto - Valmiera24.lv
Improvizācijas prieks
2015. gada 27. novembrī

impro1

impro2Improvizācijas prieku, azartu gan spēlētājiem, gan skatītājiem bija iespēja piedzīvot 25. novembra vakarā Valmieras Kultūras centrā, kad Valmieras jaunajiem improvizatoriem bija sagādāta lieliska iespēja – meistarklase un improvizācijas vakars kopā ar aktieri un improvizācijas meistaru Vari Klausītāju. Uz vienas skatuves improvizēja Valmieras Viestura vidusskolas, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Vidzemes augstskolas jaunieši. Pašiem par pārsteigumu, saspēle izdevās lieliska, ko apliecināja arī Varis Klausītājs. Jaunieši improvizēja ar patiesu degsmi, un pozitīvā, jautrā atmosfēra lika domāt, ka šādi improvizācijas vakari noteikti jāievieš kā tradīcija Valmierā.

Paldies visiem improvizatoriem, Varim Klausītājam un Valmieras Kultūras centram par idejas realizāciju!

Trenere Līga Kjaspere

Gatavojam putnu barotavas
2015. gada 19. novembrī

         

         Projekta „Mamma daba” ietvaros ar uzdevumu MEISTARSTIĶIS, 4. c klases skolēnu grupa devās uz mājturības un tehnoloģiju kabinetu, lai izgatavotu putnu barotavas. 

      Visi skolēni, kas piedalījās, atzina, ka bija prieks veikt šo darbu. „ Man patika būt kopā ar klasesbiedriem un taisīt putniņiem barotavas. Lai gan reizēm ar āmuru trāpīju pa pirkstiņiem, darbs sagādāja lielu gandarījumu,” vērtē Ketija. Savukārt Rēzijai šis darbs šķita ne pārāk grūts, un viņa uzskata, ka spētu mājās pagatavot līdzīgu barotavu. Aivars savu guvumu raksturo tā: „Man ļoti patika tas, ka es beidzot varēju taisīt putnu barotavas un strādāt ar āmuru un naglām.  Pirms darba, sadalījāmies pa divi. Vienam to būtu grūti paveikt.” Markusam S. vislabāk patika taisīt barotavas jumtu un pēc tam spēlēt dambreti, kas pagatavota no koka. Megija pateicas par iespēju paveikt šo darbu: „Arī man ļoti patika pats darba process un darba gaita. Mājturības skolotājs un audzinātāja mums palīdzēja.”

           Mēs, 4. c klase, sakām lielu paldies mājturības un tehnoloģiju skolotājam Gunāram Verovkinam par atsaucību un lielisko sadarbību ar mums.

Ilze Miglava, 4.c klases audzinātāja

SVEICIENS SVĒTKOS!
2015. gada 17. novembrī

LATVIJAS SIMBOLAM

BRĪVĪBAS PIEMINEKLIM – 80

(atklāts 1935. gada 18. novembrī)

       Ojārs Vācietis                                            

Aiz mums bija                               

tikai viena.

Ap mums tagad

tikai viena.

Un mums priekšā

tikai viena.

Latvija.

    DAUDZ LAIMES, LATVIJA, 97. DZIMŠANAS

DIENĀ!