1.-12.klašu pasākumi

2019./2020.m.g. I pusgadam

N.

pk.

Laiks

Klašu grupa

Pasākums, aktivitāte

Septembris

1.

2.09.

1.-12.kl.

Zinību diena:

 9.00  klases stunda

10.30 zinību dienas pasākums VVV pagalmā

11.30 pirmklasnieku sveikšana VVV kamīnzālē

3.

9.09.-13.09.

7.-12.kl.

Sēņu izstāde

4.

16.09.

10.-12.kl.

Ekoskolu apbalvošanas pasākums

5.

16.,17.,18.09.

10.-12.kl.

„Aristotelis”- 10.klašu iesvētības

6.

16.-20.09.

1.-12.kl.

Mobilitātes nedēļa

7.

19.09.

10.-12.kl.

Dzejas diena

8.

20.09.

1.-12.kl.

Latvijas Olimpiskā diena 2019

9.

25.09.

1.- 12.kl.

ZAAO ekskursija iepriekšējā mācību gada aktīvākajiem makulatūras vācējiem

10.

26.09.

1.-12. kl.

Vecāku diena

11.

27.09.

8.-12.kl.

Dalība Zinātnieku  nakts pasākumos

Oktobris

12.

4.10.

2.-12.kl.

Skolotāju diena

13.

7.-13.10.

1.-12.kl.

Labo darbu nedēļa

14.

14.-18.10.

1.-12.kl.

Karjeras nedēļa

15.

17.10.

5.- 6.kl.

Iepazīšanās pasākums „Hei, tie esam mēs!”

Novembris

16.

Tiks precizēts

Tiks precizēts

TT „Sprīdītis” pirmizrāde „Alise Brīnumzemē”

17.

4. - 8.11.

4.-6.kl.

Skolas apkārtnes sakopšana

18.

4.-10.11.

1.-12. kl.

Ekoskolu Rīcības dienas

19.

5.11.

1.-12.kl.

Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.

20.

11.11.

1.-12.kl.

Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Mūsu GAISMA Latvijai”

21.

15.11.

1.-12.kl.

Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svētku koncerts

Decembris

22.

2.- 13.12.

1.-12.kl.

Telpu sapošana Ziemassvētkiem

23.

3.12.

1.-12.kl.

Akcija “Dabai labu darīt”. Makulatūras pieņemšana.

24.

10.12.

1.-12.kl.

Skolas dzimšanas dienas 80 gadu jubileja

25.

16.-20. 12.

1.-12.kl.

Ziemassvētku pasākumi

 

Direktora vietnieces audzināšanas darbā: Simona Šmidte, Līga Gacka