Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Ziemassvētku daba.
2015. gada 17. decembrī

 

Tieši šāds moto pavadīja sākumskolas eglītes četru vakaru garumā. Skola dabas rotām rotāta, apelsīnu smarža eglītē, sūnu bumbas, āboli priežu zaros …

Bet vārdam “ daba” ir arī otra nozīme – raksturs.  Un kāds tad ir Ziemassvētku raksturs? To mēs uzzinājām, sanākot kopā, dziedot, dejojot, izspēlējot sagatavotos priekšnesumus. Ziemassvētki ir mīļi, jauki, silti, jautri un vēl, un vēl…. Tie ir tik daudzkrāsaini, par ko arī pārliecinājāmies!

Paldies bērniem un viņu audzinātājām par lieliskiem priekšnesumiem, svētku prieku un smaidiem!

Paldies ģimenēm un atbalstītājiem par kopā būšanu!

 

Krāsainus Ziemassvētkus!

 

Direktora vietniece audzināšanas darbā  1.-4.klasēm 
Līga Kjaspere

 

9. klašu angļu valodas tiešsaistes olimpiāde
2015. gada 17. decembrī

Tikai otro gadu izdevniecības Pearson pārstāvniecība Latvijā un Valmieras Izglītības pārvalde organizē on-line olimpiādi 9. klases skolēniem angļu valodā. Mūsu skolas skolēni arī šogad tajā uzrādīja teicamas zināšanas:

1.vieta - Emīlija Dārta Skādule (9.c.)

Paldies arī Beatrisei Ievai Vītoliņai un  Ralfam Kārlim Laperam par veiksmīgu  piedalīšanos!

 Apsveicam!

 Svešvalodu skolotāju MK

Akcija "Dabai labu darīt"
2015. gada 16. decembrī

Ziemassvētku pasākumi
2015. gada 26. novembrī

zsv2015

Skolas pašpārvalde sadraudzības pasākumā Mazsalacā
2015. gada 16. decembrī

pasparvalde11.decembrī, skolēnu pašpārvalde devās ciemos uz Mazsalacas vidusskolu, kurā norisinājās sadraudzības pasākums. Tajā piedalījās pašpārvaldes no četrām dažādām skolām – Mazsalacas vidusskola, Rūjienas vidusskola, Naukšēnu vidusskola un mūsu pašu Valmieras Viestura vidusskola.

Sākotnēji katra komanda tika sadalīta divās grupās. Vienai grupai bija jāizveido apsveikuma kartiņa no dažādiem materiāliem, lai vēlāk tās varētu nodot Mazsalacas pensionāriem. Otra grupa cepa piparkūkas, ko vēlāk arī kopīgi notiesājām.

rokasPēc praktiskajām darbnīciņām, mēs devāmies uz aktu zāli, kurā tika uzrīkota balle, par godu šim pasākumam. Mēs paspējām uzspēlēt arī dažādas iepazīšanās un erudīcijas spēles. Viesturieši, kā jau teātra skolas skolēni, meta kaunu pie malas un izaicināja visas pašpārvaldes dziedāt karaoki, kas bija jautrs izaicinājums vakara gaitā. Jāsaka liels paldies mazsalaciešiem, jo viņi bija parūpējušies gan par izklaidēm, gan par aktivitātēm un fotostūri. Kā pateicību par jauko uzņemšanu, mēs arī nodziedājām dziesmas un sarūpējām arī mazu dāvaniņu.

Manuprāt, pasākums bija izdevies, un mēs noteikti kaut ko tādu atkārtosim vēlreiz. Mēs kopīgi izsmējāmies, izdejojāmies un labi aizvadījām vakaru. Šī mūsu pašpārvaldei bija pirmā pieredze sadraudzības pasākumā un tiek kalti plāni jau nākamajam pasākumam, kurš, iespējams, norisināsies tieši mūsu skolā.

Alise Razminoviča,  12.c