Previous
 • Skola
  Skola

  Valmieras Viestura vidusskola ir viena no lielākajām skolām Valmierā.

  Valmieras Viestura vidusskola ir pierādījusi, ka tā ir skola, kurā tiek godātas tradīcijas.

  Mūsu skolas dzīve ir nemitīgs radošs process, kas uzdod daudzus jautājumus, liek darboties un meklēt jaunus risinājumus.

 • Teātris
  Teātris
  1958. gadā Valmieras Viestura vidusskolā rosīgu darbu sāka skolēnu dramatiskais kolektīvs. Gadu gaitā mainījušās skolēnu kolektīva dalībnieku paaudzes, iestudētās izrādes, bet viena no vismīļākajām lugām ir A.Brigaderes "Sprīdītis". Mazā ņiprā pasaku varoņa vārdā jau ilgus gadus nosaukts pats teātris. Kolektīva devīzē ierakstīti Sprīdīša vārdi:Un es iešu un iešu!
 • Skolēni
  Skolēni

  Skolēnu pašpārvaldes darbības mērķis ir panākt skolēnu aktīvu iesaistīšanos mācību procesā, audzināšanas procesā un ārpusskolas nodarbībās.

  Skolēnu pašpārvaldes uzdevumi: Pārstāvēt skolēnu intereses, organizēt kultūras un izklaides pasākumu norisi, sadarboties ar citām skolu pašpārvaldēm un pilsētas domi u.c.

Next

Jaunumi

Veiksme konkursā „DARINI KALENDĀRU 2014”
2013. gada 13. decembrī

    2014. gadā Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta. Lai sagatavotos šim ievērojamam starptautiskam notikumam, izglītības uzņēmums LIELVĀRDS, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, sadarbībā ar nodibinājumu RĪGA 2014 un Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju aicināja visas Latvijas 1.–12.klašu skolēnus, izmantojot mūsdienu izglītības tehnoloģijas un interaktīvo tāfeli, radīt zīmējumu par tēmu “Mana Rīga” konkursam “DARINI KALENDĀRU 2014.” Mūsu skolā šim aicinājumam atsaucās 3.a klase.

    Lai varētu piedalīties, vajadzēja lejupielādēt speciālo zīmēšanas programmu ArtRage4. Tā deva tik daudz iespēju, ka konkursā piedalīties gribēja visi. Bet bija viens ierobežojums – jāzīmē bija uz interaktīvās tāfeles, tāpēc vienlaicīgi darināt savu zīmējumu varēja tikai viens skolēns. Tomēr mums izdevās pabeigt 12 zīmējumus. Savus darbus noteiktajā laikā konkursa žūrijai un visiem skatītājiem aizsūtīja Tomass Bāliņš, Veronika Bespalova, Justīne Bērziņa, Samanta Bērziņa, Līva Buliņa, Kristers Kalniņš, Andrejs Kuhto, Dāvis Eliass Mencis, Līva Mince, Estere Ošeniece, Helēna Razminoviča un Alīna Stolere. Par skolēnu zīmējumiem varēja nobalsot interneta vietnē www.darini.lv, tādējādi izvirzot šo zīmējumu kalendāra vākam. Pārējos 12 darbus izvēlējās kompetenta žūrija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Milzīgs bija mūsu prieks, kad uzzinājām – Alīnas Stoleres darbs „Baltā ziema Rīgā” rotās kalendāra februāra lappusi. Tiešām  neticami, ka starp 238 iesniegtajiem darbiem viens būs arī no Viesturskolas! Alīna par savu ideju un darbu stāsta: „Man ienāca prātā ziema, jo nevienam no klases tāda  ideja nebija. Uz tāfeles zīmēt bija grūti, jo bija jāatrod pareizie rīki un krāsas. Man patika gaišās krāsas. Izmantoju arī „pudelīti”, no kuras varēja uzzīmēt sniegu. Es noteikti gribētu vēl kādu reizi piedalīties šādā konkursā!”

