Konsultāciju laiki

Konsultācijas 2018./2019.m.g.   

 I semestris

 VVV sākumskolas korpuss

 

Vārds

Uzvārds

Mācību priekšmets, norises laiks un telpa

 

Ilvija

Aizupiete

Mūzika (1.-4. kl.); O.- 8. st.; C. -4. st. (133.telpa) 

Zigita

Baldone

Konsultācijas notiek V2V

Sarmīte

Balode

Dabaszinības (5.kl.); O.- 1. vai 6.st.

Gita

Baltā

Mācāmie priekšmeti (4.c kl.); Dabaszinības (3.b, 4.a); T.- 13.10-14.00, 14.50-15.20; Pkt.-14.00-14.50 (138.telpa)

Inese

Baranova

Sociālās zinības (5.b kl.); Pkt.- 8. st. (232.telpa)

Mācāmie priekšmeti (2.b kl.); P.-13.10-14.00; Pkt.-12.20-13.20 (232.telpa)

Inese

Barce

Angļu val. (6.b kl.); C.-1. st. (2.stāva foajē)

Ventis

Beķeris

 

Ausma

Benuše

 

Aija

Bērziņa

Mācāmie priekšmeti (1.c kl.); P., T., C. - 7. st. (237.telpa)

Inta

Daugaviete-Kravale

Krievu val. (6.b, 7.a kl.); C.-10. st. (2.stāva foajē)

Anda

Dubulte

Angļu val. (1.-5.kl.); C.- 14.00-15.10; Pkt.- 8.15-8.50 (336.telpa)

Mācāmie priekšmeti (4.a kl.); P.-14.00-15.00; Pkt.-14.00-14.25 (336.telpa)

Anitra

Eiklone

Latv. valoda, literatūra (5.b, 6.b kl.);  T.- 13:50 - 15:30 (2.stāva foajē)


Guna

Gaile

Mācāmie priekšmeti (3.b kl.); T.-1. st.; C.- 8. st (332.telpa)

Aiga

Gartmane

Vizuālā māksla (1.-4., 8.b kl.); Mājturība un tehnoloģijas (3.b, 4.a kl.);

P.-10., 11. st. (139.telpa); C.- 8. st. (3.stāva foajē) 

Māra

Goba

Sports (1.-3.kl.); P.-13.00-13.45  (VVV sporta zāle) 

Everita

Groševa

Angļu val. (6.kl.); C.-12.55 (339.telpa)

Ilze

Jansone

Mūzika (5.abc, 6.ab kl.); C.-12.40-13.10  (VVV kamīnzāle) 

Venita

Jansone

Matemātika (5.c kl.); P.- 8. st. (336.telpa)

Matemātika (9.b kl.); P.- 9. st. (336.telpa)                                                ESF projekts 8.3.4.0.

Gija

Kalvīte

Mājturība un tehnoloģijas (meitenēm) (5., 6.kl.); O.- 9. st. (339.telpa)

Agija

Kārkliņa

Sociālās zinības (5.c kl.); Pkt.- 8. st. (235.telpa)

Mācāmie priekšmeti (2.a kl.); P.- 13.10-14.10; T.-13.10-14.10 (235.telpa)

Sandra

Kārkliņa

Latv. valoda, literatūra (5.c, 6.a kl.); O.- 8. st. (3.stāva foajē)

Ineta

Krieviņa

Mācāmie priekšmeti (3.c kl.); Sociālās zinības (3.b kl.); T.- 8.00-9.00; 

C. -14.50-15.10 (338.telpa)  

Irina

Lazdiņa

Matemātika (5.a kl.); P.-1. st. (140.telpa)

Līga

Liepa

Matemātika (5.b, 6.a, 8.a kl.); T.- 8., 9. st. (331.telpa); Pkt.- 8., 9. st. (133.telpa)

Iveta

Liepiņa

Angļu val. (6.a kl.); Pkt.- 9. st. (339.telpa)

Ginta

Līrmane

Matemātika (6.b kl.); Pkt.- 8. st. (138.telpa)

Irina

Mēduma-Bāliņa

Krievu val. (6.a kl.); C.- 9. st. (339.telpa)

Vilja

Mauriņa

Vēsture (6.ab kl.); Pkt.- 6. st. (2.stāva foajē)

Ilze

Miglava

Mācāmie priekšmeti (3.a kl.); O. - 9. st.; Pkt.- 1., 8. st. (151.telpa)

Signe

Niedrīte

Mācāmie priekšmeti (4.b kl.); O.- 13.10-14.10; Pkt.- 8.10-9.00 (337.telpa)

Īrisa

Ozola

Vizuālā māksla (5., 6.kl.); T.- 8. st. (140.telpa)

