Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Latvijas Topošo zinātnieku forumā
2015. gada 23. oktobrī

Valmieras Viestura vidusskolu Latvijas topošo zinātnieku forumā pārstāvēja Jauno inženieru kluba biedri Megija Alksne, Krists Graudiņš, Signe Grosberga, Alise Ruduka un Artis Bisnieks.

Atklāšanā Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents akadēmiķis Ojārs Spārītis vēlēja jauniešiem forumā 3 lietas:

1) Saprast, ka zinātne un garīgā darbība dod baudu, kuru var gūt visu mūžu.

2) Zinātnes apguve ir ceļš, un viņi rādīs, kā to ir gājuši zinātnieki.

3) Zinātnieki iedos “brilles”, lai jaunieši redzētu metodes ar kādām veic zinātnisko darbību.

Jaunieši noklausījās četru zinātnieku prezentācijas un piedalījās darba grupās. Krists Graudiņš un Artis Bisnieks ar saviem video sižetiem piedalījās konkursā “Kāpēc studēt ir stilīgi” un iekļuva 9 labāko skaitā.

Skolotājs Uldis Ābeltiņš

Jauna pirmizrāde mūsu teātrī - „SMARAGDA PILSĒTAS BURVIS”
2015. gada 21. oktobrī

      Otrdien, 13.oktobrī, notika skolēnu teātra „Sprīdītis” 11.c teātra klases audzēkņu veidotā iestudējuma „Smaragda pilsētas burvis” pirmizrāde. Izrāde veidota režisoru Roberta Segliņa un Ineses Ramutes vadībā. Dziesmas iestudēja mūzikas skolotāja Ilze Jansone, dejas un kustības skolotājas Agneses Degles pārziņā. Tērpus izrādei izvēlēties palīdzēja skolotāja Īrisa Ozola,  savdabīgos grimus veidoja Inga Kraukle. Gaismu mākslinieks - Niks Cipruss, gaismotājs – Roberts Cipruss.

        Plašāka informācija par jauno pirmizrādi mājas lapas sadaļā TEĀTRIS>>> Jaunumi.

Viesturskola. Dabai draudzīga skola.
2015. gada 21. oktobrī

Pagājušajā mācību gadā viesturieši aktīvi iesaistījās makulatūras vākšanas akcijā, ko organizēja SIA “ZAAO”. Kā dāvanu no SIA “ ZAAO” saņēmām apmaksātu transportu ekskursijai vides izglītībā. Ekskursijā tika aicināti skolēni, kuri pagājušā mācību gadā bijuši visčaklākie makulatūras vācēji.

Šogad devāmies apceļot Gulbenes un Alūksnes pusi – viesojāmies Gulbenes depo, apskatījām Latvijas dzelzeļa vēsturei svarīgus eksponātus,  izbaudījām braucienu ar bānīti, kuru piedziedājām tā, kā tikai viesturieši to prot, piedzīvojām laupītāju uzbrukumu un pārbaudījumus meža nometnē, cienājāmies ar laupītāju putru. Īpaši pārsteigti bijām par patiesi krāšņo dabas dārgumu kolekciju Alūksnes dabas muzejā “Vides labirints”, kur aplūkojām  vienu no lielākajām fluorescento minerālu kolekcijām Eiropā.

Ekskursija noritēja jautrā un draudzīgā gaisotnē, ar īpašu sajūtu – viesturieši, lai kurā klasē mācītos, ir VIESTURIEŠI, kuri meža vidū skaņām balsīm dzied skolas himnu, kuri ir zinātkāri, aktīvi  un dabas draugi.

Paldies ekskursijas “ mammām” – Emīla un Kārļa mammai, Terēzes Evelīnas mammai un skolotājai Laimai Drandei! Paldies SIA “ ZAAO” par iespēju!

Arī šajā mācību gadā esam iedvesmas pilni piedalīties ZAAO organizētajā  akcijā “Dabai labu darīt”, kuras laikā no NOVEMBRA līdz APRĪLIM aicinām nodot makulatūru  skolas pagalma šķūnī.