   Paldies visiem, kas mūs atbalstīja! Pateicība vizuālās mākslas skolotājai Gijai Kalvītei, kura ar lielu aizrautību deva bērniem padomus un dzīvoja līdzi viņu darbam! Novēlam arī citiem uzdrošināties un piedalīties līdzīgos pasākumos!

 3.a klases audzinātāja Anda Dubulte 

Skolas olimpiādes rezultāti Latvijas un pasaules vēsturē
2013. gada 12. decembrī

9. klašu uzvarētāji  Latvijas un pasaules vēstures  olimpiādē:
          1. Ričards Kronbergs - 9.a klase
          2. Mārtiņš Virsis - 9.b klase
          3. Šaiena Elija Pole - 9.b klase

 12. klašu  uzvarētāji Latvijas  vēstures olimpiādē:
          1. Anna Paula Gruzdiņa - 12.a klase
          2. Signe Sēne - 12.a klase
          3. Uvis Veikšāns - 12.b klase

10. decembris– mūsu skolas galvenās ēkas 74. dzimšanas diena
2013. gada 10. decembrī

        

    Skolēnu pašpārvalde šoruden pieņēma lēmumu atzīmēt ne tikai mūsu skolas apaļās jubilejas, bet katru gadu 10. decembrī radīt svinīgu noskaņu  šajā mūsu skolai nozīmīgajā dienā.  Šogad ikkatrs viesturietis varēja piedzīvot svētku dienas mirkļus. Rīts iesākās ar skolas prezidenta Rūdolfa Vētras uzrunu. Pie ziņojumu dēļa 1. stāvā bija redzams neliels ieskats skolas vēstures fotogrāfijās. 10.decembris tiek uzskatīts par mūsdienu Viesturskolas dzimšanas dienu, jo 1939. gadā tika atklāta skolas galvenā ēka un iesvētīts pirmais viesturiešu karogs.

      Šogad visas dienas garumā starpbrīžos bija dzirdama klašu izvēlētā mūzika, un klases stundas laikā tika pildīts „Jautājumu virpulis par mūsu skolu’’. Tajā tika pārbaudītas skolēnu zināšanas par skolas vēsturi, kafejnīcas piedāvājumu, kokiem skolas teritorijā un pat pakāpienu skaitu skolā. Daudzi jaunāko klašu skolēni devās uz skolas vēstures klasi noskaidrot atbildes uz jautājumiem. Vēlāk konkursa rezultāti, kā arī skolotāju interesantākie un smieklīgākie izteicieni tiks apkopoti skolas mājas lapā.

Rebeka Šķērstiņa

skolas pašpārvaldē

 

APSVEICAM VIESTURIEŠUS – KONKURSA ”PUTNU BĒRNI 2013” LAUREĀTUS!
2013. gada 10. decembrī

           Mikuss Grīnbergs (3.b kl.) un Katrīna Rokena (5.b kl.) atgriezušies ar uzvaru no 13. bērnu  un jauniešu vokālistu konkursa “PUTNU BĒRNI 2013”. B grupā ( 9-11 gadi) 36 vokālistu konkurencē  Katrīna izcīnīja 3.vietu, bet Mikuss  ieguva "Cerību putna" titulu, kā arī saņēma žūrijas Goda priekšsēdētājas Prof. Anitas Garančas speciālbalvu – (Elīnas Garančas jaunāko disku).

