Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Absolventu izvietojums salidojumā
2015. gada 18. maijā

Absolventu izvietojums pa klasēm

Gads

Kab. Nr.

Skolotāji un audzinātāji

 1934.-1964.

118. (Vēsture).

I. Ķestere, R. Sprince

 1965.-1969.

111.(1.c klase)

M. Kelmere, R.Sprince

1970.

116. (Mājturības virtuve)

R. Sprince, V. Kaufmane

  1971.- 1975.

205.(Ģeogrāfija)

G. Viļumsone, R. Sprince, I. Gapoņenko

  1976.- 1977.

206. (Angļu valoda)

J. Anuška, .A.Atlāce

  1978.- 1979.

203. (2.b klase)

I. Grāvelsiņa, L. Vecvagare, I. Gapoņenko

1980.

209. (Angļu valoda)

L. Kraukle, V., Kaufmane, G. Dance

1981. - 1982.

337. (4.b klase)

V. Dancis, L. Vecvagare, I. Gapoņenko, J. Anuška

1983.

404. (Angļu valoda)

V. Melbārde

1984.

210. (Latviešu valoda)

V. Kaufmane, I. Lāzo, A. Gammeršmidte

 1985.-1986.

204. (2.a klase)

A. Gammeršmidte, V. Dancis, V. Melbārde, I. Grāvelsiņa, D. Dalbiņa

1987.

405. (Krievu valoda)

I. Daugaviete-Kravale, A. Tamanis

1988.-1989.

336. (4.a klase)

I. Lāzo, V. Dancis, L. Kraukle, A. Millers

1990.

137. (Bioloģija)

V. Melbārde, I. Verovkina, D. Dalbiņa

1991.

339. ( Krievu valoda)

L. Lapsiņa, Z. Gmizo

1992.

115. (Ķīmija)

A. Jākobsons, V. Dancis

1993.

208. (Vācu valoda)

A. Millers, J. Anuška

 1994.-1996.

139. (Fizika)

D. Dalbiņa, V. Melbārde, A. Jākobsons, I. Daugaviete-Kravale, A. Gammeršmidte, K. Goba

1997.

201. (Datortehnika)

I. Verovkina, U. Jansons

1998.

237. (1.a klase)

L. Kraukle, Z. Vilciņa, I. Rams

1999.

401. (Latviešu valoda)

A. Sniedze, A. Jākobsons

2000.

305. (Matemātika)

K. Goba, A. Rebinka, I. Ugaine

2001.

202. (Datortehnika)

Z. Pitura, U. Jansons

2002.

332. (3.b klase)

Dz. Grava, I. Rams,

2003.

402.  (Latviešu valoda)

I. Verovkina, A. Jākobsons, A. Sniedze

2004.

13. (Krievu valoda)

I. Rams, I. Segliņa

2005.

301. (Sociālās zinības)

L. Gammeršmidte, I. Daugaviete-Kravale, I. Grāvīte

2006.

04. (Vizuālā māksla)

V. Pētersone, Ī. Ozola, Dz. Grava

2007.

304. (Matemātika)

Dz. Grava, A. Jākobsons, Z. Vilciņa

2008.

306. (Matemātika)

L. Kraukle, I. Ugaine, L. Pickaine

2009.

338. (3.a klase)

I. Daugaviete-Kravale, A. Lūsīte, Ī. Ozola, M. Tiltiņa

2010.

105. (Angļu valoda)

I. Rams, A. Rebinka

2011.

236. (1.b klase)

A.Jākobsons, L.Pickaine

2012.

235. (2.c klase)

I.Tuņķele, Ī.Ozola, A.Upīte

2013.

112. (Vēsture)

K. Goba, I. Grāvīte, V. Piskunovs

2014.

232. (3.c klase)

M. Liepiņa, I. Rams

Mākslinieki

303. (Latviešu valoda)

 A.Degle, R.Segliņš

 

Skolotāju istaba

Skolotāji un pensionētie skolotāji

 

Kabinetu numerācija:

1. cipars norāda stāvu, pārējie divi -  durvis pēc kārtas virzienā pa labi.

Vecajā korpusā pēdējie divi cipari sākas no 01, Jaunajā korpusā no 31.