Makulatūru iesaiņo, atved, nosver šķūnī:

4. novembrī  7.40 – 8.30

2. decembrī  7.40 – 8.30

Direktora vietniece audzināšanas darbā  1.-4.klasēm
Līga Kjaspere

Miķeļdiena VVV
2015. gada 8. oktobrī

Visi gaida Miķeļdienas
Kā saulītes uzlēcot;
Kādu dienu nu gaidīt-
Miķeļdiena pagājusi?

(latv.t.dz)

Ko nu gaidīt? Nākamo Miķeļdienu, kad atkal skolā rosīsies jaunie tirgotāji jau 9. Miķeļdienas gadatirgū! Sagaidīt nebūs viegli, jo Miķeļdienas tirdziņā, kas norisinājās skolā 29.oktobrī, bija iespēja redzēt, kā skolēnus aizrauj tirgošanās, kaulēšanās un iepirkšanās prieks. Šogad, tāpat kā citus gadus,  1.-4.klašu skolēni un viņu vecāki bija parūpējušies par dažādām interesantām, izdomas bagātām precēm, par preču iepakojumu, noformējumu, reklāmu. Sev ko tīkamu varēja atrast gan paši mazie tirgotāji, gan vecāko klašu skolēni, gan skolotāji.

Paldies mazajiem tirgotājiem un viņu vecākiem!

 Gaidām nākamo Miķeļdienu!

Direktora vietniece audzināšanas darbā 1.- 4.klasēm Līga Kjaspere

 

Mūsu prezidente - Simona Šmidte
2015. gada 8. oktobrī

Skolēnu pašpārvalde piedāvā nelielu interviju ar nesen ievēlēto Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu prezidenti -11.b klases skolnieci Simonu Šmidti.

-          Kādas sajūtas tevi pārņēma, kad uzzināji, ka esi ievēlēta?

-          Protams, es biju ļoti priecīga, pārsteigta, ka uzvarēju ar tik lielu balsu pārsvaru.

-          Vai pirms vēlēšanām tev bija pārliecība, ka izdosies uzvarēt?

-          Uz vēlēšanām gāju ar mērķi uzvarēt, darīju visu iespējamo, lai tas notiktu, un man prieks, ka tas ir izdevies.

-          Kas būs tās lietas, ko vēlies ieviest, mainīt skolā?

-          Ieviesīšu “Aktīvo pēcpusdienu” jeb aktīvo dienu, kuras laikā skolā norisināsies dažādas aktivitātes, piemēram, filmu un debašu vakari, tikšanās ar tautā pazīstamiem viesturiešiem, utt. Viens no maniem mērķiem ir izveidot skolas radio. Tiks piestrādāts pie jauniešu līdzdalības sabiedriskās dzīves veidošanā, katru mēnesi uzaicināsim pārstāvjus no kādas jauniešu organizācijas, lai viņi mums par sevi pastāstītu, parādītu, ko viņi dara, tādējādi ieinteresējot jauniešus iesaistīties šajās organizācijās. Darbojos skolas EKO padomē, tāpēc rīkosim pārgājienus ar aktivitātēm, lai palīdzētu skolai saglabāt Ekoskolas godu, kā arī Zaļo karogu. Pie skolas tiks izvietoti atkritumu šķirošanas punkti, arī sākumskolas skolēni tiks iesaistīti ekoskolas aktivitātēs.

-          Tava ikdiena droši vien vairs nebūs tāda, kā agrāk.

-          Tieši tā, klāt nāks daudz jauni pienākumi, darbi, dienas grafiks būs vēl saspringtāks  nekā iepriekš, taču, piesakoties amatam, ar to biju rēķinājusies.

-          Vēlēšanu runā pieminēji savu partiju. Pastāsti mums par to vairāk!

-          Jā, man ir izveidota sava partija “Cerība”, kura palīdzēs man ar visiem pienākumiem, palīdzēs sasniegt mērķus. Tā darbosies paralēli skolēnu pašpārvaldei.

-          Un noslēgumā - kam tu vēlētos pateikties?

-          Noteikti klasesbiedriem, pārējiem skolasbiedriem, kuri mani stimulēja iet tālāk un nepadoties, jo bija arī grūti brīži. Paldies visiem, kas par mani balsoja un ievēlēja šajā amatā!