Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Brīvības cīņu dalībnieku piemiņai
2015. gada 13. novembrī

Dziesma zobenam

 

Liec zobenu zem galvas
Un dziļi neiemiedz:
Tavs gods un tēvu zeme
Tev acis aizvērt liedz.

 

Liec zobenu zem galvas,
Liec to pa cirtienam:
Tas pēdējais, kas teicams,
Būs jāpasaka tam.

 

Liec zobenu zem galvas,
Lai tava tauta dus;
Tā nomodā un sapņos
Zin savus kareivjus.

 

Latviešu leģiona 19. divīzijas kara ziņotājs Andrejs Eglītis

 

 

Vīru kopa "Vilki"
Dziesma zobenam

Izteiksmīgās lasīšanas konkurss
2015. gada 19. novembrī

dr

12. novembrī Valmieras integrētajā bibliotēkā notika izteiksmīgās lasīšanas konkurss 2. klašu skolēniem “Veltījums Latvijai”. Viesturskolu konkursā pārstāvēja Terēze Evelīna Stepānova (2.a klase, skolotāja Aija Bērziņa), Amanda Cimdiņa (2.b klase, skolotāja Anita Peiča) un Lelde Ķikse (2.c klase, skolotāja Santa Ādamsone). Konkursa pirmajā kārtā skolēni lasīja iepriekš sagatavotu tekstu, bet 10 fināla dalībniekiem dažu minūšu laikā bija jāsagatavojas un jālasa fragments no iepriekš nelasīta literāra darba.

Konkursa noslēgumā visiem tā dalībniekiem bija iespēja iejusties Ziemassvētku gaisotnē, skatoties Valmieras Pārgaujas sākumskolas teātra pulciņa izrādi par Ziemassvētku rūķu nedienām dāvanu gatavošanas laikā.

No mūsu skolas finālā iekļuva Terēze Evelīna Stepānova un Amanda Cimdiņa, un abas ieguva atzinību. Sveicam meitenes un viņu skolotājas!

Vineta Šmite

sk3sk2

Mārtiņdiena
2015. gada 11. novembrī

Visi saka, visi saka:

Mārtiņdiena, Mārtiņdiena.

Kaut varētu Mārtiņdienu

Aiz ausīm noturēt.

( Latv.t.dz.)

 

Ar šīm un citām Mārtiņdienas tautas dziesmām, skanīgu dziesmu, ticējumiem, piparkūku cienastu mūs Mārtiņdienā pārsteidza mūsu pašu Mārtiņbērni – 2.b klase. Mārtiņbērni, posušies maskās, izstaigāja skolu, paviesojoties gan sākumskolas klasēs, gan neaizmirstot par administrācijas darbiniekiem.

 

Paldies Mārtiņbērniem –
2.b klasei un
viņu audzinātājai Vinetai Šmitei!

 

Direktora vietniece
audzināšanas darbā  1.-4.klasēm
Līga Kjaspere

ES UN SKAISTĀ LATVIJAS DABA
2015. gada 11. novembrī

Par godu  Latvijas svētkiem, ar šādu nosaukumu sākumskolas 2.stāva gaitenī ir  apskatāma  foto kolāžu  izstāde, kurā ir iespēja priecāties par radošiem, interesantiem darbiņiem, ko sākumskolas skolēni veidojuši kopā ar savām ģimenēm. Priecājamies par negaidīti lielo atsaucību, ieguldīto darbu un interesantām idejām!

  

 

Aicinām arī vecākus apskatīt sākumskolas skolēnu veikumu!

Liels paldies 1.- 4.klašu viesturiešiem un viņu ģimenēm!

Direktora vietniece audzināšanas darbā  1.-4.klasēm
Līga Kjaspere

EKO skolas rīcības diena
2015. gada 10. novembrī

Piektdien, 6.nov. Reģionālajā televīzijā ReTV bija skatāms sižets par EKO skolas rīcības diena "Enerģija visai dienai - rīta rosme" Viesturskolā.

Mūsu sižets sākas 10.45 min no raidījuma sākuma.

 

Vidzemes zinas 06.11.2015 from VidzemesTV on Vimeo.

 


Autore: Alise Razminoviča, 12.c klase