Kontakti:

Valmieras Viestura vidusskola
Roberts Segliņš
Viestura aleja 3, Valmiera
LV 4201
E-pasts: vvvspriditis@inbox.lv
Fakss: 64207592
Tālr: 29117692 (R. Segliņš)

Direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā
Agnese Degle
Tālr: 64207590

Jaunumi

Brašā bruņurupuča ceļojums ir sācies
2012. gada 1. februārī

Otrdien, 31. janvārī , Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu Tautas teātrī „Sprīdītis” notika šīgada pirmā pirmizrāde. Šoreiz savu jauniestudējumu Pētera Brūvera dziesmuspēli „Brašā bruņurupuča ceļojums” parādīja paši jaunākie teātra dalībnieki -5. un 6. klašu skolēni. Kā atzina ilggadīgie teātra skatītāji un atbalstītāji, 12. klašu aktieru grupai ir izveidojusies spēcīga maiņa ar īpašām muzikālām dotībām.

Teātrī „Sprīdītis” pēdējos gados ļoti iecienītas ir muzikālas izrādes. Arī šoreiz izvēle nav nejauša: izrādē skan savdabīgas Valda Zilvera dziesmas ar Pētera Brūvera tekstiem. Iestudējuma dalībnieku vidū ir daudz mūzikas skolas audzēkņu. Tas radīja iespēju pirmoreiz veidot izrādi, kurā dalībnieki tieši dzied uz skatuves bez ieraksta palīdzības. Tas uzliek papildus slodzi jaunajiem aktieriem. Sadarbībā ar skolas mūzikas skolotāju Ilzi Jansoni ir izveidota jauna, spilgta muzikāla izrāde.

Dziesmuspēle domāta jaunāko klašu skolēniem. Tajā ievīti pasaku un mitoloģijas motīvi – ilgas pēc brīnuma piepildīšanās, ticība pārmaiņu iespējamībai un labā uzvarai. Izrādi skatīties var arī citu paaudžu skatītāji, jo tajā risinātas problēmas, kas šobrīd ir aktuālas daudziem – neticības pilns skatījums uz nākotni, labo darbu trūkums, lai sasniegtu radikālas pārmaiņas dzīvē. Izskan arī brīdinājums, ka, zaudējot acu gaišumu, mūsu ir palicis pavisam maz un mēs esam kļuvuši bailīgi un iesīkstējuši savos uzskatos.

Autors Pēters Brūveris, savijot savā darbā dzejas un prozas tekstus, aicina pārvarēt visus šķēršļus un ļauno spēku pretestību, paveicot vismaz septiņus labus darbus. Izrādes izskaņā galvenā varoņa bruņurupuča Bruņa paveiktais apliecina, ka ir iespējama Baltijas bruņurupuču sapulcē izvirzītā vīzija – pārvarēts sastingums domāšanā un rīcībā. Tātad izskaņa pozitīva, jo tā ir pasaka ar laimīgām beigām.

Režisors Roberts Segliņš saka, ka šoreiz lomu sadalījumu galvenokārt ietekmēja skolēnu dziedāšanas prasme. Tas attaisnojās, jo, izpildot trāpīgās dziesmas,  izdodas labāk atklāt sava tēla būtību un saistīt skatītāju interesi. Vislielākā loma ir bruņurupucim Brunim, kas dodas meklēt Baltās Govs brīnumpienu. Ceļotāja lomā labi iejūtas Alise Beatrise Bugakova (5. c kl.) Interesanti izveidojušies arī citi izrādes tēli: Krūmuvējš vadātājs – Sabīne Gailīte (6. b kl.), Zaķenīte Maķenīte ar vīru – Elza Grīva (5. a kl.), Krišjānis Brūnais (6. a kl.) , Antilope balerīna – Evelīna Luīze Lapiņa (6. b kl.). Arī pārējo lomu tēlotāji ir devuši ievērojamu ieguldījumu izrādes kopnoskaņas veidošanā. Kustību konsultante izrādē ir Lelde Feldmane. Prasme brīvi kustēties, reizē dziedāt un runāt tekstu, iejūtoties tēlā, izrādās īsts cietais rieksts daudziem aktieriem. Taču ar katru mēģinājumu un izrādi tas izdodas arvien labāk.

Aicinām visus teātra skatītājus uz Valmieras Viestura vidusskolu iepazīties ar jaunāko skolēnu teātra „Sprīdītis” iestudējumu – muzikālo izrādi „Brašā bruņurupuča ceļojums”.

Māris Lapsiņš

AICINĀM IEPAZĪTIES!
2012. gada 20. janvārī

Ar  2012. gada 20. janvāri  teātra mājas lapā iekārtota jauna nodaļa ''SPRĪDĪTIM" - 50, kurā ir iespējams iepazīties ar plašāku skolēnu Tautas teātra "Sprīdītis"  50 gadu (1958 - 2008) vēstures izklāstu. Tajā apkopoti 2008. gada jubilejas materiāli par nozīmīgakajām izrādēm un teātra dzīves notikumiem, kā arī fotogalerija par 50 gadu jubilejas svinībām 2008. gada 10. maijā Valmieras Viestura vidusskolā.

