Nodarbības

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvaldes aktīva
komisiju nodarbības 2016./2017.m.g.

Komisijas

Diena, laiks

Komisijas vadītājs

Konsultants

Telpa

Skolēnu pašpārvalde

(10. – 12.kl.)

Pirmdien, pēc 8.stundas

Simona Šmidte

Agnese Lutce

110.

Klašu vecākie

(5. – 12.kl.)

Otrdien,pēc 4.stundas

Santa Madelaina Marka

Uldis Jansons

102.

Kultūras komisija

(5. – 8.kl.)

Otrdien,pēc 4.stundas

Alīna Skalbe

Agnese Lutce

112.

Kultūras komisija

(9. – 12. kl.)

Otrdien,pēc 5.stundas

Roberta Čudarkina

Agnese Lutce

112.

Sporta komisija

(5. – 12. kl.)

Otrdien,pēc 4. stundas

Madara Aļļēna

Atis Jākobsons

Igors  Rams

19.

Mākslinieku komisija

(5. – 12.kl.)

Trešdien, pēc 4.stundas

Santa Galauliņa

Agnese Lutce

112.

EKO skolas koordinatori

Otrdien,pēc 4. stundas

Simona Šmidte

Sarmīte Balode

205.