Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Sveicam skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!
2015. gada 1. decembrī

1. vieta       Alise Laura Kjaspere 5.a kl.

                   Madara Sīmane 6.c kl.

                   Sintija Gulbe 7.b kl.

                   Adelīna Melbārde 7.b kl.

                   Anda Bišofa 7.c kl.

                   Katrīna Singaite 8.a kl.

                   Elizabete Ločmele 9.a kl.

         

2. vieta       Alise Šķērstiņa 5.a kl.

                   Sanija Paula Otsone 6.a kl.

                   Kristiāns Kārlis Liepiņš 7.a kl.

                   Lāsma Šēnberga 8.c kl.

                   Elza Grīva 9.a kl.

         

3. vieta       Marta Karīna Skrastiņa 5.a kl.

                   Lana Emīlija Ozola 6.c kl.

                   Sabīne Makejeva 7.a kl.

                   Patrīcija Ance Eberharde 8.c kl.

                   Alise Beatrise Bugakova 9.c kl.

 

Atzinība  Samanta Bērziņa 5.a kl., Dāvis Miglavs 5.b kl.,

        Elīna Akmentiņa 6.b kl., Aleksandra Daniela Krauja 6.b kl.,

        Daniela Gūtmārce 7.c kl.

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem!

Latviešu valodas skolotāju met. kom.

 

Vecāku stunda
2015. gada 1. decembrī

veseligi

Ik gadu sākumskolas klasēs notiek “vecāku stunda”, kuru gatavo un vada skolēnu vecāki – sākumskolas vecāku domes pārstāvji. Šogad stunda tika veltīta veselīgam uzturam un izvērtās par veselīga uztura nedēļu. Nedēļa aizsākās skolas aktu zālē - ar prezentāciju par veselīgu uzturu. Pārrunājot slaidos redzamo ar sākumskolas vecāku domes pārstāvi, skolēni atklāja savas zināšanas un uzzināja arī kaut ko jaunu. Visu klašu grupu auditorijās bija jūtama dzīva interese par uz ekrāna redzamo, bērni aktīvi piedalījās diskusijās un izteica viedokli par veselīga uztura jautājumiem. Ar pirmo un otro klašu pārstāvjiem saruna izvērtās īpaši piesātināta. 3. un 4. klašu pārstāvji bija atturīgāki, tai pašā laikā demonstrējot ļoti apjomīgas zināšanas par prezentācijā skartajām tēmām.

Tad bērni devās uz savām klasēm, kur viņiem bija iespēja pildīt darba lapas, izdomāt un minēt mīklas, spēlēt spēles un veikt daudzus citus uzdevumus saistībā ar veselīga uztura tematiku. Nedēļas beigās katrs bērns sev tuvā tehnikā veidoja 'Veselīga uztura šķīvi': apgleznojot, aplicējot, darbojoties ar papīru, plastilīnu vai citu materiālu.

Veselīgā uztura nedēļa parādīja, ka bērni ļoti daudz zina par uztura, kustību un tīra ūdens nozīmi cilvēka labsajūtas un veselības uzturēšanā. Tas vieš pārliecību, ka Valmieras Viestura vidusskolā aug gudra un veselīga jaunā paaudze.

Daiga Bekere, Vecāku domes pārstāve

Saņemam pateicību
2015. gada 1. decembrī

      Esam pateicīgi Zemkopības ministrijai par organizēto konkursu „Mežs – mūsu bagātība”. Skolēni bija ieinteresēti meklēt informāciju dažādos literatūras avotos, uzklausīt nostāstus un plaši atspoguļot notikumus no klases pārgājiena.

      Mēs, Valmieras Viestura vidusskolas 4. c klases interešu grupa (Megija Mičule, Annija Silava, Viktorija Martinsone, Aivars Dzenītis, Martins Bergmanis, Kristiāns Grencis, Artūrs Teteris un klases audzinātāja Ilze Miglava), sakām paldies, Zemkopības ministram Jānim Dūklavam un konkursa komisijas vadītājam Ērikam Hanbergam par saņemto pateicību.