MŪSU TEĀTRA AKTUALITĀTES 2012
2011. gada 20. decembrī

 

Skolēnu Tautas teātra „Sprīdītis” pirmizrādes

 

             Noslēdzies 2011./2012. m. g. 1. semestris, kas mūsu teātra dalībniekiem bija nopietns mēģinājumu laiks. Jaunā 2012. gada sākumā turpināsies darbs ar jauniestudējumiem. Tomēr jau šobrīd ir zināms izrāžu sagatavošanas nobeiguma laiks un pirmizrāžu datumi. Jauno izrāžu „maratons” aizsāksies 2012. gada 31. janvārī , kad pirmizrāde būs P. Brūvera dziesmuspēlei ar V. Zilvera mūziku „Brašā bruņurupuča ceļojums” 5. – 6. klašu skolēnu izpildījumā.

            Savukārt 11. klašu skolēnu iestudēto F. Molnāra lugas „Lilioms” pirmizrādi skatītāji varēs vērtēt 14. februārī. 12. klašu skolēnu iestudējums – R. Blaumaņa luga  „Skroderdienas Silmačos”-  tiks rādīts īpaši nozīmīgā reizē – 12. klašu Žetona vakarā 25. februārī.

            2. semestra vidū, 27. martā, 7. – 9. klašu skolēnu iestudētais A. Lindgrēnas darba „Ronja – laupītāja meita” skatuves variants pirmoreiz uzsāks savu ceļu pie skatītājiem. 10. a klases teātra klases skolēni šobrīd strādā pie uzveduma, kas veidots pēc pazīstamās Somijas zviedru rakstnieces T. Jansones grāmatas „Komēta nāk”. Šis darbs tiks parādīts skatītājiem mācību gada nogalē. 

                                                                                                                 Māris Lapsiņš

 

* 2012. gadā lūdzam absolventus sūtīt materiālus atmiņu grāmatai par mūsu teātra vēstures 2. posmu (1975 – 2000). Īpaši aicinām atsaukties šī laika teātra klašu absolventus.

                  Plašāk skatīt sadaļā >>> TEĀTRA VĒSTURE

 

VIESTURSKOLĀ ATKAL TEĀTRA KLASE
2011. gada 31. oktobrī

            Šajā mācību gadā tika atjaunota iespēja skolēniem mācīties klasē ar teātra mākslas virzienu. Pagaidām 10. a klasē tā ir skolēnu grupa – 12 skolēni, kas apgūst teātra klases programmu. Viņi papildus tradicionālajiem vidusskolas mācību priekšmetiem mācās skatuves runu, ko palīdz apgūt Valmieras teātra aktrise Inese Ramute, teātra vēsturi, ko māca Valmieras teātra literārās daļas vadītāja, teātra zinātniece Edīte Tišheizere. Skolēniem noderīgas ir arī kustību nodarbības VVV absolventes, Kultūras akadēmijas absolventes Leldes Feldmanes vadībā un  mūzikas nodarbības skolotājas Ilzes Jansones vadībā. Aktiermeistarības pamatus praktiski teātra klases audzēkņi apgūs  ikdienā, strādājot Tautas teātra „Sprīdītis” iestudējumu mēģinājumos. Režisors Roberts Segliņš ir iecerējis ar 10. a klases audzēkņiem  šajā sezonā veidot īpašu, jaunu iestudējumu.

 

SKOLĒNU TEĀTRIS "SPRĪDĪTIS" 2011./2012. M. G. SEZONĀ
2011. gada 8. oktobrī

*30. septembrī skolēnu Tautas teātris "Sprīdītis" ar D. Dzenītes lugas "Blaumanis precībās" izrādi viesojās Mazsalacas kultūras centrā -pēc remonta jaunu veidolu ieguvušajā kultūras nama zālē. Ar šo izrādi tika atklāta jaunā sezona.

*Jaunajā sezonā teātris uzsācis darbu pie vairākiem jauniestudējumiem.

   5. - 6. klašu grupā - Pēteris Brūveris "Brašā bruņurupuča ceļojums"

                                (dziesmuspēle bērniem ar V. Zilvera mūziku)

   7. - 9. klašu grupā - Astrīda Lindgrēne "Ronja - laupītāja meita"

   11.  klašu grupā - Ferencs Molnārs "Lilioms"

   12. klašu grupā - Rūdolfs Blaumanis "Skroderdienas Silmačos"

 * Lai daudz izturības, spēlētprieka un radošu mirkļu jaunajā sezonā 

visiem aktieriem, izrāžu veidotājiem un  teātra atbalstītājiem!

                                                       Režisors ROBERTS SEGLIŅŠ