Skolotāju saraksts

1. Uldis Jansons * Skolas direktors, programmēšanas pamatu skolotājs
2. Zane Bērziņa * Direktora vietn. izglītības jomā, latviešu val. un literatūras skolotāja
3. Ilga Verovkina   Direktora vietniece izglītības jomā, bioloģijas skolotāja
4. Līga Gacka   Direktora vietniece audzināšanas jomā, teātra sporta skolotāja
5. Simona Šmidte * Direktora vietn. audzināšanas jomā.
6. Kalvis Tomsons   Direktora vietnieks informātikas jautājumos, informātikas, programmēšanas pamatu skolotājs
7. Ilvija Aizupiete   Mūzikas skolotāja
8. Guntars Aizupietis   Interešu izglītības skolotājs
9. Sarmīte Allika * Ķīmijas skolotāja
10. Aigars Apinis   Latvijas teātra vēstures skolotājs
11. Ilze Ābeltiņa   Matemātikas skolotāja
12. Uldis Ābeltiņš * Fizikas skolotājs
13. Zigita Baldone * Fizikas skolotāja
14. Sarmīte Balode * Ģeogrāfijas skolotāja
15. Gita Baltā   Sākumskolas skolotāja
16. Inese Baranova * Sākumskolas skolotāja
17. Inese Barce   Angļu valodas skolotāja
18. Sandra Baumane   Sākumskolas skolotāja
19. Ventis Beķeris   Sporta skolotājs
20. Ausma Benuše   Kristīgās mācības skolotāja
21. Aija Bērziņa * Sākumskolas skolotāja
22. Viktors Dancis   Fizikas skolotājs
23. Inta Daugaviete -  Kravale * Krievu valodas skolotāja
24. Barbara Dauvarte   Franču valodas skolotāja
25. Laima Drande * Skolas bibliotekāre
26. Anda Dubulte * Sākumskolas skolotāja
27. Vineta Fleminga * Psiholoģijas skolotāja
28. Guna Gaile   Sākumskolas skolotja
29. Anna Gammeršmidte   Vēstures skolotāja
30. Ludmila Gammeršmidte   Ekonomikas, sociālo zinību skolotāja
31. Aiga Gartmane * Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja
32. Māra  Goba   Sporta skolotāja
33. Zanda Marta Grava   Interešu izglītības skolotāja
34. Dzintra Grava * Angļu valodas skolotāja
35. Ina Grāvīte   Vēstures skolotāja
36. Gita Grīva   Informātikas skolotāja
37. Everita Groševa   Vācu valodas skolotāja
38. Ilze Jansone   Mūzikas skolotāja
39. Venita Jansone   Matemātikas skolotāja
40. Atis Jākobsons   Sporta skolotājs
41. Anžela Jurāne-Brēmane   Latviešu valodas un literatūras skolotāja
42. Gija Kalvīte   Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja
43. Agija Kārkliņa   Sākumskolas skolotāja
44. Līvija Kraukle   Angļu valodas skolotāja
45. Ineta Krieviņa   Sākumskolas skolotāja
46. Elīna Krūkle   Interešu izglītības skolotāja
47. Sintija Kunceviča   Angļu valodas skolotāja
48. Lida Koka   Informātikas skolotāja
49. Ineta Lancmane   Latviešu valodas un literatūras skolotāja
50. Līga Lapsiņa   Latviešu valodas un literatūras skolotāja
51. Paulīna Latsone   Vēstures skolotāja
52. Irina Lazdiņa   Matemātikas skolotāja
53. Iveta Liepiņa   Latviešu valodas, literatūras un angļu valodas skolotāja
54. Māra  Liepiņa   Bioloģijas skolotāja
55. Ginta Līrmane * Matemātikas skolotāja
56. Irina Mēduma - Bāliņa   Krievu valodas skolotāja
57. Ilze Miglava * Sākumskolas skolotāja
58. Inta Miķelsone   Deju kolektīvu koncertmeistars
59. Aldis Millers   Dabaszinību skolotājs
60. Linda Mīļā   Teātra kustību skolotāja
61. Signe Niedrīte * Sākumskolas skolotāja
62. Īrisa Ozola * Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja
63. Vizma  Pētersone   Angļu valodas skolotāja
64. Santa Priede   Sākumskolas skolotāja
65. Igors Rams   Sporta skolotājs
66. Inese Ramute   Interešu izglītības pedagogs
67. Anda Rebinka   Matemātikas skolotāja
68. Iveta Segliņa   Matemātikas skolotāja
69. Roberts Segliņš * Skolēnu teātra režisors, aktiermākslas skolotājs
70. Ruta Spuņģe * Ķīmijas skolotāja
71. Daiga Stalšāne   Mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotāja
72. Arta Stikāne   Deju kolektīvu vadītāja
73. Vineta Šmite   Sākumskolas skolotāja
74. Sarmīte Švalbe   Angļu valodas skolotāja
75. Maira Tiltiņa * Latviešu valodas un literatūras skolotāja
76. Ina Tuņķele   Krievu valodas skolotāja
77. Anda Upīte * Latviešu valodas un literatūras skolotāja
78. Iveta Upīte   Angļu valodas skolotāja, sociālais pedagogs
79. Laura Veldre   Logopēds
80. Gunārs Verovkins * Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
81. Vineta Vintere * Norvēģu valodas skolotāja
82. Zeltīte Vilciņa   Ģeogrāfijas skolotāja
* Skolotāji – Valmieras Viestura vidusskolas absolventi