1.-12.klašu pasākumi

2017./2018.m.g. II pusgadam

Laiks

Klašu grupa

Pasākums, aktivitāte

Janvāris

10.01.

1. - 12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

16.01.

5. - 12.kl.

Tematiskās stundas „1991.gada barikādes pieminot ”

23. - 25.01.

1. - 12.kl.

Labdarības tirdziņš

26.01.

1. - 12.kl.

Labdarības koncerts

29.01. -28.02.

1. - 12.kl.

K.Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma akcija

30.01.

5. - 12.kl.

Skolas Skatuves runas konkurss

Februāris

01.02.

10. - 12.kl.

Krievu valodas radošais vakars

01.02.

1. - 4.kl.

Skolas Skatuves runas konkurss

05. - 09.02.

2. - 12.kl.

Projektu nedēļa

07.02.

1. - 12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

09.02.

9. - 12.kl.

Žetona vakara izrādes “Čikāga” ģenerālmēģinājums

10.02.

11. - 12.kl.

Žetona vakars

16.02.

5. - 6.kl.

„Esi sveicināts EKO skolā!”

22.02.

Informācijas vakars VVV jauno 1.klašu ģimenēm

Marts

02.03.

 

7. - 9. kl.

10. - 12. kl.

19.Valsts turnīra Teātra sports reģionālā skate (VPĢ)

07.03.

1. - 12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

08.03.

1. - 12.kl.

Interešu izglītības kolektīvu koncerts Kultūras centrā

09.03.

1. - 12.kl.

Darba svētki

22.03.

7. - 9.kl.

„Erudīcijas spēle”

23.03.

1. - 12.kl.

Vidzemes novada skatuves runas konkurss

23.03.

5. - 12.kl.

Sporta diena

29.03.

5. - 12.kl.

Pirmizrāde “Sprīdītis”

Aprīlis

04.04.

1. - 12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

04.04.

5. - 12.kl.

Zēnu koru, 5.-9.kl. koru skate un jaukto koru skate

13.04.

11. - 12.kl.

Konkurss “Viesturietis un Viesturiete” 2018

17.04.

10. - 12.kl.

Pirmizrāde “Bille”

20. - 21.04.

5. - 12.kl.

IX Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls ”...un es iešu un iešu!”

Tiks precizēts

1. - 4.kl.

Grāmatu draugu svētki ( aktivitāšu “Bērnu žūrija” un “Es lasu par godu Latvijai” noslēguma pasākums)

21.04.

1. - 12.kl.

Dalība Vislatvijas Lielajā talkā

17.04.

9.kl.

Informācijas diena „Esi sveicināts Viesturskolā!”

26.04.

1. - 4.kl.

1.-4.klašu talantu konkurss

27.04.

1. - 12.kl.

Valmieras deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu obligātā repertuārā pārbaudes seminārs

Maijs

03.05.

1. - 12.kl.

Mācību sasniegumu laureātu godināšanas pasākums- svētku koncerts

12.05.

 

Teātra klašu salidojums

18.05.

9. un 12.kl.

Pēdējā zvana pasākums

24.05.

1. - 12.kl.

Viesturskolas DĀRZA SVĒTKI

26.05.

Valmieras estrāde

Valmieras deju apriņķa TDK deju svētki

31.05.

1. - 12.kl.

Mācību gada noslēguma līnija

Jūnijs

04.06

 

Tikšanās ar 1. klašu vecākiem

15.06.

9.kl.

Izlaidums

16.06.

12.kl.

Izlaidums

18.,19.,

20.06.

 

10. klašu uzņemšana

21.06.

10.kl.

10. klašu komplektēšana

Direktora vietnieces audzināšanas darbā Simona Šmidte, Līga Gacka