1.-12. klašu pasākumi

2018./2019.m.g. II pusgadam

Laiks

Klašu grupa

Pasākums, aktivitāte

Janvāris

9.01.

1.-12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

15.01.

5.-12.kl.

Tematiskās stundas „1991.gada barikādes pieminot ”

18.01.

1.-4.kl.

Tematiskās stundas „1991.gada barikādes pieminot ”

22.01.

7.-12.kl.

Skolas Skatuves runas konkurss

24.01.

1.-6.kl

Skolas Skatuves runas konkurss

28.01.-28.02.

1.-12.kl.

K.Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma akcija

 Februāris

06.02.

1.-12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

11.- 15.02.

2.-12.kl.

Projektu nedēļa

11.02.

6.kl.

Karjeras atbalsta pasākums

12.02.

10.,11.kl.

Karjeras atbalsta pasākums

14.02.

8.kl.

Karjeras atbalsta pasākums

14.02.

 

Mūsdienu deju un vokāli instrumentālo ansambļu koncerts – skate

15.02.

9.-12.kl.

Žetona vakara izrādes “Īsa pamācība mīlēšanā” ģenerālmēģinājums

16.02.

11.-12.kl.

Žetona vakars

19.02.

10.-12.kl.

Krievu valodas radošais vakars

21.02.

 

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam

26.02.

5.-6.kl.

Erudīcijas spēle „Esi sveicināts EKO skolā!”

26.02.

12.kl.

Karjeras atbalsta pasākums. “Lietišķie raksti”

27.02.

1.kl.

Karjeras atbalsta pasākums. “Smilšu kino”

28.02.

Informācijas vakars VVV jauno 1.klašu ģimenēm

Marts

01.03

 

Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa 2.kārta

05.03.

2.,3.kl.

Karjeras atbalsta pasākums. “Mazā brīnumzeme”

06.03.

1.-12.kl.

Akcija „Dabai labu darīt!” makulatūras pieņemšana

06.03.

1.-12.kl.

Interešu izglītības kolektīvu koncerts Kultūras centrā

19.03.

7.-9.kl.

Erudīcijas spēle “Esi zinošs!”

22.03.

 

Zēnu koru, 5.-9.klašu, 5.-12.klašu un jaukto koru skate

26.03.

11.,12.kl

Karjeras atbalsta pasākums “Es nākotnes darba tirgū”

26.,27.,28.03

4.kl.

Karjeras atbalsta pasākums. “Maizes māja”

29.03.

 

Akcijas „Dabai labu darīt!” noslēdzošā makulatūras pieņemšana

Aprīlis

04.04.

1.-4.kl.

Pirmizrāde “Pīters Pens”

09.04.

 

Valmieras deju apriņķa skolēnu tautas deju kolektīvu skate

16.04.

10.-12.kl.

Pirmizrāde “Sapnis vasaras naktī”

16.04.

8.-12.kl.

Valmieras KC “Lielceļš pēc pamatskolas”

Tiks precizēts

1.-12.kl.

Dalība Vislatvijas Lielajā talkā

17.04.

1.-4.kl.

1.-4.klašu talantu koncerts

18.04 1.-12.kl.  Darba svētki

23.04.

9.kl.

Informācijas diena „Esi sveicināts Viesturskolā!”

26.-27.04.

 

1.-12.kl.

12.Latvijas bērnu un jauniešu teātra festivāls

„...un es iešu un iešu!”

Maijs

03.05.

1.-12.kl.

Mācību sasniegumu laureātu godināšanas pasākums- svētku koncerts

10.05.

 

Valmieras bērnu un jauniešu kolektīvu koncerts, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Tiks precizēts

1.-4.kl.

Literatūras detektīvu kluba noslēguma pasākums.

17.05.

9. un 12.kl.

Pēdējā zvana pasākums

22.05.

7.-12.kl.

Sporta diena

27.-30.05.

1.-12.kl.

Labdarības nedēļa

30.05.

1.-12.kl.

Viesturskolas DĀRZA SVĒTKI

31.05.

1.-12.kl.

Mācību gada noslēguma līnija

Jūnijs

Tiks precizēts

 

Tikšanās ar 1. klašu vecākiem

15.06.

