Kontakti:

Valmieras Viestura vidusskola
Roberts Segliņš
Viestura aleja 3, Valmiera
LV 4201
E-pasts: vvvspriditis@inbox.lv
Fakss: 64207592
Tālr: 29117692 (R. Segliņš)

Jaunumi

V Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls "... un es iešu un iešu"
2012. gada 11. aprīlī

DVĒSELES SAKOPŠANAS TALKA FESTIVĀLĀ

 

            Aizvadītās nedēļas nogalē Valmieras Viestura vidusskolā V Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā satikās jaunie teātra draugi no 17 kolektīviem. Vērtējot festivālā paveikto, režisore Dace Liepniece šo savstarpējo bagātināšanos nosauca par savdabīgu dvēseles talku. Daudzas izrādes ļoti precīzi atklāj to, kāds ir mūsu laiks un jaunie cilvēki tajā, kāda ir viņu domu un jūtu pasaule. Ne tikai izvēlētajās mūsdienu autoru lugās, bet arī populāru klasiķu darbos. Jaunieši, kas darbojas teātrī, saasināti jūt to, kas jādara , lai mūsu dzīve kļūtu labāka, lai sapņi pārvērstos īstenībā.

            Šī bija mazā jubilejas reize, jo Valmierā teātru festivāls notika piekto reizi. Viesturskolas „Sprīdītis” viesiem pusnaktī dāvāja īpašus gaismas mirkļus. Tā bija mūzikas un gaismas izrāde ar lielās jubilejas tortes dalīšanu, ugunsdeju grupas „Minerva” izpildījumā. Svētku noskaņa turpinājās kopīgā latviešu dziesmu dziedāšanā. Festivāla dalībnieki vērtē, ka šī tikšanās reize bija īpaša ar pozitīvo, labvēlīgo gaisotni un kopīgā garīgā spēka apzināšanos.

            Festivālā 22 izrādes vērtēja divas žūrijas. Lielā žūrija - režisores Dace Liepniece, Dace Jurka un dramaturgs Dainis Grīnvalds. Analizējot paveikto, režisores uzsvēra, ka teātra māksla jauniešiem ir ļoti nepieciešama, jo tā aizrauj, liek domāt un analizēt mūsdienu dzīves piedāvātās situācijas ne tikai uz skatuves izrādē, bet ik brīdi arī savā dzīvē.

            Aplausus saņēma visu izrāžu dalībnieki. Bija mirkļi, kad skatītāji īpašos patiesības atklāsmes brīžos piecēlās kājās, apliecinot savu sajūsmu un līdzdzīvošanu. Ieguvēji festivālā bija visi dalībnieki, jo bija lieliska iespēja pieredzes apmaiņai. Lielā žūrija nomināciju un atzinību „Par spilgtu un radoši veiksmīgu lugas iestudējumu” piešķīra Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātrim(režisore D. Umbraško) par izrādi, kas veidota pēc V. Šekspīra lugas „Hamlets”, un Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātrim „Sprīdītis” (režisors R. Segliņš) par F. Molnāra lugas „Lilioms” iestudējumu. Katrs kolektīvs saņēma atzinību ar īpašu nomināciju. Dalībnieki no Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas – nomināciju par veiksmīgu tuvināšanos I. Ziedoņa daiļrades pasaulei, Valmieras pamatskolas teātris „Karamele” - par gaišas un harmoniskas pasaules radīšanu izrādē „Pasaule sēd uz velosipēda”. Valmieras 5. vidusskolas teātris - par doto ieskatu jauniešu dzīvē un aktieru spēlētprieku. Viesturieši izrādē „Skroderdienas Silmačos” – par aktierspēles azartu. Par labāko festivāla aktieri nominēts – Lilioma lomas tēlotājs Jānis Bērziņš („Sprīdītis”).

            Bērnu žūrija arī noteica trīs, viņuprāt, interesantākās izrādes- Ogres kultūras centra teātra( režisors K. Lišmanis) H. Paukša lugas „Skatītāji” izrāde, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātra izrāde „Kaudzēm naudas” un Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātra „Sprīdītis” izrāde „Lilioms”. Vērojot šīs žūrijas darbu festivālā, būtu ieteikums nākamajā reizē to pārdēvēt par „Jauno skatītāju žūriju”, jo tās sastāvā ievērojamā pārsvarā jaunieši.

