Skolotāju saraksts

 

1.

Uldis Jansons*

Skolas direktors, programmēšanas pamatu skolotājs

2.

Zane Bērziņa *

Direktora vietn. izglītības jomā, latviešu val. un literatūras skolotāja

3.

Ilga Verovkina

Direktora vietniece izglītības jomā, bioloģijas skolotāja

4.

Agnese Lutce*

Direktora vietn. audzināšanas jomā, skatuves kustību skolotāja

5.

Līga Kjaspere

Direktora vietniece audzināšanas jomā, teātra sporta skolotāja

6.

Kalvis Tomsons

Direktora vietnieks informātikas jautājumos, informātikas, programmēšanas pamatu skolotājs

7.

Sarmīte Allika *

Ķīmijas skolotāja

8.

Ilvija Aizupiete

Mūzikas skolotāja

9.

Guntars Aizupietis

Interešu izglītības skolotājs

10.

Dana Arnīte

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

11.

Uldis Ābeltiņš *

Fizikas skolotājs

12.

Santa Ādamsone

Sākumskolas skolotāja

13.

Zigita Baldone *

Informātikas, fizikas skolotāja

14.

Sarmīte Balode *

Ģeogrāfijas skolotāja

15.

Inese Baranova *

Sākumskolas skolotāja

16.

Inese Barce *

Angļu valodas skolotāja

17.

Ventis Beķeris

Sporta skolotājs

18.

Ausma Benuše

Kristīgās mācības skolotāja

19.

Aija Bērziņa *

Sākumskolas skolotāja

20.

Gunta Dance *

Skolas psiholoģe

21.

Inta Daugaviete–Kravale *

Krievu valodas skolotāja

22.

Laima Drande *

Skolas bibliotekāre

23.

Anda Dubulte *

Sākumskolas skolotāja

24.

Vineta Fleminga *

Psiholoģijas skolotāja

25.

Guna Gaile

Sākumskolas skolotāja

26.

Anna Gammeršmidte

Vēstures skolotāja

27.

Ludmila Gammeršmidte

Ekonomikas, sociālo zinību skolotāja

28.

Aiga Gartmane *

Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja

29.

Māra Goba

Sporta skolotāja

30.

Dzintra Grava *

Angļu valodas skolotāja

31.

Zanda Marta Grava * 

Interešu izglītības skolotāja

32.

Ina Grāvīte

Vēstures un ētikas skolotāja

33.

Everita Groševa

Vācu valodas skolotāja

34.

Ilze Jansone

Mūzikas skolotāja

35.

Atis Jākobsons

Sporta skolotājs

36.

Inga Jurka

Sākumskolas skolotāja

37.

Gija Kalvīte

Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

38.

Agija Kārkliņa *

Sākumskolas skolotāja

39.

Līvija Kraukle

Angļu valodas skolotāja

40.

Ineta Krieviņa

Sākumskolas skolotāja

41.

Sintija Kunceviča

Angļu valodas skolotāja

42.

Ineta Lancmane

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

43.

Līga Lapsiņa

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

44.

Irina Lazdiņa

Matemātikas skolotāja

45.

Līga Liepa *

Matemātikas, informātikas skolotāja

46.

Iveta Liepiņa

Angļu valodas skolotāja

47.

Māra Liepiņa

Bioloģijas skolotāja

48.

Ginta Līrmane *

Matemātikas skolotāja

49.

Irina Mēduma – Bāliņa

Krievu valodas skolotāja

50.

Ilze Miglava *

Sākumskolas skolotāja

51.

Inta Miķelsone

Deju kolektīvu koncertmeistars

52.

Aldis Millers

Fizikas skolotājs

53.

Signe Niedrīte *

Sākumskolas skolotāja

54.

Īrisa Ozola *

Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja

55.

Anita Peiča

Sākumskolas skolotāja

56.

Vizma Pētersone

Angļu valodas skolotāja

57.

Inese Pundure

Matemātikas skolotāja

58.

Sendija Putna

Angļu valodas skolotāja

59.

Igors Rams

Sporta skolotājs

60.

Inese Ramute

Interešu izglītības pedagogs

61.

Anda Rebinka

Matemātikas skolotāja

62.

Ivars Reņģe *

Informātikas, programmēšanas pamatu skolotājs

63.

Iveta Segliņa

Matemātikas skolotāja

64.

Roberts Segliņš *

Skolēnu teātra režisors, aktiermākslas skolotājs

65.

Ruta Spuņģe *

Ķīmijas skolotāja

66.

Daiga Stalšāne

Mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotāja

67.

Arta Stikāne *

Deju kolektīvu vadītāja

68.

Vineta Šmite

Sākumskolas skolotāja

69.

Sarmīte Švalbe

Angļu valodas skolotāja

70.

Maira Tiltiņa *

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

71.

Ina Tuņķele

Krievu valodas skolotāja

72.

Indra Ugaine

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

73.

Anda Upīte

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

74.

Iveta Upīte *

Sociālais pedagogs, angļu valodas skolotāja

75.

Gunārs Verovkins *

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

76.

Ineta Vētra *

Sākumskolas skolotāja

77.

Zeltīte Vilciņa

Ģeogrāfijas skolotāja

78.

Vineta Vintere *

Norvēģu valodas skolotāja

79.

Vineta Zariņa 

Sākumskolas skolotāja

80.

Aiva Žagariņa 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

 

* Skolotāji – Valmieras Viestura vidusskolas absolventi