Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

“Ko es protu!” 2018
2018. gada 29. aprīlī

 

26.aprīlī VVV skatuve piederēja sākumskolēniem, kuri ar lielu aizrautību un prieku ikgadējā talantu koncertā apliecināja, ka talantu mūsu skolā netrūkst. Koncertā piedalījās 130 dalībnieki, rādot visdažādākos talantus dziesmā, mūzikas instrumentu spēlē, dejā u.c. Bija iespēja vērot pat ziepju burbuļu šovu, pašdarinātu masku parādi un futbola paraugdemonstrējumu.

Šī gada koncerts bija īpašs ar to, ka tajā valdīja ļoti ģimeniska atmosfēra – vairāki dalībnieki bija izvēlējušies koncertā piedalīties kopā ar saviem ģimenes locekļiem, kas koncertu padarīja mīļu un emocionālu. Veselu stāstu uz skatuves uzbūra māsas Petrusevičas (Elīza (3.c) un Sabīne), dziedāja māsas Ziemanes (Tīna (4.c) un Santa (11.c)), Anna Ieva Bērziņa (1.a) uzstājās kopā ar tēti, Mariuss Grencis (1.c) ar vectētiņu, bet pašdarināto masku parādē Marta Frīdvalde (2.c) bija iesaistījusi visu savu ģimeni. Arī pasākuma vadītāji bija ģimene – brāļi Pauks un Šmauks, zaķēni, kas mums pazīstami no Enidas Blaitones grāmatas “Pauks un Šmauks”. Zaķēnu tēlos veiksmīgi iejutās 11.c klases skolnieces Anna Matule un Līga Zunde.

Arī individuāli veidotie priekšnesumi bija krāšņi. Vajag lielu drosmi, lai viens izietu uz skatuves, tāpēc īpašs prieks par uzdrīkstēšanos un to, ka mazajiem māksliniekiem viss izdevās!

Kolektīvos priekšnesumus bija izveidojušas vairākas sākumskolas klases – 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, par ko īpašs paldies jāsaka klašu audzinātājām!

Pasākuma noslēgumā dalībnieki saņēma atzinības, nominācijas un gardas balvas.

Pasākums izskanējis, bet prieks, gandarījums un lepnums par talantīgajiem VVV sākumskolēniem paliks sirdīs skolotājiem, ģimenēm un pašiem māksliniekiem vēl ilgi!

Paldies pasākuma dalībniekiem un radošajai komandai – Ilvijai Aizupietei, Ingai Krauklei, Guntaram Aizupietim un Robertam Ciprusam!

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā Līga Gacka

 

   

Zinātniskās pētniecības darbu konference
2018. gada 27. aprīlī

Eiropas Savienības projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” dalībnieki teicami pārstāvēja Valmieras Viestura vidusskolu Latvijas Skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferencē.

Alvis Meisters un Kristers Nils Duģels fizikas sekcijā prezentēja darbu “Datorprogrammas “Elektriskās ķēdes-virtual-lab” darbības pārbaude, izmantošanai maiņstrāvas ķēdes likumsakarību pētīšanai” un ieguva vērtējumu 

75% no maksimālā.

Armands Dukurs matemātikas sekcijā prezentēja darbu “Funkcionālo sakarību grafiskās attēlošanas paplašināšana fizikas kursā” un ieguva vērtējumu 85% no maksimālā.

Darbu vadītājs – skolotājs Uldis Ābeltiņš aicina viesturiešus būt uzņēmīgākiem, mērķtiecīgākiem, un sevi radoši pilnveidot, sākot no prāta spēlēm pirmajās klasēs, līdz zinātniski pētnieciskajiem darbiem vidusskolā. Viesturskola Jums šādu iespēju piedāvā.

Sveicam!
2018. gada 25. aprīlī
Viesturiešu  panākumi   Valmieras pilsētas  un  novadu mājturības/ mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiādēs 2017./2018. mācību gadā:
6. kl.,
DĀVIS SPUŅĢIS, MARTINS BERGMANIS  - 1.vieta
BRUNO BŪMANIS - 2. vieta

7.kl.    
DĀVIS MIGLAVS - 1. vieta

9.kl.    
ROBERTS ANTOŅEVIČS - 2. vieta
TOMS SKRASTIŅŠ - 3. vieta
Roberts  Antoņevičs saņēma uzaicinājumu un 4.aprīlī piedalījās Mājturības, tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādē.
Sveicam uzvarētājus!

Skolotājs Gunārs Verovkins

 

 

Neliels videoieskats teātru festivālā
2018. gada 24. aprīlī

Viesturietis un Viesturiete 2018
2018. gada 18. aprīlī

 

Piektdien, 13.aprīlī, Valmieras Viestura vidusskolā norisinājās konkurss “Viesturietis un Viesturiete 2018”, kura laikā tika noskaidroti uzvarētāji dažādās nominācijās.

Pasākums norisinās reizi 2 gados, tajā piedaloties 5 puišiem un 5 meitenēm, kurus izvirza skolēni un skolotāji. Pasākumā dalībnieki uzstājās ar vizītkartēm un radošajiem priekšnesumiem, kuros bija ietverti dzejas vai dejas elementi. Jau mēnesi pirms pasākuma dalībnieki sāka gatavoties lielajam notikumam un sāka strādāt ar horeogrāfi Lindu Mīļo, lai iemācītos izpildīt kopīgu valša deju, pāru deju, kurā izdejoja deju soļus dažādos ritmos “Deju ceļojumā”. Tāpat dalībniekus sagaidīja arī pārbaudījums, par kuru iepriekš nekas nebija zināms. Meitenēm 10 minūšu laikā bija jāuzbūvē putnu būrītis, taču puišiem bija jāiejūtas dizainera lomā un jāizveido modelēm tērps. Radītie mākslas darbi bija jāapraksta un jāprezentē skatītājiem.

Dalībniekus vērtēja žūrijas locekļi, kuru vidū bija Valmieras drāmas teātra aktieris, iepriekšējā konkursa dalībnieki, bijušais skolas direktors un citi. Pasākuma laikā dalībniekiem tika piešķirtas dažādas nominācijas. Žūrija atzina, ka izvēlēties galvenās nominācijas ieguvējus nebija viegli, jo visi dalībnieki bija vienlīdz radoši un piemēroti šī titula saņemšanai.

 

Viesturiete 2018- Elizabete Ločmele

Viesturietis 2018- Kārlis Bērziņš

Skatītāju simpātija- Ance Eva Ragaine un Alvis Meisters

Interneta balsojums- Marta Miķelsone un Artis Krists Mednis

Sākumskolas simpātija- Paula Dundere un Ņikita Raspopovs

Latviskākais pāris- Anna Matule un Kārlis Bērziņš

Skolotāju simpātija- Elizabete Ločmele un Krišjānis Pundurs

 

Paldies dalībniekiem un radošajai komandai par ieguldīto darbu! Pateicamies pasākuma atbalstītājiem un sponsoriem.

Skolēnu pašpārvalde
Foto Kalvis Zaļaiskalns