Skolas salidojuma norise
2015. gada 15. maijā

  

 

   

Valmieras Viestura vidusskolas
75. gadu jubilejas salidojuma
plānotie notikumi

2015. gada 23. maijā

   

 

No plkst. 16.00

Reģistrācija

17.00 – 23.00

Darbosies skolas kafejnīca

17.00 – 24.00

SIA “Berga foto” fotostūrītis mazajā zālītē (foto varēs uzreiz iegādāties)

17.00 – 24.00

Skolas vēstures materiālu izstāde 117. kab.

18.00

Svinīgais pasākums skolas sporta zālē

20.00

Iespēja noskatīties Skolēnu teātra “Sprīdītis” izrādi Voulez - Vous

22.00 – 3.00

Dejas ar “Normunds Jakušonoks & draugi” un DJ Guncha

24.00

Pusnakts tikšanās uz skolas kāpnēm.

 

 

 

Salidojums līdz plkst 4.00

 

Dalības maksa EUR 7.00

Uz tikšanos salidojumā!

Informācija pa tālr. 64231186

5.-8. klašu skolēni piedalās starptautiskā matemātikas konkursā “Ķengurs”.
2015. gada 11. maijā

 

26. martā mūsu skolas 33 skolēni no 5.-8. klasei piedalījās konkursā „Ķengurs”, bet rezultātus uzzinājām tikai 5. maijā. Konkurss-spēle tika uzsākts Austrālijā un vienlaicīgi notiek daudzās pasaules valstīs. Tajā var piedalīties skolēni no 2.-12. klasei, izpildot testu ar 30 uzdevumiem un atrodot pareizo atbildi no piecām dotajām atbildēm. Šogad konkursā Latvijā piedalījās 15001 skolēns no 199 skolām.

Vislabākos rezultātus sasniedza un ieguva 1.vietu skolā:

8. klašu grupā - Arturs Vaļģis (8.a klase),

7. klašu grupā - Izolde Bernadeta Ozoliņa (7.a klase),

6. klašu grupā – Mārtiņš Lūsis(6.c klase),

5. klašu grupā – Rūta Marija Āboliņa (5.a klase).

Šie skolēni saņems diplomus, bet visi skolēni saņēma sertifikātus no konkursa organizētājiem par piedalīšanos.

Matemātikas skolotāja Anda Rebinka.

Latvijas 39. skolēnu zinātniskajā konferencē Rebekai 1. vieta
2015. gada 8. maijā

Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē no 24. līdz 26. aprīlim.

500 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 425 darbus. Pēc rakstveida darbu recenzēšanas 350 darbi tika prezentēti klātienē. 169 autori (137 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem.
Konferences atklāšanā piedalījās un jauniešus uzrunāja izglītības un zinātnes ministre M.Seile, LZA īstenais loceklis, LU zinātņu prorektors, prof. I. Muižnieks, LZA īstenais loceklis, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, prof. I.Kalviņš un LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta pētniece I.Saknīte.

1.pakāpes laureāta diplomu Bioloģijas sekcijā ieguva Valmieras Viestura vidusskolas 12.b klases skolniece Rebeka Šķērstiņa  par savu pētījumu „Meža sūnu zemsedzes bezmugurkaulnieku daudzveidība un nozīme”.

 Apsveicam Rebeku ar panākumiem!

4. MAIJS – LATVIJAS REPUBLIKAS BRĪVĪBAS DIENA
2015. gada 30. aprīlī

    I. Ziedonis

„Tāda ir mana zeme. Stārķiem ir mazi balti bērni

Un visi mācās lidot”

 

VIESTURIEŠI,

SVEICIENS SVĒTKOS!

 

VEIDOSIM SKAISTĀKU,
SARGĀSIM, MĪLĒSIM SAVU LATVIJU!

      Pirms Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas 30. aprīlī svinīgajā pasākumā tika sveikti labākie Valmieras Viestura vidusskolas skolēni, kas mācību gada laikā guvuši vislabākos panākumus mācībās, olimpiādēs un konkursos, interešu izglītības pulciņos un mākslinieciskajos kolektīvos, kā arī sporta un prāta spēļu aktivitātēs.

Paldies par paveikto un sasniegumiem labākajiem skolēniem un viņu skolotājiem!