Skolotāju saraksts

2018./2019. m.g.

1

Uldis

Jansons

*

Skolas direktors, programmēšanas pamatu skolotājs

2

Zane

Bērziņa

*

Direktora vietniece izglītības procesa vadīšanas un koordinēšanas jautājumos

3

Anda

Upīte

*

Direktora vietn. izglītības jomā, latviešu val. un literatūras skolotāja

4

Maira

Tiltiņa

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā, latviešu val. un literatūras skolotāja

5

Līga

Gacka

 

Direktora vietniece audzināšanas jomā, teātra sporta skolotāja

6

Simona

Šmidte

*

Direktora vietn. audzināšanas jomā.

7

Kalvis

Tomsons

 

Direktora vietnieks informātikas jautājumos, informātikas, programmēšanas pamatu skolotājs

8

Ilvija

Aizupiete

 

Mūzikas skolotāja

9

Guntars

Aizupietis

 

Interešu izglītības skolotājs

10

Sarmīte

Allika

*

Ķīmijas skolotāja

11

Aigars

Apinis

 

Latvijas teātra vēstures skolotājs

12

Ilze

Ābeltiņa

 

Matemātikas skolotāja

13

Uldis

Ābeltiņš

*

Fizikas skolotājs

14

Zigita

Baldone

*

Fizikas skolotāja

15

Sarmīte

Balode

*

Ģeogrāfijas skolotāja

16

Gita

Baltā

 

Sākumskolas skolotāja

17

Inese

Baranova

*

Sākumskolas skolotāja

18

Inese

Barce

 

Angļu valodas skolotāja

19

Sandra

Baumane

 

Sākumskolas skolotāja

20

Ventis

Beķeris

 

Sporta skolotājs

21

Ausma

Benuše

 

Kristīgās mācības skolotāja

22

Aija

Bērziņa

*

Sākumskolas skolotāja

23

Viktors

Dancis

 

Fizikas skolotājs

24

Inta

Daugaviete -  Kravale

*

Krievu valodas skolotāja

25

Laima

Drande

*

Skolas bibliotekāre

26

Anda

Dubulte

*

Sākumskolas skolotāja

27

Indra

Eglīte

 

Angļu valodas skolotāja

28

Anitra

Eiklone

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

29

Vineta

Fleminga

*

Psiholoģijas skolotāja

30

Guna

Gaile

 

Sākumskolas skolotja

31

Aiga

Gartmane

*

Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja

32

Māra 

Goba

 

Sporta skolotāja

33

Dzintra

Grava

*

Angļu valodas skolotāja

34

Ina

Grāvīte

 

Vēstures skolotāja

35

Everita

Groševa

 

Vācu valodas skolotāja

36

Grabe

Inta

 

Ekonomikas skolotāja

37

Ilze

Jansone

 

Mūzikas skolotāja

38

Venita

Jansone

 

Matemātikas, fizikas skolotāja

39

Atis

Jākobsons

 

Sporta skolotājs

40

Gija

Kalvīte

 

Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja

41

Agija

Kārkliņa

 

Sākumskolas skolotāja

42

Sandra

Kārkliņa

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

43

Līvija

Kraukle

 

Angļu valodas skolotāja

44

Ineta

Krieviņa

 

Sākumskolas skolotāja

45

Elīna

Krūkle

 

Interešu izglītības skolotāja

46

Ineta

Lancmane

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

47

Irina

Lazdiņa

 

Matemātikas skolotāja

48

Līga

Liepa

 

Informātikas, matemātikas skolotāja

49

Iveta

Liepiņa

 

Latviešu valodas, literatūras un angļu valodas skolotāja

50

Māra 

Liepiņa

 

Bioloģijas skolotāja

51

Ginta

Līrmane

*

Matemātikas skolotāja

52

Andriga

Lozda

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

53

Vilja

Mauriņa

 

Vēstures, sociālo zinību skolotāja

54

Irina

Mēduma - Bāliņa

 

Krievu valodas skolotāja

55

Ilze

Miglava

*

Sākumskolas skolotāja

56

Inta

Miķelsone

 

Deju kolektīvu koncertmeistars

57

Aldis

Millers

 

Dabaszinību skolotājs

58

Linda

Mīļā

 

Teātra kustību skolotāja

59

Juris

Mūrnieks

 

Politikas un tiesību skolotājs

60

Ance

Niedrīte

*

Sākumskolas skolotāja

61

Signe

Niedrīte

*

Sākumskolas skolotāja

62

Īrisa

Ozola

*

Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja

63

Vizma 

Pētersone

 

Angļu valodas skolotāja

64

Santa

Priede

 

Sākumskolas skolotāja

65

Sandra

Pupure

 

Informātikas un robotikas skolotāja

66

Igors

Rams

 

Sporta un psiholoģijas skolotājs

67

Inese

Ramute

 

Interešu izglītības pedagogs

68

Anda

Rebinka

 

Matemātikas skolotāja

69

Iveta

Segliņa

 

Matemātikas skolotāja

70

Roberts

Segliņš

*

Skolēnu teātra režisors, aktiermākslas skolotājs

71

Ruta

Spuņģe

*

Ķīmijas skolotāja

72

Daiga

Stalšāne

 

Mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotāja

73

Arta

Stikāne

 

Deju kolektīvu vadītāja

74

Vineta

Šmite

 

Sākumskolas skolotāja

75

Sarmīte

Švalbe

 

Angļu valodas skolotāja

76

Maira

Tiltiņa

*

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

77

Ina

Tuņķele

 

Krievu valodas skolotāja

78

Iveta

Upīte

 

Angļu valodas skolotāja, sociālais pedagogs

79

Ilga

Verovkina

 

Bioloģijas skolotāja

80

Gunārs

Verovkins

*

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

81

Līga

Vikse

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

82

Pārsla

Vilciņa

 

Angļu valodas skolotāja

83

Zeltīte

Vilciņa

 

Ģeogrāfijas skolotāja

84

Vineta

Zariņa

 

Sākumskolas skolotāja

* Skolotāji – Valmieras Viestura vidusskolas absolventi