Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Labdarības nedēļa
2016. gada 18. janvārī

Šī gada 15.janvārī Valmieras Viestura vidusskolā notika ikgadējā labdarības nedēļa. Šogad tās mērķis - par saziedotajiem līdzekļiem iegādāties spēles Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai "Saulīte".

Kā katru gadu, labdarības nedēļas beigās notiek koncerts.   Šogad uzstājās gan Viesturskolas kolektīvi, gan Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrības “Saulīte”, aprūpes centra “Stropiņš” un invalīdu sporta kluba “Stars S” apvienotā grupa. Viņi priecēja skatītājus ar divām skaistām senlaiku dejām un kopā ar pārējiem koncerta dalībniekiem izveidoja mākslas darbu, kurā attēlojām mūsu pasauli tādu, kāda tā ir.

Mūsu ciemiņiem arī patika klausīties koncertu. Viņi sparīgi aplaudēja un dziedāja līdzi visiem labi zināmajai dziesmai "Kaija". Pēc koncerta "Saulītes" puišiem ļoti iepatikās ğitāras un bungu spēle,  kuras viņiem pēc tam bija iespēja pašiem pamēğināt spēlēt un iejusties mūziķu lomā.

Koncertu aizvadījām ļoti pozitīvā un gaišā gaisotnē. Paldies visiem, kuri piedalījās un palīdzēja gan ziedojot dažādas mantas, gan aktīvi pērkot tās.

Labdarības nedēļas laikā, no 11. līdz 15.janvārim, tika savākti 965,53 EUR.

 

Madara Podniece, 12.c

Atvadu vārdi
2016. gada 14. janvārī

Inese Ķestere

(1932. 18. 04. –2016. 13. 01.)

Kur paliek zvaigzne,
kad ir nogurusi,-
uz zemi mazliet
atpūsties tā iet.
Starp tādām zvaigznēm
gribu aizmigt klusi,
mans liktenis
tik līdzīgs viņām šķiet.

                    ( K. Apškrūma)

 

Kad putenis ver saules ceļu ciet, Viesturskolā iedegtas sēru sveces. No sniegbaltā janvāra Mūžības ceļā devusies ilggadējā Valmieras Viestura vidusskolas direktora vietniece mācību darbā Inese Ķestere. Viņa skolas darbam veltījusi piecdesmit sava radošā mūža gadus. Un tieši tādēļ viņa skolotāju Darba svētku „Spēlmaņu naktī” ieguva visaptverošo novērtējumu „Viesturskolas klasiskā vērtība”.

            Skolotāja Inese Ķestere dzimusi Rīgā, mācījusies LVU Vēstures un filoloģijas fakultātē latviešu valodu un literatūru. Pēc augstskolas beigšanas pirmā darba vieta – Elejas vidusskola. 1958. gadā, topošās Viestura vidusskolas direktores Veras Kupčas aicināta, pārnāk strādāt uz Valmieru. Ar viņu kopā jaunais vēstures skolotājs Zigurds Ķesteris. Tā viņu ģimenei Valmiera kļūst par dzīves un darba vietu uz mūžu. Skolotājas Ineses darba uzdevumi ir ļoti plaši – jāveido vidusskola un jāmāca savs mācību priekšmets jaunajiem vidusskolēniem.  Mācību pārzines darbs nebija viegls, jo gadu gaitā skola kļuva arvien lielāka - kā bagāta bišu saime. Tas viss bija pietiekoši precīzi jāpārrauga. Inese Ķestere savus pienākumus vienmēr veica no sirds - ar īpašu pienākuma apziņu un dvēselisku atdevi.

 Skolotāja Inese Ķestere darba mūžā uzkrājusi bagātu pieredzi, kas izteikta viņas atziņās: „Es esmu laimīga – vienmēr man apkārt ir bijuši labi cilvēki. Pats galvenais ir cieņa vienam pret otru no vismazākā līdz visvecākajam kolektīva loceklim. Darba vienmēr bija daudz, bet centos strādāt tā, lai skolēni un skolotāji nāktu uz skolu ar gaišām domām. Esmu gandarīta, ka Viesturskolas izaugsmē ir arī daļiņa no manis ieguldītā.”