Ināra Mūrniece viesojas Valmieras Viestura vidusskolā
2015. gada 28. novembrī

Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece piektdien, 27.novembrī, darba vizītes ietvaros apciemoja Valmieras Viestura vidusskolu (VVV), kur ar skolas vadību, kā arī pedagogu un arodbiedrības pārstāvjiem pārrunāja izglītības aktualitātes un problēmas. Vēlāk Saeimas priekšsēdētāja tikās ar skautu kustības pārstāvjiem, kā arī uzzināja par skolēnu pašpārvaldes darbību.

VVV direktors Uldis Jansons Saeimas priekšsēdētāju iepazīstināja ar skolas darbību, sasniegumiem, teātri “Sprīdītis”, interešu izglītības grupās notiekošo, skautu kustību, skolas tradīcijām, kā arī absolventu sasniegumiem, pārsteidzot Ināru Mūrnieci ar informāciju, ka šobrīd Saeimā darbojas trīs VVV absolventi: Ainars Latkovskis, Romāns Naudiņš un Jānis Upenieks.

Atbildot uz Saeimas priekšsēdētājas jautājumu par skolotāju pozīciju streika laikā, VVV pedagogi norādīja, ka skolotājiem ir cerība, ka viņu darbu pienācīgi novērtēs. Slodze ir ļoti liela, kā arī bieži ir jāsaskaras ar negācijām, ka skolotāju prasības ir nepamatotas, “reizēm jūtamies nesaprasti, pietrūkst atbalsta”.

Jautājumā par skolotāju darba slodzi direktors atbildēja, ka pilsētā lielo skolu priekšrocība ir iespēja strādāt vairāk. Lauku skolās šī iespēja ir ierobežota.

“Reforma risinās lauku skolu problēmu uz lielo skolu rēķina.. Visvairāk tracina neskaidrība. Modeļi tiek mainīti, ir neziņa, nav konkrēta skatījuma. Būtu jānodrošina attīstība ilgtermiņā.”

Ināra Mūrniece norādīja, ka

“Izglītības un zinātnes ministrijā kadru mainība ir bijusi pietiekami liela, kas šajā ziņā ir negatīvs faktors. Pedagogu algu modelis nav izstrādāts līdz galam. Iebildumu ir daudz. Ar rezervētajiem deviņiem miljoniem nepietiek, tas ir skaidrs. Ir piedāvājums, kas īsti nepatīk nevienam, ko redzam arī streikā. Esošā situācija ir valdības neizdarītais mājasdarbs.”

Vēl viens jautājums, kas satrauca pedagogus, bija par interešu izglītībai paredzēto finansējumu. “Mūsu lielā pievienotā vērtība ir tas, kas notiek arī ārpus mācību darba. Uztrauc samazinātais stundu skaits interešu izglītībai. Par mūsu modeli, ka bērns pēc stundām iesaistās interešu izglītībā, ir sajūsmā citu valstu pārstāvji, kur tas notiek krietni mazāk. Mēs ar to esam īpaši.” Uz ko Saeimas priekšsēdētāja atbildēja, ka, piemēram, Somijā, kas ir valsts ar ļoti labiem sasniegumiem izglītībā, ir arī labi attīstīta interešu izglītības sistēma, noteiktu daļu izdevumu sedz vecāki. Piekrītot, ka ne visi vecāki Latvijā varētu to nodrošināt, ka jāņem vērā esošās iespējas.

  Turpmākajā tikšanās gaitā Saeimas priekšsēdētāja iepazina skautu kustības vēsturi, tostarp arī Valmieras 4.skautu vienības darbību. Savukārt skolēnu pašpārvaldes pārstāvji pastāstīja par īstenotajām aktivitātēm, darba organizāciju un plānotajām iecerēm.

No portāla http://valmieraszinas.lv

Valmieras Jauniešu gada balva 2015
2015. gada 26. novembrī

 

26. novembrī Valmieras Viestura vidusskolā tika apbalvoti Valmieras Jauniešu gada balvas 2015 nomināciju ieguvēji.

Piecas no divpadsmit nominācijām ieguva viesturieši:

Gada debija -  Rodrigo Krūmiņš
Gada zaļākā jauniete - Zane Kraukle
Gada jauniete - Simona Šmidte
Gada jauniešu lieldraugs - Ivars Briedis
Gada jaunatnes darbinieks - Uldis Jansons
 
Foto - Valmiera24.lv