Pašvērtējuma ziņojums

pasvertejums_VVV_2014_II.pdf

 

atjaunināts 11.02.2014.

 

Aktualizēts pašvērtējums 2018.g. augustā Pasvertejums_VVV_2013_2018.pdf

Aktualizēts pašvērtējums 2019.g. augustā Pasvertejums_VVV_2013_2019.pdf