Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Miķeļdiena VVV
2015. gada 8. oktobrī

Visi gaida Miķeļdienas
Kā saulītes uzlēcot;
Kādu dienu nu gaidīt-
Miķeļdiena pagājusi?

(latv.t.dz)

Ko nu gaidīt? Nākamo Miķeļdienu, kad atkal skolā rosīsies jaunie tirgotāji jau 9. Miķeļdienas gadatirgū! Sagaidīt nebūs viegli, jo Miķeļdienas tirdziņā, kas norisinājās skolā 29.oktobrī, bija iespēja redzēt, kā skolēnus aizrauj tirgošanās, kaulēšanās un iepirkšanās prieks. Šogad, tāpat kā citus gadus,  1.-4.klašu skolēni un viņu vecāki bija parūpējušies par dažādām interesantām, izdomas bagātām precēm, par preču iepakojumu, noformējumu, reklāmu. Sev ko tīkamu varēja atrast gan paši mazie tirgotāji, gan vecāko klašu skolēni, gan skolotāji.

Paldies mazajiem tirgotājiem un viņu vecākiem!

 Gaidām nākamo Miķeļdienu!

Direktora vietniece audzināšanas darbā 1.- 4.klasēm Līga Kjaspere

 

Mūsu prezidente - Simona Šmidte
2015. gada 8. oktobrī

Skolēnu pašpārvalde piedāvā nelielu interviju ar nesen ievēlēto Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu prezidenti -11.b klases skolnieci Simonu Šmidti.

-          Kādas sajūtas tevi pārņēma, kad uzzināji, ka esi ievēlēta?

-          Protams, es biju ļoti priecīga, pārsteigta, ka uzvarēju ar tik lielu balsu pārsvaru.

-          Vai pirms vēlēšanām tev bija pārliecība, ka izdosies uzvarēt?

-          Uz vēlēšanām gāju ar mērķi uzvarēt, darīju visu iespējamo, lai tas notiktu, un man prieks, ka tas ir izdevies.

-          Kas būs tās lietas, ko vēlies ieviest, mainīt skolā?

-          Ieviesīšu “Aktīvo pēcpusdienu” jeb aktīvo dienu, kuras laikā skolā norisināsies dažādas aktivitātes, piemēram, filmu un debašu vakari, tikšanās ar tautā pazīstamiem viesturiešiem, utt. Viens no maniem mērķiem ir izveidot skolas radio. Tiks piestrādāts pie jauniešu līdzdalības sabiedriskās dzīves veidošanā, katru mēnesi uzaicināsim pārstāvjus no kādas jauniešu organizācijas, lai viņi mums par sevi pastāstītu, parādītu, ko viņi dara, tādējādi ieinteresējot jauniešus iesaistīties šajās organizācijās. Darbojos skolas EKO padomē, tāpēc rīkosim pārgājienus ar aktivitātēm, lai palīdzētu skolai saglabāt Ekoskolas godu, kā arī Zaļo karogu. Pie skolas tiks izvietoti atkritumu šķirošanas punkti, arī sākumskolas skolēni tiks iesaistīti ekoskolas aktivitātēs.

-          Tava ikdiena droši vien vairs nebūs tāda, kā agrāk.

-          Tieši tā, klāt nāks daudz jauni pienākumi, darbi, dienas grafiks būs vēl saspringtāks  nekā iepriekš, taču, piesakoties amatam, ar to biju rēķinājusies.

-          Vēlēšanu runā pieminēji savu partiju. Pastāsti mums par to vairāk!

-          Jā, man ir izveidota sava partija “Cerība”, kura palīdzēs man ar visiem pienākumiem, palīdzēs sasniegt mērķus. Tā darbosies paralēli skolēnu pašpārvaldei.

-          Un noslēgumā - kam tu vēlētos pateikties?

-          Noteikti klasesbiedriem, pārējiem skolasbiedriem, kuri mani stimulēja iet tālāk un nepadoties, jo bija arī grūti brīži. Paldies visiem, kas par mani balsoja un ievēlēja šajā amatā!