            Festivālā noslēdzās šīgada III bērnu un jauniešu lugu konkurss. Dramaturgs D. Grīnvalds pastāstīja, ka konkursam iesūtītas vairāk nekā 20 lugas, dažas vēl nepabeigtas. Autori priekšroku devuši psiholoģiskā žanra darbiem. Rakstot lugas, svarīgi ir tas, lai lugu rakstītāji sadarbotos ar režisoriem. Atzinību saņemt bija ieradusies Elīna Vecmane no Talsiem . Viņa uzrakstījusi lugu par to, kā meitene grib darīt labu citiem, bet dažkārt tas ir ļoti grūti.

            Festivāla izskaņā Viesturskolas teātra klases audzēkņi aizsāka I. Kalniņa „Lilioma” dziesmu, tūlīt atsaucās festivāla dalībnieku un skatītāju daudzbalsīgais koris. Režisore D. Jurka novērtēja, ka šīs bija divas jēgpilnas dienas, par kurām liels paldies vispirms izrāžu režisoriem , aktieriem un citiem teātru palīgiem. Festivāls Valmierā ir cerīgs rādītājs, ka Latvijā veidojas gudra, domājoša un aktīva jaunā paaudze, kas ļoti mīl teātri un dzīvi.

    22. 04. 2012.                                                                                                                         Māris Lapsiņš

Fotoattēli no festivāla teātra fotogalerijā

 

Sveicam V Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā „... un es iešu un iešu!”!

VALMIERAS VIESTURA VIDUSSKOLĀ

2012. gada 20. un 21. aprīlī

 

Lai daudz izturības, radoša gara un pavasarīga spēlētprieka festivāla dienās!

 

PIEKTDIENA 20. APRĪLIS

 

12. 00 – 12. 30 Lielajā zālē

 V Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāla „...un es iešu un iešu!”  atklāšana

12. 30 – 14. 00 Lielajā zālē

 Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātris „Sprīdītis”

 Rūdolfs Blaumanis „SKRODERDIENAS SILMAČOS”, režisors Roberts Segliņš

 Populārā R. Blaumaņa luga ar dziedāšanu un dejošanu 12. klašu jauniešu izpildījumā.  Iestudējuma veidotāji atklāj savu pozitīvismu un jaunības aizrautību daudzās lugā  iemīļotajās epizodēs. Izrādē dažās lomās iejūtas pat divi tēlotāji. Šī iestudējuma centrā  ir ilggadīgie „Sprīdīša” aktieri, kas sevi veiksmīgi apliecinājuši vairākās iepriekšējo  skolas gadu izrādēs.

 

 Pusdienas 14. 00 – 14. 30

 

14. 30 – 15. 10 Lielajā zālē

 Limbažu bērnu un jauniešu centra teātris „Kriksis”

 Fantāzija par Dž. R. Kiplinga darbu „MAUGLIS”, režisore Inta Kalniņa

15. 25 – 15. 50 Lielajā zālē

 Ogres kultūras centra Mazais teātris

 Hermanis Paukšs „SKATĪTĀJI”, režisors Kārlis Lišmanis

 Cik dažādi mēs esam un kā uztveram vienas un tās pašas lietas no viena skatu  punkta...

 

16. 05 – 17. 20 Lielajā zālē

 Pamatskolas „Rīdze” jauniešu teātra studija „Mēs”

 Bertolds Brehts „KRIETNAIS CILVĒKS NO SEČUĀNAS”, režisore Ligita Smildziņa

 Izrādē tiek meklēta atbilde uz jautājumu – kā panākt, lai līdzcilvēki kļūtu gudrāki,  stiprāki, godīgāki, cēlāki un laimīgāki ...

17. 30 – 18.10 Mazajā zālē

 Ogres Valsts ģimnāzijas teātris

 Lelde Stumbre „DIVI FORŠI SUŅI”, režisors Kārlis Lišmanis

 Izrāde par cilvēku un dzīvnieku attiecībām, draudzību un atbildību par tiem, kurus  esam pieradinājuši.

