Konsultāciju laiki

Konsultāciju grafiks 2017./2018. māc.g. I sem.

 

Vārds

Uzvārds

Norises laiks un telpa

 

Ilvija

Aizupiete

O. -7. st.; C.-8. st.

Guntars

Aizupietis

 

Sarmīte

Allika

O. -9. st. (12.kl.); T.-1., 8., 9.st. (115.telpa)

Aigars

Apinis

 

Ilze

Ābeltiņa

P. -1. st. (6a. kl.) (139.telpa)

Uldis

Ābeltiņš

Pkt. -9. st. (139.telpa)

Zigita

Baldone

P. -8. st. (informātika 201.telpa);  

T.-8., 9., 10.st. (fizika 139.telpa)

Sarmīte

Balode

O. -8. st.; T. - 8., 9.st. (205.telpa)

Gita

Baltā

P. - 13.40-14.40;

O.- 12.40-14.40;  

T.- 13.40-14.20  (206.telpa)

Inese

Baranova

P. - 12.40-13.40 (1.a kl.);  

O.- 12.40-13.40(1.a kl.);  

Pkt.- 12.40-13.30 (5.b kl.) (204.telpa)

Inese

Barce

P., O. -9. st.; O.-7.st. (404.telpa)

Sandra

Baumane

 

Ventis

Beķeris

 

Ausma

Benuše

 

Aija

Bērziņa

O. -7. st.; C. -7.st. (237.telpa)

Gundega

Bērziņa

P. -9., 10.st. (209.telpa)

Viktors

Dancis

Pkt. -8.st. (139.telpa)

Inta

Daugaviete-Kravale

O. -9., 10., 11. st.; O.,T., C. –pēc 4.st. (405.telpa)

Laima

Drande

Pkt. -7.st. (210.telpa)

Anda

Dubulte

P. -7. st. (angļu v.); T.-7.st.; Pkt. -1.st. (336.telpa)

Vineta

Fleminga

P. -8.st. (301.telpa)

Guna

Gaile

O.- 12.40-13.40; Pkt. -5.st. (332.telpa)

Anna

Gammeršmidte

O. -8., 9.st. (118.telpa)

Ludmila

Gammeršmidte

O. -8. st.; C. -8.st., (9.st., ja nepieciešams) (301.telpa)

Aiga

Gartmane

P. -7. st. (306.telpa); C. -8.st (117.telpa);

Pkt. -7.st. (116.telpa)

Māra

Goba

C. -6. st.; Pkt. -6., 7., 9.st.

Dzintra

Grava

O.- 15.10-16.30

Ina

Grāvīte

T. -8., 9.st. (112.telpa)

Gita

Grīva

O. -1.st. (201.telpa)

Everita

Groševa

P. -8.st. (208.telpa)

Atis

Jākobsons

O.- 14.20-15.20; T.- 12.20-13.20

Ilze

Jansone

T. -8.30-8.50 (10.c kl.) (151.telpa);  

C. - 14.20 - 15.20 (5.-9.kl.) (114. telpa)

Pkt. - 8.10-8.50 (11.c, 12.c kl.) (151.telpa);

Venita

Jansone

O. -14.30-15.10 (7.a kl.), 15.15-15.55 (8.b kl.) (305.telpa);

Uldis

Jansons

O. -9. st. (201.telpa)

Anžela

Jurāne-Brēmane

C. -8., 9.st. (402.telpa)

Gija

Kalvīte

P. - 13.20-14.40 (117.telpa); T.- 14.00-14.40 (116.telpa)

Agija

Kārkliņa

 

Līvija

Kraukle

P. - 8. st. (210.telpa)

Ineta

Krieviņa

O.,T. -12.40-13.40 (338.telpa)

Sintija

Kunceviča

O. – ja nepieciešams, pagarinātās dienas grupas laikā (klašu telpās)

Lida

Koka

C. -9. st. (C -1.st., ja nepieciešams) (201.telpa)

Ineta

Lancmane

P. -8., 9.st; O. -9., 10.st. (401.telpa)

Līga

Lapsiņa

T. -8., 9.st; C. -13.40-15.30 (303.telpa)

Paulīna

Latsone

 

Irina

Lazdiņa

P. -8.st.; O. -8.st. (304.telpa); T. -8.st. (305.telpa)

Iveta

Liepiņa

P. -6.st.; C. -8., 9.st. (105.telpa)

Māra

Liepiņa

C. -8., 9., 10.st. (137.telpa)

Ginta

Līrmane

O. -8. st. (7.b kl.), 9.st. (9.c, 11.b kl.);  

C. -1.st. (11.c kl.) (306.telpa)

Agnese

Lutce

C. -7.st. (302.telpa – lielā zāle)

Irina

Mēduma-Bāliņa

C. -7. -9.st. (339.telpa)

Aldis

Millers

T. - 9.st. (139.telpa)

Ilze

Miglava

 

Signe

Niedrīte

P. -7. st.; C. -7.st; Pkt. -1.st. (337.telpa)

Īrisa

Ozola

P. -7., 8.st.; T. -7.st. (04.telpa)

Santa

Priede

P. -7., 8.st.; T. -6., 7.st. (111.telpa, 237.telpa)

Igors

Rams

P. -7.st.; T. -5.st.  (34.telpa-mazā sporta zāle)

Inese

Ramute

 

Anda

Rebinka

O. -8. st. (9.b kl.);  

T. -7. st. (6.b kl.);  

C. -8., 9.st. (10.b, 12.b kl.) (305.telpa)

Iveta

Segliņa

Tr. -9.st.; C. -9.st.; Pkt. -8.st. (304.telpa)

Roberts

Segliņš

 

Ruta

Spuņģe

C. -8. un/vai 9.st. (115.telpa)

Daiga

Stalšāne

T. -8.st. (117.telpa)

Vineta

Šmite

P. -7.st.; O. -6.st.; C. - 7.st.    (236.telpa)

Sarmīte

Švalbe

P. -7.st.; T. -7.,8 st.  (154.telpa)

Maira

Tiltiņa

O. -2.st.; T. -7.st.; C. -8.st.    (110.telpa)

Kalvis

Tomsons

C. -9.st. (202.telpa)

Ina

Tuņķele

P. - 8.st.; T. -9.,10.st. (13.telpa)

Anda

Upīte

P. – 1., 8.st.; O. -9.st. (402.telpa)

Iveta

Upīte

T. - 8.st. (404.telpa)

Ilga

Verovkina

T. -6., 7.st. (137.telpa)

Gunārs

Verovkins

C. - 14.30-17.00 (157.telpa)

Zeltīte

Vilciņa

individuāli vienojoties ar skolotāju