1.-12.klašu pasākumi

2017./2018.m.g. I pusgadam

n.p

k.

Laiks

Klašu grupa

Pasākums, aktivitāte

Septembris

1.

1.09.

1.-12.kl.

Zinību diena:

 9.00  klases stunda

10.00 svētku pasākums skolas pagalmā

11.00 Pirmklasnieku sveikšana Lielajā zālē

2.

11.-12.09.

1.-12.kl.

Sēņu izstāde

3.

14.09.

10.-12.kl.

Ekoskolas pasākums “Elektrotehnikas ietekme”

4.

15.,21.09.

1.-12.kl.

Foto dienas

5.

20.09.

1.- 12.kl.

ZAAO ekskursija iepriekšējā mācību gada aktīvajiem makulatūras vācējiem

6.

20.,21.09.

10.-12.kl.

„Aristotelis”- 10.klašu iesvētības

7.

21.09.

10.-12.kl.

Dzejas diena

8.

25.,26.,28.09.

1.-12.kl.

Drošības dienas

9.

22.09.

1.-12.kl.

Latvijas Olimpiskā diena 2017

10.

26.09.

10.-12.kl.

Skolas prezidenta vēlēšanas

11.

29.09.

8.-12.kl.

Dalība Zinātnieku nakts pasākumos

Oktobris

12.

2.-12.10.

 

Skolā viesojas Harsevinkeles ģimnāzijas delegācija (Vācija)

13.

6.10.

2.-12.kl.

Skolotāju diena

14.

19.,20.,21.10.

1.-12.kl.

Karjeras dienas

15.

10.10.

1.-12.kl.

Vecāku diena

16.

12.10.

5.-6.kl.

Iepazīšanās pasākums „Hei, tie esam mēs!”

17.

20.10.

3.-4.kl.

Erudīcijas konkursu vakars

18.

31.10.

1.-3.kl.

TT „Sprīdītis” pirmizrāde „Buratino”

Novembris

19.

1.11.

2.-4.kl.

TT „Sprīdītis” izrāde „Buratino”

20..

1.11.

1.-12.kl.

Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.

21.

30.10 - 3.11.

5.-12.kl.

Skolas apkārtnes sakopšana

22.

7.11.

1.-12.kl.

EKO skolu Rīcības diena

23.

11.11.

1.-12.kl.

„Mūsu GAISMA Latvijai”

19.00 skolas pagalmā

24.

17.11.

1.-12.kl.

Latvijas proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts

Decembris

25.

5.- 12.12.

1.-12.kl.

Skolas telpu sapošana Ziemassvētkiem

26.

6.12.

1.-12.kl.

Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.

27.

10.12.

1.-12.kl.

Skolas dzimšanas dienas 78 gadu jubileja

                                       Ziemassvētku pasākumi:

28.

14.-22. 12.

1.-12.kl.

Koncerts, svētku vakariņas, atpūtas vakars

 

Direktora vietnieces audzināšanas darbā         Agnese Lutce, Līga Gacka