18. 20 – 19. 00 Lielajā zālē

 Limbažu bērnu un jauniešu centra teātris „Kriksis”

 „ZĪMĒJUMI” - fantāzija par A. Sent- Ekziperī darbu „MAZAIS PRINCIS”, režisore Inta Kalniņa

19. 10 – 19. 50 Mazajā zālē

 Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teātra studija „Spogulis”

 Jaroslava Pulinoviča „UZVARĒJU ES”, režisore Irēna Bauma

 Mono izrāde, kurā atklājas sešpadsmitgadīgas meitenes dzīvesstāsts. Nataša dzīvo labā  ģimenē. Viņa ir skaista, gudra, apdāvināta mūzikā, viņai ir labi panākumi sportā... Bet  vai būt cilvēciski apdāvinātai ir kaut kas cits?

20. 00 – 21. 25 Lielajā zālē

 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātris

 „HAMLETS” – izrāde veidota pēc Viljama Šekspīra lugas, režisore Dace Umbraško

 Mūsu teātris, rādot tik pazīstamo stāstu par Hamletu, uzdod jautājumu: „Kas Hamletu,  kurš ir savas zemes zieds, iznesības un gudrības paraugs, pārvērta par atriebīgu  slepkavu, kas izposta ne tikai savu dzīvi, bet arī apkārtējo likteņus?” Vai Hamlets varēja  rīkoties citādi? Jebkurš no mums var nonākt līdzīgas izvēles priekšā. Ko mēs darītu tādā  brīdī? Vai spētu izdarīt pareizo izvēli, kas nesagrautu mūsu dzīvi? Vai reiz pieļautās kļūdas  var padarīt par nebijušām?

21. 30 – 22.10 Lielajā zālē

 Valkas ģimnāzijas jauniešu teātris

 Kristiāna Štrāle „KĀ ZIEMEĻMEITAS BRAUCA PUISI LŪKOTIES”, režisore  Vita Kalvāne

 Izrādes centrā students, kas izsludina internetā konkursu meitenēm par to, kura  izdomās labāko kāzu scenāriju. Ar šo meiteni viņš ir gatavs apprecēties. Interesi par  šo uzaicinājumu izrāda vairākas puiša kursa biedrenes. Kā viss beigsies?

22. 15 – 23.00 Lielajā zālē

 Rīgas Franču liceja teātris

 Andris Zeibots „DIEVIŅŠOVS JEB KĀ PUTNI UN ZVĒRI RAKUŠI DAUGAVU”,  režisore Velga Līce

 Izrāde par dzīvi, par mums. Varbūt kādreiz būs farss, pagaidām, iespējams, traģēdija.

 Nāciet, skatieties, tikai neaizmirstiet paņemt līdzi lāpstu!

 

Diskotēka festivāla dalībniekiem, režisoriem – pārrunas par izrādēm 23. 00

 

SESTDIENA 21. APRĪLIS

 

Brokastis 8. 00 – 8. 20

 

8.30 – 9.10 Lielajā zālē

 Dobeles bērnu un jauniešu centra teātris „Pitons”

 Andris Zeibots „SPOGUĻATTĒLU STREIKS”, režisore Velga Līce

 Savstarpējās attiecības ir svarīgas visos kolektīvos, jebkurā vietā pasaulē un pat  Aizspogulijā ...

9. 20 – 9. 45 Lielajā zālē

 Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teātra studija „Spogulis”

 Alans Milns „KĀDS KATLIŅĀ”, režisore Irēna Bauma

 Vienveidīgi garlaicīgā britu Mērijas un Džona ģimenes dzīve negaidīti pavisam kardināli  mainās. Izrāde ir parodija par ģimenes dzīves ideālu, kā arī par melodramatisku seriālu  kultūras cienīgu teātri.

 

9. 55 - 10. 10 Lielajā zālē

 Valmieras sākumskolas teātris „Karamele”

 Uldis Auseklis „PASAULE SĒD UZ VELOSIPĒDA”, režisore Agita Ziņģīte

 Runcis Francis šogad uz Parīzi nebrauc, bet kopā ar savām pelītēm apceļo Latviju.  Mīļā Mince Munce paliek Ķīpsalā un no runča saņem tikai īsziņas. Tad Francim  uzrodas sāncensis... Kuru izvēlēsies Mince Munce?