  9.kl.

Izlaidums

15.06.

12.kl.

Izlaidums

17.,18.,19.

06.

 

10. klašu uzņemšana

21.06.

10.kl.

10. klašu komplektēšana

 


2018./2019.m.g. I pusgadam

N.

pk.

Laiks

Klašu grupa

Pasākums, aktivitāte

Septembris

1.

3.09.

1.-12.kl.

Zinību diena:

 9.00  klases stunda

10.30 zinību dienas pasākums VVV sporta laukumā

11.30 pirmklasnieku sveikšana VVV kamīnzālē

2.

4.09.

10. kl.

Karjeras pasākums “Nākotni veidosim paši”

3.

10.-15.09.

7.-12.kl.

Sēņu izstāde

4.

14.09.

10.-12.kl.

Ekoskolu apbalvošanas pasākums

5.

14.09.

10.-12.kl.

Dzejas diena

6.

17.,18.09.

10.-12.kl.

„Aristotelis”- 10. klašu iesvētības

7.

17.-22.09.

1.-12.kl.

Mobilitātes nedēļa

8.

20.09.

1.- 12.kl.

ZAAO ekskursija iepriekšējā mācību gada aktīvākajiem makulatūras vācējiem

9.

21.09.

1.-12.kl.

Latvijas Olimpiskā diena 2018

10.

24.-28.09.

1.-12.kl.

Drošības nedēļa

11.

27.09.

1.-12. kl.

Vecāku diena

12.

28.09.

8.-12.kl.

Dalība Zinātnieku  nakts pasākumos

Oktobris

13.

2.10

6.kl

Karjeras izglītības stunda. Meža nozare" Vijciema čiekurkalte un dabas ekspedīcija".

14.

5.10.

2.-12.kl.

Skolotāju diena

15.

8.-12.10.

1.-12.kl.

Karjeras dienas

16.

8.10.

1.-4.kl.

Karjeras izglītības stunda “Labratorium”

17.

9.10.

10.-12.kl.

Karjeras izglītības stunda "Profesiju busi"

18.

10.10.

9.-12.kl

Karjeras izglītības stunda "Jauniešu forums"

19.

11.10.

9.-12. kl

Karjeras izglītības stunda "Profesiju busi"

20.

12.10.

 

Karjeras izglītības stunda. Mārtiņš Geida "Kā var nopelnīt naudu no 5.klases", SMU - skolēnu mācību uzņēmumi, uzņēmējdarbība, ideju ģenerēšana

21.

15.10.

8.kl

Karjeras izglītības stunda ''Tehnobuss"

22.

17.10.

10.-12. kl.

Karjeras izglītības stunda

23.

18.10.

5.- 6.kl.

Iepazīšanās pasākums „Hei, tie esam mēs!”

24.

18.10.

1.-2.kl.

Erudīcijas spēle “Latvijai 100”

25.

19.10.

3.-4..kl.

Erudīcijas spēle “Latvijai 100”

26.

29.-31.10

1.-12.kl.

Ekoskolu Rīcības dienas

27.

30.10.

1.,3.kl.

TT „Sprīdītis” pirmizrāde „Velniņi”

28.

31.10.

2.,4.kl.

TT „Sprīdītis” pirmizrāde „Velniņi”

29.

31.10.

1.-12. kl.

Foto diena

Novembris

30.

1.11

1.-12. kl.

Foto diena

31.

1.-4.11.

1.-12. kl.

Ekoskolu Rīcības dienas

32.

29.10 - 2.11.

4.-6.kl.

Skolas apkārtnes sakopšana

33.

7.11.

1.-12.kl.

Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.

34.

11.11.

1.-12.kl.

Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Mūsu GAISMA Latvijai”

35.

16.11.

1.-12.kl.

Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svētku koncerts

Decembris

36.

3.- 11.12.

1.-12.kl.

Telpu sapošana Ziemassvētkiem

37.

5.12.

1.-12.kl.

Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.

38.

10.12.

1.-12.kl.

Skolas dzimšanas dienas 79 gadu jubileja

39.

18.-21. 12.

1.-12.kl.

Ziemassvētku pasākumi

 

Direktora vietnieces audzināšanas darbā         Simona Šmidte, Līga Gacka