          „Putnu bērni” ir viens no augstvērtīgākajiem jauno vokālistu konkursiem, kas notiek kopš 1998. gada katru otro gadu. Par konkursa augsto līmeni liecina arī tas, ka žūriju vada Latvijas Mūzikas akadēmijas ilggadējā profesore un operas solistu vokālā pedagoģe Anita Garanča. Viņa šo konkursu novērtējusi kā labāko Latvijā, ņemot vērā dalībnieku snieguma augsto māksliniecisko līmeni. Konkursa žūrijā kopā ar Latvijas Mūzikas akadēmijas profesori, komponisti Selgu Menci dziedātājus vērtēja arī operdziedātājas un vokālās pedagoģes Baiba Berķe  un Antra Bigača. Pašreizējo bērnu un jauniešu muzikālo norišu vidū šis konkurss ir īpašs ar to, ka tajā nav paredzēta skaņu pastiprinošu ierīču lietošana. Dalībnieki dzied bez mikrofoniem un fonogrammām, tādā veidā pierādot savas vokālās spējas.

Radošais konkurss 7. un 8. klasēm „Esi sveicināts Ekoskolā!’’
2013. gada 10. decembrī

Jau otro gadu skolā norisinās konkurss 7. un 8.klasēm. Šīgada pasākumu atklāja un vadīja skolas 11.b klases skolniece Zanda Grīnberga no skolēnu pašpārvaldes un Ekopadomes. Ar dziesmu mūs sveica 11. a klases skolnieks Linards Mūsiņš. Rūta Kalniņa (12.b kl.) datorprezentācijā klātesošos iepazīstināja ar ūdeni- tā īpašībām, dabu, daudzumu, aicinot visus uzmanīgi klausīties, lai varētu atbildēt uz konkursa jautājumiem.

Šogad mūsu skolas tēma ir „Ūdens”, tāpēc arī katrai klasei tika dots mājas darbs par noteiktu tēmu - 7.a   (audz.. I. Grāvīte) - „Ūdens aizsardzība”, 7.b (audz. I. Ugaine) - „Krasta noskalošanās”, 7.c    (audz. I.Pundure) - „Dzeramais ūdens”, 8.a (audz.A. Gammeršmidte) - „Pali”, 8.b ( audz. G. Kalvīte) - „Lietus ūdeņi”, 8. c (audz. M. Tiltiņa) - „Bebrs upē”. Tēma bija jāpaskaidro, jāsaskata problēma un jāmēģina rast risinājums – rādot priekšnesumu un eksperimentu.

Priekšnesumi bija radoši, oriģināli un interesanti. Bija patiess prieks vērot  skolēnu darbošanos Bebra kunga tiesas procesā un aizstāvībā, gan uzvedumā par paliem Gaujā. Īsfilmā noskatījāmies eksperimentu, kā noskalojas krasti. Konkursa laikā skolēni meklēja burtu režģī Latvijas upes. Ātri pagāja 10 minūtes, kurās bija jāizveido plakāts par ūdeni un tas jāprezentē. Skolēnu veidotajos plakātos bija gan raksti, gan aplikācijas, gan ūdeņi.

Visus konkursa uzdevumus vērtēja neatkarīgie eksperti no skolas Ekopadomes –R. Kalniņa (12.b kl.), I.Gredzena ( vecāku pārstāve) un bioloģijas skolotāja M.Liepiņa . Visi uzdevumi tika vērtēti punktos, kas pārvērtās konfektēs. Žūrija izteica savus komentārus, un pasākums izvērtās ļoti radošs un patīkams.

Noslēgumā katras klases pārstāvji iesēja sēkliņas, lai izaugtu simboliskais Ekoskolu  Rīcības dienas asniņš. Tādā veidā piedalījāmies Ekoskolu Rīcības dienā. Tās laikā norisinājās akcija par to, lai mēs vairāk ēstu Latvijā audzētu augus. Arī mūsu skolas izaudzēto asniņu foto tika nosūtīti uz Vislatvijas akciju.

Liels paldies jāsaka Ekoskolu koordinātorēm Sarmītei Balodei un Laimai Drandei, Gitai Krūklei, kas šo pasākumu organizēja . Paldies 11. klases māksliniekiem par zāles noformējumu, Guntaram Aizupietim par skaņu noformējumu! Paldies visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu!

Skolas Ekopadome