 

10. 25 – 11. 15 Lielajā zālē

 Valmieras 5. vidusskolas teātris

 Imants Strads „TĀLTĀLĀ MEŽA VARONIS”, režisores Silvija Adamoviča un  Līga Kliesmete

 Izrāde mazajiem skatītājiem vēsta par Šreka un Ēzelīša sacensību ar kaimiņvalstu  princi Hugo par tiesībām paturēt mīļoto Fionu par sievu.

11. 25 – 11. 50 Lielajā zālē

 Lubānas vidusskolas teātra pulciņš „Saspēle”

 „KAS IR LIELS, KAS IR MAZS?” – izrāde pēc Džonatana Svifta darba „GULIVERS”  motīviem, režisore Ilze Kraukle

 Vai esat lasījuši Dž. Svifta darbu „Gulivers”? Mēs izlasījām, un mums radās pašu  veidota izrāde „Kas ir liels, kas ir mazs?” .Mūsu Gulivers, ciemojoties pie liliputiem, reizēm  savā būtībā ir vēl mazāks par viņiem, bet liliputi ar savu drosmi un vēlmēm ir lielāki par  Guliveru. Un kā ar tevi pašu, skatītāj, - kad tu esi liels un mazs?

12. 00 – 12. 15 Lielajā zālē

 Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas drāmas pulciņš

 Imants Ziedonis „NĀCIET, MĒS JUMS PALĪDZĒSIM”, režisore Agita Zinģīte

 Mūžam aktuālie jautājumi ... Kas es esmu? ... Kur es esmu?

 Mīlestība, sāpes, nepieciešamība apzināties sevi, savu vietu... Esmu šajā pasaulē, šajā  mirklī un vietā. Un man ir jāsajūt ritms, lai mēs ar manu pasauli spētu sadejoties.

12. 25 – 13. 05 Lielajā zālē

 Balvu Valsts ģimnāzijas teātris „Pipariņš”

 „JAUNĪBA, JAUNĪBA...” – izrāde pēc Danskovītes darbu motīviem, režisore Aija Dvinska

 Lai nodrošinātu lauku jauniešu dzīvi pēc vidusskolas beigšanas, meitenes ievieto precību  sludinājumu iepazīšanās portālā. Un tad ierodas precinieki...

 

Pusdienas, režisoriem sarunas par izrādēm 13. 05 – 14. 00

 

14. 00 – 14. 30 Lielajā zālē

 Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teātra studija „Spogulis”

 Vigita Pumpure „DOTS DEVĒJAM ATDODAS”, režisore Irēna Bauma

 Kāda pilsētas pagalma bērnu ikdiena. Bērni jau neprasa daudz, tikai laiku un uzmanību,  kas pieaugušajiem ikdienas steigā tik ļoti pietrūkst.

14. 35 – 15. 25 Lielajā zālē

 Valmieras 5. vidusskolas teātris

 Aidi Vallika „KĀ TEV KLĀJAS, ANNA?” – romānu dramatizējusi L. Kliesmete, režisores Silvija Adamoviča un Līga Kliesmete

 Izrāde jauniešiem par mēģinājumu dzīvot patstāvīgi, bez vecāku uzraudzības, par  pirmo mīlestību un pirmo vilšanos.

15. 35 – 16. 00 Lielajā zālē

 Rundāles teātra studija „Savējie”

 „PASAULE IR TIK KRĀSAINA” – literāra kompozīcija: Kārļa Vērdiņa, Pētera  Brūvera, Ineses Zanderes dzeja, Imanta Ziedoņa pasakas fragments,  jauniešu jaunrades darbi, režisore Lilita Lauskiniece

 Izrāde ir krāsains kaleidoskops, kurā negaidīti sakrīt krāsaini mirkļi, atkal pārtopot  citos...Iedvesma no Ziedoņa pasakām...

