1.-12.klašu pasākumi

2016./2017.m.g. II pusgadam

 

N.p.

k.

Laiks

Klašu grupa

Pasākums, aktivitāte

Janvāris

1.

11.01.

1.-12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

2.

16.-19.01.

1.-12.kl.

Labdarības tirdziņš

3.

17.01.

1.-12.kl.

Tematiskās stundas „1991.gada barikādes pieminot ”

4.

19.01.

1.-4.kl.

Skatuves runas konkurss

5.

20.01.

1.-12.kl.

Labdarības koncerts

6.

26.01.-22.02.

1.-12.kl.

K.Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma akcija

7.

26.01.

10.-12.kl.

Krievu valodas radošais vakars

 Februāris

8.

1.02.

1.-12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

9.

2.02.

1. - 2.kl.

1. - 4.klašu Vecāku domes rīkotais ”Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums

10.

7.02.

3. - 4.kl.

1. - 4.klašu Vecāku domes rīkotais ”Bērnu žūrijas” noslēguma pasākums

11.

6.-11.02.

2.-12.kl.

Projektu nedēļa

12.

10.02.

9.-12.kl.

Žetona vakara izrādes “Uz Tobago” ģenerālmēģinājums

13.

11.02.

11.-12.kl.

Žetona vakars

14.

16.02.

 

5.-6.kl.

„Esi sveicināts EKO skolā!”

15.

22.02.

Informācijas vakars VVV jauno 1.klašu ģimenēm

Marts

16.

1.03.

1.-12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

17.

2.03.

7.-9.kl.

„Erudīcijas spēle”

18.

7.03.

1.-12.kl.

Vidzemes novada skatuves runas konkurss

19.

7.03.

 

5.-12.kl.

Sporta diena

20.

6.- 10.03.           Interešu izglītības nedēļa

21.

8.03.

1.-12.kl.

Interešu izglītības kolektīvu koncerts Kultūras centrā

22.

9.03.

 

Pirmizrāde “Liliju ezers”

23.

10.03.

1.-12.kl.

Darba svētki

24.

28.03.

 

Pirmizrāde “Neglītais pīlēns”

 

 

Aprīlis

25.

5.04.

1.-12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

26.

11.04.

5.-12.kl.

Zēnu koru, 5.-9.kl. koru skate un jaukto koru konkurss salidojumam “Kalniem pāri”

27.

18.04.

 

Pirmizrāde “Pavasara atmoda”

28.

21.,22.04.

 

5.-12.kl.

IX Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls ”...un es iešu un iešu!”

29.

22.04.

1.-12.kl.

Dalība Vislatvijas Lielajā talkā

30.

25.04.

9.kl.

Informācijas diena „Esi sveicināts Viesturskolā!”

 

31.

27.04.

1.-4.kl.

1.-4.klašu talantu konkurss

32.

28.04.

1.-12.kl.

Valmieras deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu skate

Maijs

33.

3.05.

1.-12.kl.

Mācību sasniegumu laureātu godināšanas pasākums- svētku koncerts

34.

11.05.

1. - 12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” noslēguma pasākums

35.

12.05.

9. un 12.kl.

Pēdējā zvana pasākums

36.

20.05.

 

III Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri”

37.

26.05.

1.-12.kl.

Viesturskolas DĀRZA SVĒTKI

38.

27.05.

Valmieras estrāde

Valmieras deju apriņķa TDK deju svētki

39.

31.05.

1.-12.kl.

Mācību gada noslēguma līnija

Jūnijs

40.

1.02.

 

Tikšanās ar 1. klašu vecākiem

41.

9.06.

  9.kl.

Izlaidums

42.

10.06.

12.kl.

Izlaidums

43.

12.-14.06.

 

10. klašu uzņemšana

44.

15.06.

10.kl.

10. klašu komplektēšana

 

 

Direktora vietnieces audzināšanas darbā             Agnese Lutce, Līga Kjaspere