Santa

Priede

Mācāmie priekšmeti (1.b kl.); P.,O.- 7. st.  (236.telpa)

Igors

Rams

Sports (4.abc, 5.ac, 6.ab kl.); Pkt.- 8. st. (VVV sporta zāle)

Ruta

Spuņģe

Dabaszinības (3.b, 4.a kl.); T.-1. st. (2.stāva foajē)

Vineta

Šmite

Angļu val. (3.c, 4.bc, 5.abc kl.); P.-13.50-14.30 (339.telpa); C.-13.50-14.50 (139.telpa)

Literatūra (5.b kl.); P. -13.50-14.50 (231.telpa)

Sarmīte

Švalbe

 

Kalvis

Tomsons

Informātika (5., 6.kl.); T.- 7., 8. st. (bibliotēka)

Anda

Upīte

Literatūra (6.b kl.); O.- 6. st. (2.stāva foajē) 

Gunārs

Verovkins

Mājturība un tehnoloģijas (zēniem) (5.-9.kl.); C.-14.40-17.40 (157.telpa)

Līga

Vikse

Sociālās zinības (5.a, 6.ab kl.); C.- 9. st. (140.telpa)

Literatūra (5.ac kl.); C.- 9.,10.st. (140.telpa); Pkt.- 8. st. (331.telpa)

Pārsla

Vilciņa

Angļu val. (1.abc, 2.c kl.); Pkt.- 8. st. (individuāli vienojoties)

Vineta

Zariņa

Mācāmie priekšmeti (1.a kl.); P. -13.00-14.00; C.- 13.00-14.00 (137.telpa)

 

 I semestris

7.-12. klašu skolēniem

Vārds

Uzvārds

Mācību priekšmets, norises laiks un telpa

 

Ilvija

Aizupiete

 Mūzika Tr. – 10. st. (15. kab.)

Sarmīte

Allika

 Ķīmija, Bioloģija Ot. – 1.st. (213. kab.), Ce. – 9.,10., 11.st. (213.kab.)

Aigars

Apinis

 Latviešu teātra vēsture Pr. – 7.st. (Lielā z.) *iepriekš jāpiesakās

Uldis

Ābeltiņš

 Fizika Pk.  – 10.st. (208. kab.)

Zigita

Baldone

 Informātika Tr. – no 16.20-17.30 (10. kab.)

 Fizika Pk. – no plkst. 15.40-16.40 (10. kab.)

Inese

Barce

 Angļu val. Pr.- 9.st. (7.kab.), Ce. – 10., 11.st. (7.kab.)

Ventis

Beķeris

 Sports Pr. – 10. st. (sporta z.)

Viktors

Dancis

 Fizika Ce. – 8.st. (208. kab.)

Inta

Daugaviete-Kravale

 Krievu val. Tr. – 9., 10., 11.st. (315.kab.)

Laima

Drande

 Sociālās zin. Pk. – 9.st. (VVV – biblio.)

Indra

Eglīte

 Angļu val. Pr. – plkst. 15.00 (212. kab.)

Anitra

Eiklone

 Latviešu val., literatūra Ot. – 10.st. (11.kab.), Pk.  – 8.,9.st. (20. kab.)

Vineta

Fleminga

 Psiholoģija Ot. – 9., 10.st. (9.kab.)

Aiga

Gartmane

 Vizuālā māksla Pr. – no plkst. 15.30-16.20 (VVV – 139.kab.)

Māra

Goba

 Sports Ot.  – no plkst. 14.50.-16.25 (vingr.z.); Pk. – no plkst. 15.40-16.40 (vingr.z.)

Inta

Grabe

 Ekonomika Ot. – no plkst. 7.30-8.10 nepāra ned. (0.kab.)

Dzintra

Grava

 Angļu val. Ot. – no plkst. 16.20-17.30 (20. kab.), Ce. – 7.st. (13. kab.)

Ina

Grāvīte

 Vēsture Pr., Ot. – no plkst. 16.20-17.50 (213.kab.)

Everita

Groševa

 Vācu val. Pr. – 7.st. (10. kab.), 9.st. (8.kab.); Ot. – 6.st. (13. kab.)

Ilze

Jansone

 Mūzika 7.ab, 8.a, 9.ac kl. Ot. – plkts. 12.20-13.10(5.kab.) 

 Mūzika 11.c, 12.c kl. Ot. – plkst. 13.10-13.40 (15.kab.)

 Mūzika 5.-6. kl., 7.c, 8.b, 9b,  Ot. – plkst. 14.50-15.25 (15.kab.)