 

16. 10 – 17. 30 Lielajā zālē

 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātris  

 V. Evanzs & Velentains „KAUDZĒM NAUDAS”, režisore Dace Umbraško

 

17. 40 – 18. 40 Lielajā zālē

 Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātris „Sprīdītis”

 Ferencs Molnārs „LILIOMS” – kāda blēža dzīve un nāve, režisori Inese Ramute un Roberts Segliņš

 1909. gadā sarakstītā F. Molnāra ārpilsētas leģenda ir mūsdienīgām atziņām bagāta luga.  Tajā atklātas skaudras pārdomas par jauna cilvēka atbildību savā un līdzcilvēku  priekšā. Raibajā dzīves karuselī ikvienam būtu jāprot atrast savs dzīves uzdevums un  sevis piepildīšanas iespējas. Diemžēl Lilioms to neprot, un tā ir viņa traģika. Karuselis  izrādē ir kā brīdinājums, ka viss, kas darīts pāri tuvajiem cilvēkiem, pēc laika atgriežas  atpakaļ pie paša gluži kā karuseļa figūras. Lugas 2. daļas darbība risinās nosacītā vidē –  citā saulē.

 

19. 20 – 20. 00 Lielajā zālē

 V Latvijas bērnu un jauniešu festivāla „...un es iešu un iešu!” noslēgums

 

Uz visām izrādēm ieeja ir bez maksas

Gaidīsim bērnu un jauniešu teātru draugus, atbalstītājus un skatītājus

Valmieras Viestura vidusskolā!

 

 

Sveicam festivāla aktīvākos dalībniekus!

 

LIMBAŽU bērnu un jauniešu teātri „KRIKSIS” (festivālā piedalās piekto reizi)

RĪGAS Franču liceja teātri ( festivālā piedalās ceturto reizi)

RĪGAS Centra humanitārās vidusskolas teātra studiju „SPOGULIS” (festivālā piedalās ceturto reizi)

JŪRMALAS Valsts ģimnāzijas teātri (festivālā piedalās ceturto reizi)

DOBELES bērnu un jauniešu centra teātri „PITONS” (festivālā piedalās ceturto reizi)

VALMIERAS Viestura vidusskolas skolēnu teātris„SPRĪDĪTIS”

 

R. BLAUMAŅA „SKRODERDIENAS SILMAČOS” MŪSU TEĀTRĪ
2012. gada 8. martā

Februārī, projekta nedēļas laikā, notika savdabīgs 12. a, b, c klašu projekts – lugas „Skroderdienas Silmačos” iestudējums. Tas bija īpaši nozīmīgs izlaiduma klašu kopdarbs, lai parādītu savu gatavību dažādiem izaicinājumiem dzīvē. Izrādes mērķauditorija – Žetona vakara viesi un Viesturskolas vidusskolas klašu audzēkņi. Īsais mēģinājumu laiks, īpašā atbildības izjūta, arī lielais pozitīvisms, iestudējot izrādi, bija galvenie nosacījumi, lai viss izdotos labi.

Izrādi 12. klašu skolēni iestudēja režisora Roberta Segliņa vadībā. Viņš, vērtējot paveikto, saka, ka tas bija grūts darbs. Lugas materiāls ļoti plašs, tāpēc bija jāatlasa spilgtākās epizodes, kuras jāizceļ. Bija jāpiemērojas Žetona vakara izrādes specifikai – lai visi, kas vēlējās darboties lomās, varētu to izdarīt. Vairākās lomās iejutās pat divi aktieri (Aleksis, Kārlēns, Elīna, Bebene, Tomuļu māte Dūdars, Rūdis) vai trīs (Ābrams), vai pat četri (Pindacīša) tēlotāji.

Režisors Roberts Segliņš ar prieku saka, ka ir šajā R. Blaumaņa lugā iemīlējies, jo tās struktūra režisoram likusies ļoti tuva, interesanta un devusi lieliskas interpretācijas iespējas. Iestudējuma veiksme ir arī dziesmas, kas labi papildina lugas tekstu un darbību. Režisors saka lielu PALDIES skolotājai Ilzei Jansonei par sadarbību, jo liekas, ka ik brīdi pazīstamās dziesmas atkal no jauna saliedē visus divpadsmitos. Tradicionālās dziesmas Līgo vakara ainās papildina arī speciāli šai izrādei izvēlētās. Jauns akcents šajā iestudējumā ir dejas un asprātīgi veidotās kustību ainas. Tas īpaši akcentēja to, ka šī ir jauniešu izrāde. PALDIES Leldei Feldmanei par šiem izrādes mirkļiem! Roberts Segliņš uzskata, ka pozitīvais guvums ir arī tas, ka tagad 12. klašu abiturienti zinās populāro R. Blaumaņa lugu „Skroderdienas Silmačos” un varēs ar interesi noskatīties jauno Valmieras teātra izrādi „Advents Silmačos”.