Dzīve skolotājai Inesei arvien piedāvājusi jaunas lomas. Literatūras skolotāja bija viena no mīļākajām lomām dzīves teātrī, jo grāmatas viņas mūžā bija ļoti nozīmīga vērtība. Arī teātris. Tā ir bagāta un mūžam neizdibināma pasaule, kurai aizrautīgi viņa pievērsās jau augstskolā. Tad kopā ar Zigurdu tika nospēlētas spilgtas lomas universitātes drāmas ansamblī. Pirmajos darba gados sevi apliecināja arī režisores lomā, jo iestudēja izrādes, kurās darbojās skolotāji. Un pats galvenais – gandrīz piecdesmit gadu ilgā līdzdzīvošana skolēnu teātrim „Sprīdītis”, atbalstot Zigurda Ķestera radošo domu lidojumus jaunu izrāžu veidošanā un teātra klašu mācīšanā. Viņa bija lieliska skolas teātra izrāžu kritiķe, dodot padomus jaunajiem aktieriem.

Mūsu skolotājas Ineses mūža piepildījums ir viņas tuvie cilvēki, kuriem viņa dāvājusi savu mīlestību, dzīvesprieku un ticību ideāliem. Īpašs prieks viņai bija sekot līdzi Ģirta aktiera gaitām, noskatoties izrādes Dailes teātrī. Neaizmirstamus iespaidus viņa ieguva, viesojoties pie dēla Andra ģimenes un iepazīstot daudzas Eiropas valstis. Interesantas, jaunas atziņas pārdomām vecmāmiņa vienmēr guva no saviem mazbērniem.

Ineses Ķesteres tikšanās ar bijušajiem kolēģiem, skolēniem vienmēr bija īsti svētki, kas deva spēku iet tālāk. Viņa saņēma patiesu līdzcilvēku mīlestību. Paldies, Jums, Skolotāj, par bagātiem darba gadiem, par gaismu, ko sējāt mūsu sirdīs! Tā ir nezūdoša vērtība viesturiešu garīgajā mantojumā.

Valmieras Viestura vidusskolas skolotāji, skolēni un absolventi skumjajā šķiršanās brīdī izsaka visdziļāko līdzjūtību skolotājas Ineses Ķesteres tuviniekiem.

Valmieras Viestura vidusskola

Skutelis ir studijā
2016. gada 13. janvārī

Vidzemes televīzija ir sagatavojusi sižetu par Improvizācijas dienu Viesturskolā, to var aplūkot http://vtv.retv.lv/vidzemes-zinas-valkas-iedzivotaji-pec-degvielas-dodas-uz-valgu/ 19.25           Skutelis

2016. gada 12. janvārī Viesturskolā norisinājās Improvizācijas diena, kuras ietvaros pie mums viesojās KIT (Karaliskais Improvizācijas Teātris) improvizātori Jānis Skutelis, Nauris Brikmanis un Valters Osis. Improvizātori skolā tika uzņemti ar ovācijām, lielu interesi no visiem klašu audzēkņiem un pat ar dziesmu, kuru sacerēja skolēnu pašpārvalde un izpildīja pie pašām skolas durvīm.  

            Improvizācijas dienas ietvaros visām teātra klasēm un skolas improvizācijas teātra dalībniekiem bija paredzētas meistarklases pie KIT puišiem. Meistarklsēs katras no mums varēja tuvāk iepazīt Jāni un pārliecināties, cik harizmātiska personība, izcils improvizātors un arī labs pedagogs viņš ir. Savukārt vakarā visi interesenti bija mīļi gaidīti uz impro-izrādi, kurā mūsu pašu impovizātori saspēlējās ar Jāni un Nauri. Lieki piebilst, ka zāle bija pārpildīta. Kad pēc pasākuma vaicāju Jānim, Naurim un Valteram kā viņiem bija sastrādāties ar Viesturiešiem, viņi vienbalsīgi atbildēja: „Superīgi. Visi bija tik atvērti, pretimnākoši. Var redzēt, ka tie ir teātra jaunieši.”

Es piedalījos gan meistarklasē, gan vakara izrādē, un varu droši teikt, ka tā bija milzīga pieredze! Pieredze, kura noderēs ne tikai uz skatuves, bet ļoti lielā mērā arī dzīvē, jo pati dzīve gribot negribot liek improvizēt uz katra soļa.