Darbs. Prieks. Lepnums.
2015. gada 5. oktobrī

Dzejas mēneša izskaņā Valmieras Viestura vidusskolā viesojās 1969.gada absolvente, Dailes teātra un kino aktrise, grāmatu autore, ezoteriskās literatūras tulkotāja, astroloģe  Akvelīna Līvmane. Tikšanās laikā ikviens klausītājs varēja smelties viņas gaišumu, mieru un gūt vairākas vērtīgas atziņas.

Akvelīna Līvmane ir apbrīnojami enerģiska un spēcīga personība. Cilvēks, kas dzīvē skaita plusus, nevis mīnusus. Cilvēks, kas ļaužu piepildītā zālē ar savu uzstāšanās prasmi aizrauj katru klausītāju. Ar savu aktierisko meistarību un humoru mums dažās minūtēs atmiņā paliekoši nostiprināja dažus svarīgus valodas kultūras un pareizības jautājumus. Aktrisi satrauc nepareizais intonāciju lietojums jauniešu runā, otrās personas vietniekvārda tu lietojums es vietā.

 Pārstāstot dažas savas dzīves situācijas, viņa mūs motivēja karjeras ceļā neapstāties pie pirmajām neveiksmēm, sakot „ Nesanāca? Nekas, pamēģini vēlreiz!” Mums kā topošajiem studentiem, ieteica, ka nevajag izvēlēties profesiju, skatoties uz tās atalgojumu, bet apgūt to, kas tiešām ir sirdij tuvs, tad arī tālāk viss izdosies. Jādzīvo ar smaidu, nemitīgi pilnveidojot sevi. Tikšanās noslēgumā aktrise novēlēja Laimes formulu. Lai viss dzīvē izdotos, pamatā jāliek trīs vērtības: Darbs. Prieks. Lepnums.

Samanta Vikmane

VVV 12. c klasē

foto1

ATKAL SAVĀ SKOLĀ pie viesturiešiem viesojas un savas skatuves gaitas „Sprīdītī” atceras aktrise un astroloģe AKVELĪNA LĪVMANE

foto2

Interesantas sarunas un abpusēji komplimenti ar matemātikas skolotāju Mudīti Kelmeri

Viesturskolas prezidente
2015. gada 30. septembrī

 

  

Valmieras Viestura vidusskolas

prezidenta vēlēšanās

ar pārliecinošu balsu pārsvaru
uzvarēja 11.b klases skolniece

Simona Šmidte.

 

SVEICAM!

Olimpiskais azarts
2015. gada 1. oktobrī

vingrosana

25.oktobrī, dienā, kad Latvijā atzīmēja Olimpisko dienu, savu Olimpisko dienu sportiskā garā svinēja visi 1.-4.klašu viesturieši. Rīts sākās ar kopīgu vingrošanu skolas pagalmā, kurā virmoja tieši kopā būšanas enerģija un spēks. Vēlāk jau sportiskais azarts un aizrautība bija redzami bērnu sejās gan skrienot Rudens krosu, par kura norisi rūpējās sporta skolotāja Māra Goba, gan veicot fotoorientēšanās distanci, meklējot dažādus objektus skolas teritorijā un izpildot pie tiem interesantus uzdevumus. Uzdevumi tika veidoti ar mērķi saliedēt klases kolektīvu, mācīties sadzirdēt vienam otru, paļauties, uzticēties. Īpaši jāpaslavē visu klašu kapteiņi – viņu skolotājas par aktīvu dalību un aizrautīgu līdzi dzīvošanu savām klasēm.

Olimpiskā diena noslēdzās pozitīvā gaisotnē – ar dejām skolas priekšā, apbalvošanu, kurā bērni tika pie gandarījuma balvām un kārumiem, ko bijām sagādājuši mēs – organizatori.

apbalvosana

Paldies aktīvajiem sportot gribētājiem, viņu 12 kapteiņiem un sporta skolotājai Mārai Gobai!


Direktora vietniece audzināšanas darbā 1.-4.klasēm Līga Kjaspere