Izrāde tika parādīta 25. februārī AS „Sadales tīkls” zālē. Tur bija ievērojami vieglāk spēlēt, jo bija vairāk vietas nekā uz skolas skatuves. 28. februārī jauno iestudējumu skatījās divpadsmito skolasbiedri – vidusskolēni-, un tas tika parādīts uz Viesturskolas skatuves. Režisors uzskata, ka aktieriski precīzāks tēlojums bija tieši otrajā izrādē uz skolas skatuves.

Šo izrādi var uzskatīt par skolēnu Tautas teātra „Sprīdītis” plašāko izrādi šajā sezonā. Šī iestudējuma centrā ilggadīgie teātra aktieri, kas sevi apliecinājuši jau vairākās izrādēs iepriekšējos skolas gados. Viņiem ir liela pieredze, un viņus varam vērot iestudējuma galveno varoņu lomās. Īpašs pārsteigums ir arī jaunatklātie talanti, kas sevi pirmoreiz parādīja tikai šajā Žetona vakara izrādē.

Žetona vakara programmā īpašu PALDIES divpadsmitie par šo izrādi un Žetonu vakaru saka Robertam Segliņam, Leldei Feldmanei, Gitai Krūklei, Ilzei Jansonei, Inesei Ramutei,  Īrisai Ozolai, Andai Upītei, Inai Tuņķelei, Guntaram Aizupietim, Dagnim Jemsim, 11. a, b, c klašu skolēniem un audzinātājiem.

 

Māris Lapsiņš

 

Izrādes „Skroderdienas Silmačos” lomu sadalījumu skatīt lapā >>> REPERTUĀRS

Izrādes spilgtākās epizodes skatīt fotogrāfijās lapā >>> FOTOGALERIJA

Ferencs Molnārs "Lilioms"
2012. gada 21. februārī

Pagājušajā sezonā skolēnu Tautas teātra „Sprīdītis”10. klašu skolēnu grupa sevi veiksmīgi pieteica D. Dzenītes lugas „Blaumanis precībās” izrādē. Rudenī režisors Roberts Segliņš piedāvāja dažādas lugas jauniestudējumam. Pēc domu apmaiņas skolēnu izvēle bija par labu 1909. gadā sarakstītajai ungāru autora Ferenca Molnāra lugai „Lilioms”. Lugas apakšvirsraksts „Kāda blēža dzīve un nāve” ieinteresēja. Iepazīstoties plašāk ar lugas idejām, kļuva skaidrs, ka tajā atklājas nozīmīgas pārdomas par atbildību savā un līdzcilvēku priekšā. Arī mūsdienās  diemžēl ir daļa tādu jaunu cilvēku, kas dzīvo bezrūpīgi, nedomājot par to, ka cilvēka galveno vērtību nosaka atbildība par to, ko viņš dara, arī attieksme pret tiem cilvēkiem, kas ir viņa tuvumā un ir dārgi. Simboliska lugas pamatideja ietverta raibajā dzīves karuselī, kas ik brīdi gan tekstos, gan skatuves noformējumā uzrunā skatītājus. Šajā karuselī ikvienam ir jāprot atrast savs dzīves uzdevums, sevis piepildīšanas iespējas. Jāspēj atrisināt savstarpējo attiecību samezglojumi. Diemžēl Liliomam tā visa pietrūkst. Izrādē skaudri atklājas viņa dvēseles un dzīves traģika.

Izrādi „Lilioms” režisora Roberta Segliņa un režisores Ineses Ramutes vadībā veidoja Viesturskolas 11. klašu skolēni. Viņiem plašajā iestudējumā palīdz arī jaunie aktieri no 9. b un 10. klasēm. Titullomā – 11. c klases skolnieks Jānis Bērziņš.

Pēc pirmizrādes Jānis Bērziņš vērtēja , ka viņam ir interesanti iejusties Lilioma lomā, bet reizē arī grūti. Vajadzīga pavisam cita pieeja nekā strādājot pie Blaumaņa lomas aizvadītā gada izrādē. Lilioms pārstāv citu mentalitāti, sarežģīti ir iejusties zagļa un ciniķa domāšanas veidā. Lomas tēlotāja uzdevums ir tikt veiksmīgi ar to galā. Jānim palīdz lielā skatuves pieredze, jo viņš „Sprīdīša” izrādēs piedalās jau no pamatskolas laika.

