Skolotāju saraksts

2018./2019. m.g.

 

1 Uldis Jansons * Skolas direktors, programmēšanas pamatu skolotājs
2 Zane Bērziņa * Direktora vietn. izglītības jomā.
3 Anda Upīte   Direktora vietn. izglītības jomā, literatūras skolotāja
4 Maira Tiltiņa * Direktora vietniece audzināšanas jomā, latviešu val. un literatūras skolotāja
5 Līga Gacka   Direktora vietniece audzināšanas jomā, interešu izglītības skolotāja
6 Maira Tiltiņa * Direktora vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja
7 Simona Šmidte * Direktora vietn. audzināšanas jomā.
8 Kalvis Tomsons   Direktora vietnieks informātikas jautājumos, informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs
9 Ilvija Aizupiete   Mūzikas skolotāja
10 Guntars Aizupietis   Interešu izglītības skolotājs
11 Sarmīte Allika * Ķīmijas un bioloģijas skolotāja
12 Aigars Apinis   Latvijas teātra vēstures skolotājs
13 Ilze Ābeltiņa   Matemātikas skolotāja
14 Uldis Ābeltiņš * Fizikas skolotājs
15 Zigita Baldone * Fizikas un informātikas skolotāja
16 Sarmīte Balode * Ģeogrāfijas skolotāja
17 Gita Baltā   Sākumskolas skolotāja
18 Inese Baranova * Sākumskolas un sociālo zinību skolotāja
19 Inese Barce   Angļu valodas skolotāja
20 Sandra Baumane   Sākumskolas skolotāja (ilgstošā prombūtnē)
21 Ventis Beķeris   Sporta skolotājs
22 Ausma Benuše   Kristīgās mācības skolotāja
23 Aija Bērziņa * Sākumskolas skolotāja
24 Viktors Dancis   Fizikas skolotājs
25 Inta Daugaviete -  Kravale * Krievu valodas skolotāja
26 Laima Drande * Sociālo zinību skolotāja
27 Anda Dubulte * Sākumskolas un angļu valodas skolotāja
28 Indra Eglīte * Angļu valodas skolotāja
29 Anitra Eiklone   Latviešu valodas un literatūras skolotāja
30 Vineta Fleminga * Psiholoģijas skolotāja
31 Guna Gaile   Sākumskolas skolotāja
32 Aiga Gartmane * Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja
33 Māra  Goba   Sporta skolotāja
34 Dzintra Grava * Angļu valodas skolotāja
35 Ina Grāvīte   Vēstures skolotāja
36 Everita Groševa   Vācu valodas skolotāja
37 Grabe Inta   Ekonomikas skolotāja
38 Ilze Jansone   Mūzikas skolotāja
39 Venita Jansone   Matemātikas un fizikas skolotāja
40 Atis Jākobsons   Sporta skolotājs
41 Gija Kalvīte   Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja
42 Agija Kārkliņa * Sākumskolas un sociālo zinību skolotāja
43 Sandra Kārkliņa   Latviešu valodas un literatūras skolotāja; karjeras konsultante.
44 Līvija Kraukle   Angļu valodas skolotāja
45 Ineta Krieviņa   Sākumskolas skolotāja
46 Elīna Krūkle   Interešu izglītības skolotāja
47 Ineta Lancmane   Latviešu valodas un literatūras skolotāja
48 Irina Lazdiņa   Matemātikas skolotāja
49 Līga Liepa * Informātikas un matemātikas skolotāja
50 Iveta Liepiņa   Latviešu valodas un literatūras, angļu valodas skolotāja
51 Māra  Liepiņa   Bioloģijas skolotāja
52 Ginta Līrmane * Matemātikas skolotāja
53 Andriga Lozda   Latviešu valodas un literatūras skolotāja
54 Vilja Mauriņa   Vēstures un sociālo zinību skolotāja
55 Irina Mēduma - Bāliņa   Krievu valodas skolotāja
56 Ilze Miglava * Sākumskolas skolotāja
57 Aldis Millers   Dabaszinību un fizikas skolotājs
58 Linda Mīļā   Skatuves kustību un interešu izglītības skolotāja
59 Juris Mūrnieks   Politikas un tiesību skolotājs
60 Ance Niedrīte * Sākumskolas skolotāja
61 Signe Niedrīte * Sākumskolas skolotāja
62 Īrisa Ozola * Vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja
63 Vizma  Pētersone   Angļu valodas skolotāja
64 Santa Priede   Sākumskolas skolotāja
65 Sandra Pupure   Informātikas un interešu izglītības skolotāja
66 Igors Rams   Sporta un psiholoģijas skolotājs
67 Inese Ramute   Skatuves runas skolotāja
68 Anda Rebinka   Matemātikas skolotāja
69 Iveta Segliņa   Matemātikas skolotāja
70 Roberts Segliņš * Aktiermākslas skolotājs
71 Sandra Sprance   Sākumskolas skolotāja
72 Ruta Spuņģe * Dabaszinību skolotāja
73 Daiga Stalšāne   Mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotāja; karjeras konsultante.
74 Arta Stikāne   Deju kolektīvu vadītāja
75 Vineta Šmite   Angļu un literatūras valodas skolotāja
76 Sarmīte Švalbe   Angļu valodas skolotāja
77 Ina Tuņķele   Krievu valodas skolotāja
78 Iveta Upīte * Sociālā pedagoģe un angļu valodas skolotāja
79 Ilga Verovkina   Bioloģijas skolotāja
80 Gunārs Verovkins * Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
81 Līga Vikse   Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja
82 Pārsla Vilciņa   Angļu valodas skolotāja
83 Zeltīte Vilciņa   Ģeogrāfijas skolotāja
84 Vineta Zariņa   Sākumskolas skolotāja
* Skolotāji – Valmieras Viestura vidusskolas absolventi