Elīna Krukle 12.c

Viesturos viesosies komiķis Jānis Skutelis
2016. gada 9. janvārī

skutelisValmieras Viestura vidusskolā jaunnedēļ viesosies komiķis Jānis Skutelis, kurš pasniegs meistarklasi teātra klasēm un nobeigumā iestudēs izrādi. Komiķa paveikto darbu uz skatuves varēs vērot visi interesanti 12. janvārī plkst. 17:00, Valmieras Viestura vidusskolas aktu zālē.

Jāņa Skuteļa personība neprasa liekus komentārus. Cilvēks, kura kabatā vienmēr būs joks par jebkādu dzīves situāciju. No jokošanās draugu lokā Jānis labu laiku pārgājis uz profesionāļa kategoriju. Pēdējo gadu laikā populārākas Latvijā kļuvušas stāvizrādes ("stand up comedy" - angl.), Skutelis ir viens no lielākajiem vaininiekiem augošajā interesē par jauno teātra žanru. Stāvizrāžu sākumposmi meklējami 20. gadsimtā Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Mūsdienās šis teātra žanrs ir zināms visā pasaulē un to piekopj daudzi komiķi.

Aktieris Valmieras Viestura vidusskolā viesosies pirmo reizi. Tomēr Skuteļa došanās un Viesturskolu nav nejaušība. Viesturi ir vienīgā skola Latvijā, kura piedāvā mācīties speciālā novirziena teātra klasē . Kamēr 10. klases skolēni apgūst teātra pamatus, tikmēr 12. klase turpina rādīt mākslinieciskus priekšnesumus. Toties 11. teātra klase katru gadu iestudē divas izrādes. Skolā darbojās arī Improvizācijas teātris, kurš ar godalgotām vietām startē visā Latvijā. Teatrāļie, visticamāk, būs viegli atrast kopīgu valodu ar Jāni Skuteli un viņa komandu.

Jānis Skutelis ir universāls, sevī ietverot komiķa, aktiera, režisora un daudzu citu jomu arodus. Cilvēku smīdināšanā un stāvizrāžu veidošanā komiķis Latvijā sevi apliecinājis visaugstākajā līmenī. Viņa izrādes ir vērojamas jau kopš 2009. gada, katru gadu piedāvājot publikai jaunu garadarbu - "Mhmm" (2009), "Love" (2010), "Paranoja" (2011), "Optimistika" (2012), "Splendid" (2013), "Viens" (2014) un "Politika" (2015). Visas izrādes ir guvušas plašu atzinību un ievērojamu popularitāti. Tāpat Skutelis iesaistījies televīzijas projektos: "Valstī viss ir kārtībā", jaunizveidotajā projektā "Skutelis IR studijā" un "Pusnakts šovā septiņos".

Visi laipni aicināti 12. janvārī plkst. 17:00 doties uz Valmieras Viestura vidusskolu, lai baudītu uzvedumu, ko būs sagatavojušas teātra klases ar Jāni Skuteli priekšgalā. Izrāde saistošāka būs jauniešiem, bet aicināti visi interesenti.

Attēls no karaliskais.com

Lotārs Zariņš, 12.c

Ziemassvētku dāvana
2015. gada 28. decembrī

Lāčplēša dienas vakarā, veidojot pie Viesturskolas svecīšu rakstus, grupiņai 2.b klases vecāku radās doma par Ziemassvētku laiku – gribam bērniem mācīt ne tikai dāvanu saņēmēja, bet arī devēja prieku.

Sazinājāmies ar Valmieras bērnu invalīdu klubu “Saulīte”, uzzinājām, ka viņi ļoti priecātos par mūsu gatavotām mazām dāvaniņām, un 2.b klase uz brīdi pārtapa Ziemassvētku rūķu darbnīcā. Kādā pēcpusdienā kopā ar mammām cepām piparkūkas, rokdarbu stundā darinājām apsveikuma kartītes, katrs bērns atnesa mazu pārsteiguma dāvaniņu, Martas mamma to visu salika paciņās un parūpējās par to, lai katrā paciņā būtu vēl kāds saldumiņš vairāk. Un 23. decembra pusdienlaikā devāmies uz “Saulītes” klubu, lai kopīgi ar kluba bērniem viņu Ziemassvētku eglītē skaitītu dzejoļus, dziedātu dziesmas un būtu kopā.

Un izrādījās, ka esam ne tikai devēji – katram 2.b klases bērnam tika kluba bērnu dāvaniņa –mīļš čiekura rūķītis sarkanā cepurē.

Vineta Šmite