Elīna Mīļā Jūlijas lomā ir atklājusi daudzas interesantas iezīmes. Tās ir ļoti pretrunīgas – īstas mīlestības jūtas, kuras viņa dziļi glabā sevī, un nepatika, neizpratne par Lilioma raupjumu un nejūtību attieksmē pret tuvajiem cilvēkiem. Tomēr, no mūsdienu viedokļa raugoties, viņai liekas nepieņemams Jūlijas naivums, nespēja pretoties savai apmātībai mīlestībā pret Liliomu. Elīna uzskata, ka karuselis lugā ir kā brīdinājums, ka viss, ko pāri darām citiem, pēc laika atgriežas atpakaļ pie mums gluži kā karuseļa figūras.

Guna Lūsiņa, kas iejūtas Muškātnes lomā, atzīst, ka šoreiz pirms pirmizrādes bijis liels satraukums, jo pirmoreiz viņai tik nozīmīgas loma, kurā ir daudz teksta. Tomēr viss izdevies kā iecerēts. Skatītāji labi novērtējuši viņu Muškātnes lomā, kā arī tekstā atklātās spilgtās nianses. Gunai patīk iejusties savstarpējo attiecību trijstūrī, jo arī viņa cīnās par Liliomu. Viņa pārstāv lietišķās biznesa pasaules domāšanas veidu, iedomājoties, ka Lilioms viņas dzīvē ir kā lieta, kuru var iegūt par jebkuru cenu. Gunai traģiski liekas tas, ka Liliomu tik viegli spēj ievilkt dzīves purvā viņa līdzgaitnieks Fičūrs.

Martai Tamanei ir savdabīga loma – Reģistratore debesīs. Viņa pastāsta, ka, lugu iestudējot, interesanta likusies otrās daļas nosacītā  darbības vide viņā saulē, kur Lilioms nonāk pēc savas nāves. Viņas atveidotā Reģistratore cenšas Liliomā atmodināt sirdsapziņu, liekot viņam vērtēt savu dzīvi. Tas izrādās ir veltīgi, jo Lilioms neko no izdarītā nenožēlo. Martas atveidotā Reģistratore ir  mūsdienīgi skarba un tieša.

Lielu paldies Roberts Segliņš saka arī pārējiem izrādes dalībniekiem, bez kuriem nebūtu iedomājama šī izrāde. Viņi veiksmīgi veido daudzveidīgo tēlu galeriju. Izrādē skan ungāru un serbu mūzikas motīvi, kas lieliski papildina izrādes emocionālo kopnoskaņu. Īpaši ir mirkļi, kad lugas varoņi aizrautīgi dejo populāro ungāru deju „Čardašs”, ko iestudējusi horeogrāfe Lelde Feldmane. Izrādes noformējumā savu ieguldījumu devusi skaņu meistare Lāsma Kokenberga, gaismotājs Dagnis Jemsis un tērpu meistare skolotāja Daiga Stalšāne.

Šoreiz jaunās izrādes veidošanā palīdzējuši arī atbalstītāji. Režisors lielu paldies saka AS Swedbank Valmieras filiālei un skolotājai Ludmilai Gammeršmidtei. Paldies visiem Viesturskolas skolotājiem par sapratni, jo darbs pie izrādes bija ļoti saspringts un dažkārt mācībām laika atlika mazāk. Nākamās F. Molnāra lugas „Lilioms” izrādes būs skatāmas martā - pēc tradicionālā VVV Žetona vakara.

 Māris Lapsiņš

Brašā bruņurupuča ceļojums ir sācies
2012. gada 1. februārī

Otrdien, 31. janvārī , Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu Tautas teātrī „Sprīdītis” notika šīgada pirmā pirmizrāde. Šoreiz savu jauniestudējumu Pētera Brūvera dziesmuspēli „Brašā bruņurupuča ceļojums” parādīja paši jaunākie teātra dalībnieki -5. un 6. klašu skolēni. Kā atzina ilggadīgie teātra skatītāji un atbalstītāji, 12. klašu aktieru grupai ir izveidojusies spēcīga maiņa ar īpašām muzikālām dotībām.

