Pašvērtējuma ziņojums

pasvertejums_VVV_2014_II.pdf

 

atjaunināts 11.02.2014.