1.-12. klašu pasākumi

2018./2019.m.g. I pusgadam

N.

pk.

Laiks

Klašu grupa

Pasākums, aktivitāte

Septembris

1.

3.09.

1.-12.kl.

Zinību diena:

 9.00  klases stunda

10.30 zinību dienas pasākums VVV sporta laukumā

11.30 pirmklasnieku sveikšana VVV kamīnzālē

2.

4.09.

10. kl.

Karjeras pasākums “Nākotni veidosim paši”

3.

10.-15.09.

7.-12.kl.

Sēņu izstāde

4.

14.09.

10.-12.kl.

Ekoskolu apbalvošanas pasākums

5.

14.09.

10.-12.kl.

Dzejas diena

6.

17.,18.09.

10.-12.kl.

„Aristotelis”- 10. klašu iesvētības

7.

17.-22.09.

1.-12.kl.

Mobilitātes nedēļa

8.

20.09.

1.- 12.kl.

ZAAO ekskursija iepriekšējā mācību gada aktīvākajiem makulatūras vācējiem

9.

21.09.

1.-12.kl.

Latvijas Olimpiskā diena 2018

10.

24.-28.09.

1.-12.kl.

Drošības nedēļa

11.

27.09.

1.-12. kl.

Vecāku diena

12.

28.09.

8.-12.kl.

Dalība Zinātnieku  nakts pasākumos

Oktobris

13.

2.10

6.kl

Karjeras izglītības stunda. Meža nozare" Vijciema čiekurkalte un dabas ekspedīcija".

14.

5.10.

2.-12.kl.

Skolotāju diena

15.

8.-12.10.

1.-12.kl.

Karjeras dienas

16.

8.10.

1.-4.kl.

Karjeras izglītības stunda “Labratorium”

17.

9.10.

10.-12.kl.

Karjeras izglītības stunda "Profesiju busi"

18.

10.10.

9.-12.kl

Karjeras izglītības stunda "Jauniešu forums"

19.

11.10.

9.-12. kl

Karjeras izglītības stunda "Profesiju busi"

20.

12.10.

 

Karjeras izglītības stunda. Mārtiņš Geida "Kā var nopelnīt naudu no 5.klases", SMU - skolēnu mācību uzņēmumi, uzņēmējdarbība, ideju ģenerēšana

21.

15.10.

8.kl

Karjeras izglītības stunda ''Tehnobuss"

22.

17.10.

10.-12. kl.

Karjeras izglītības stunda

23.

18.10.

5.- 6.kl.

Iepazīšanās pasākums „Hei, tie esam mēs!”

24.

18.10.

1.-2.kl.

Erudīcijas spēle “Latvijai 100”

25.

19.10.

3.-4..kl.

Erudīcijas spēle “Latvijai 100”

26.

29.-31.10

1.-12.kl.

Ekoskolu Rīcības dienas

27.

30.10.

1.,3.kl.

TT „Sprīdītis” pirmizrāde „Velniņi”

28.

31.10.

2.,4.kl.

TT „Sprīdītis” pirmizrāde „Velniņi”

29.

31.10.

1.-12. kl.

Foto diena

Novembris

30.

1.11

1.-12. kl.

Foto diena

31.

1.-4.11.

1.-12. kl.

Ekoskolu Rīcības dienas

32.

29.10 - 2.11.

4.-6.kl.

Skolas apkārtnes sakopšana

33.

7.11.

1.-12.kl.

Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.

34.

11.11.

1.-12.kl.

Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Mūsu GAISMA Latvijai”

35.

16.11.

1.-12.kl.

Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svētku koncerts

Decembris

36.

3.- 11.12.

1.-12.kl.

Telpu sapošana Ziemassvētkiem

37.

5.12.

1.-12.kl.

Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.

38.

10.12.

1.-12.kl.

Skolas dzimšanas dienas 79 gadu jubileja

39.

18.-21. 12.

1.-12.kl.

Ziemassvētku pasākumi

 

Direktora vietnieces audzināšanas darbā         Simona Šmidte, Līga Gacka