Teātrī „Sprīdītis” pēdējos gados ļoti iecienītas ir muzikālas izrādes. Arī šoreiz izvēle nav nejauša: izrādē skan savdabīgas Valda Zilvera dziesmas ar Pētera Brūvera tekstiem. Iestudējuma dalībnieku vidū ir daudz mūzikas skolas audzēkņu. Tas radīja iespēju pirmoreiz veidot izrādi, kurā dalībnieki tieši dzied uz skatuves bez ieraksta palīdzības. Tas uzliek papildus slodzi jaunajiem aktieriem. Sadarbībā ar skolas mūzikas skolotāju Ilzi Jansoni ir izveidota jauna, spilgta muzikāla izrāde.

Dziesmuspēle domāta jaunāko klašu skolēniem. Tajā ievīti pasaku un mitoloģijas motīvi – ilgas pēc brīnuma piepildīšanās, ticība pārmaiņu iespējamībai un labā uzvarai. Izrādi skatīties var arī citu paaudžu skatītāji, jo tajā risinātas problēmas, kas šobrīd ir aktuālas daudziem – neticības pilns skatījums uz nākotni, labo darbu trūkums, lai sasniegtu radikālas pārmaiņas dzīvē. Izskan arī brīdinājums, ka, zaudējot acu gaišumu, mūsu ir palicis pavisam maz un mēs esam kļuvuši bailīgi un iesīkstējuši savos uzskatos.

Autors Pēters Brūveris, savijot savā darbā dzejas un prozas tekstus, aicina pārvarēt visus šķēršļus un ļauno spēku pretestību, paveicot vismaz septiņus labus darbus. Izrādes izskaņā galvenā varoņa bruņurupuča Bruņa paveiktais apliecina, ka ir iespējama Baltijas bruņurupuču sapulcē izvirzītā vīzija – pārvarēts sastingums domāšanā un rīcībā. Tātad izskaņa pozitīva, jo tā ir pasaka ar laimīgām beigām.

Režisors Roberts Segliņš saka, ka šoreiz lomu sadalījumu galvenokārt ietekmēja skolēnu dziedāšanas prasme. Tas attaisnojās, jo, izpildot trāpīgās dziesmas,  izdodas labāk atklāt sava tēla būtību un saistīt skatītāju interesi. Vislielākā loma ir bruņurupucim Brunim, kas dodas meklēt Baltās Govs brīnumpienu. Ceļotāja lomā labi iejūtas Alise Beatrise Bugakova (5. c kl.) Interesanti izveidojušies arī citi izrādes tēli: Krūmuvējš vadātājs – Sabīne Gailīte (6. b kl.), Zaķenīte Maķenīte ar vīru – Elza Grīva (5. a kl.), Krišjānis Brūnais (6. a kl.) , Antilope balerīna – Evelīna Luīze Lapiņa (6. b kl.). Arī pārējo lomu tēlotāji ir devuši ievērojamu ieguldījumu izrādes kopnoskaņas veidošanā. Kustību konsultante izrādē ir Lelde Feldmane. Prasme brīvi kustēties, reizē dziedāt un runāt tekstu, iejūtoties tēlā, izrādās īsts cietais rieksts daudziem aktieriem. Taču ar katru mēģinājumu un izrādi tas izdodas arvien labāk.

Aicinām visus teātra skatītājus uz Valmieras Viestura vidusskolu iepazīties ar jaunāko skolēnu teātra „Sprīdītis” iestudējumu – muzikālo izrādi „Brašā bruņurupuča ceļojums”.

Māris Lapsiņš

AICINĀM IEPAZĪTIES!
2012. gada 20. janvārī

Ar  2012. gada 20. janvāri  teātra mājas lapā iekārtota jauna nodaļa ''SPRĪDĪTIM" - 50, kurā ir iespējams iepazīties ar plašāku skolēnu Tautas teātra "Sprīdītis"  50 gadu (1958 - 2008) vēstures izklāstu. Tajā apkopoti 2008. gada jubilejas materiāli par nozīmīgakajām izrādēm un teātra dzīves notikumiem, kā arī fotogalerija par 50 gadu jubilejas svinībām 2008. gada 10. maijā Valmieras Viestura vidusskolā.