Venita

Jansone

 Matemātika, fizika Tr., Ce  - 9.st. (5.kab.)

Uldis

Jansons

 Program. pam. Ot.  – 7.st. (10. kab.)

Atis

Jākobsons

 Sports Pr. – 8., 9.st. (vingr.z.), Tr. – 9.st. (vingr.z.)

Gija

Kalvīte

 Mājturība Pr. – 9.st. (7. kab.), Ce.  – 9.st. (13. kab.)

Sandra

Kārkliņa

 Latviešu val., literatūra Ce. – 1.st. (5.kab.)

Līvija

Kraukle

 Angļu val. Pr. – 7.st. (213.kab.), Tr. – 7.st. (213.kab.)

Ineta

Lancmane

 Latviešu val., literatūra Tr. – 7., 8.,9.st. (14.kab.), Pk. – 1., 8., 9.st. (17. kab.)

Irina

Lazdiņa

 Matemātika Tr. – 10. st. (20. kab.), Pk. – 9., 10. st. (315. kab.)

Līga

Liepa

 Matemātika Tr., Pk. – 8., 9.st. (VVV-331.kab.)

 Informātika Tr.  – 8.-9.st. (VVV)

Iveta

Liepiņa

 Angļu val. 7.b kl. Tr. – 6.st. (312.kab.)

 Latviešu val., literatūra 9.b kl. Tr. – 6.st. (312.kab.)

 Angļu val.  8.-9. kl.Ce. – 6.st. (312.kab.)

Māra

Liepiņa

 Bioloģija Ot. – no plkst. 15.30-18.10 (315. kab.)

Ginta

Līrmane

 Matemātika Tr. – 8., 9., 10. st. (213.kab.)

Andriga

Lozda

 Latviešu val., literatūra Ot. – 10.st. (5.kab.), Pk.  – 9.,10.st. (8. kab.)

Vilja

Mauriņa

 Vēsture, Sociālās zinības Pr. – 6.st. (5.kab.), Ot. – 6.st. (312. kab.), Ce. – 6.st. (11. kab.)

Irina

Mēduma-Bāliņa

 Krievu val. Ot. – 9., 10.st. (1.kab.); Tr.  –1.st.  – 12b kl.(1.kab.)

Aldis

Millers

 Dabaszinības, Fizika Pr - 9.st. (13. kab.)

Linda

Mīļā

 Skatuves kustība Tr. – 7.st. (Lielā z.) *iepriekš jāpiesakās

Juris

Mūrnieks

 Politika un tiesības Tr.10.st. (11.kab.)

Īrisa

Ozola

 Vizuālā māksla Pr. – 1.st. (14. kab.), 9.st. (5.kab.)

Vizma

Pētersone

 Angļu val. Pk. – 7.st. (1.kab.)

Igors

Rams

 Psiholoģija Ot. 10. st. (14. kab.)

 Sports Tr. 8.st. (sporta z.)

Inese

Ramute

 Skatuves runa Pr. – 7.st. (Lielā z.) *iepriekš jāpiesakās

Anda

Rebinka

 Matemātika 7.abc kl.Pr. – 1.st. (7.kab.)

 Matemātika 11.b kl.Ot. – 6.st. (8.kab.)

 Matemātika 10. ac, 11.b kl.Ot. – 7.st. (8.kab.)

Iveta

Segliņa

 Matemātika Ce. – 8.st. (0. kab.), Pk. – 8.st. (1. kab.)

Roberts

Segliņš

 Aktiera meistarība Ot. – 7.st.(Lielā z.)

Daiga

Stalšāne

 Mājturība, Tehniskā grafika  Ot. – 6.st. (6.kab.)

Sarmīte

Švalbe

 Angļu val. Pr. – 9.st. (foajē) , Tr. – 9.st. (13. kab.), Ce – 6.st. (foajē)

Maira

Tiltiņa

 Latviešu val., literatūra Tr. – 8.st. (7.kab.), Ce. – 1., (8. kab.)

Kalvis

Tomsons

 Informātika, Program.pam. Ot. – 7.st. (10. kab.); Tr. – 8., 9., 10.st. (VVV – biblio.)

Ina

Tuņķele

 Krievu val. Ot.  – 8., 9., 10.st. (13. kab.), Tr. – 1.st. (13. kab.)

Iveta

Upīte

 Angļu val. Pk. – 6.st. (8.kab.)

Ilga

Verovkina

 Bioloģija Ot. – 1.st. (213.kab.)

Gunārs

Verovkins

 Mājturība Ce. – no plkst. 14.40 (VVV- 157.kab.)

Zeltīte

Vilciņa

 Ģeogrāfija Ce. – 10. st. (17. kab.)