Kontakti:

Valmieras Viestura vidusskola
Roberts Segliņš
Viestura aleja 3, Valmiera
LV 4201
E-pasts: vvvspriditis@inbox.lv
Fakss: 64207592
Tālr: 29117692 (R. Segliņš)

Jaunumi

„Sprīdītis” dodas pretī festivālam
2011. gada 4. aprīlī

Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu Tautas teātris „Sprīdītis” gatavojas bērnu un jauniešu teātra festivālam, kas notiks 2011. gada 15. un 16. aprīlī. Festivālu jau ceturto gadu organizē Valmieras Viestura vidusskola, sadarbojoties ar Vidzemes kultūras un mākslas biedrību „Haritas” un Latvijas Dramaturgu ģildi. No 2010. gada festivālā tiek rīkots jauno lugu autoru konkurss, kas dod iespēju papildināt teātru repertuāru ar mūsdienu dramaturģiskiem darbiem bērniem un jauniešiem.

Šajā mācību gadā mūsu skolas teātris „Sprīdītis” ir paveicis milzīgu darbu, iestudējot trīs ļoti atšķirīgas izrādes dažāda vecuma jaunajiem skatītājiem. Par lielo ieguldījumu izrāžu veidošanā paldies un atzinība mūsu režisoram Robertam Segliņam. Apbrīnojama ir viņa prasme strādāt ar visdažādāko vecumu skolēniem , saliedējot viņus kopīgam mērķim. Februārī skolā notika trīs jaunas pirmizrādes, kas apliecināja, ka teātra kolektīvs ir labi sagatavojies festivālam. Kā pirmo varējām noskatīties Aleksandra Volkova darba „Smaragda pilsētas burvis” iestudējumu. Šī izrāde veidota kā krāsaina pasaka jaunākā vecuma skatītājiem, bet to ar interesi iepazina arī vidusskolēni un skolēnu vecāki.( Par izrādi  informāciju skat. arī sadaļā „Repertuārs”).

18. februārī 11. klašu skolēni pirmoreiz parādīja Andra Zeibota lugas „Liliju ezers” iestudējumu. Luga ir sarakstīta pagājušā gadsimta 90. gados, un tajā saskatāmas absurda dramaturģijas un simbolisma iezīmes. Lugas darbība risinās nomaļā stacijā, kur ierodas tūristi, lai dotos uz brīnumaino Liliju ezeru. Stacijā viņi satiek dīvainu Ceļotāju (Jurģis Drande) un suvenīru Pārdevēju(Kristīni Liepiņu) . Visu raibo tūristu kompāniju organizē un vada enerģiskā Vadone (Anna Jēkabsone). Liekas priekšā būs interesants piedzīvojums dabas objektā, bet tas, kā izrādās, nav sasniedzams. Rodas jautājums, kas tad īsti ir mistiskais Liliju ezers – sapnis, murgs vai kaut kas absurds un neiespējams. Atbilde uz šiem nozīmīgajiem jautājumiem tiek meklēta ikvienā izrādes epizodē. Ļoti liela loma kopnoskaņas radīšanā ir aktieru ansamblim, kas veiksmīgi aizved skatītāju no reāliem notikumiem stacijā nosacītajā autora veidotajā pasaulē.

Izrādes dekorācijas, galveno ideju un tēlu atklāsmes veids trāpīgi raksturo laiku, kurā mēs dzīvojam. Septiņpadsmitgadīgo, astoņpadsmitgadīgo jauniešu atveidotie tēli piešķir izrādei īpašu, emocionāli aktīvu raksturu. Tas ir šodienas vidusskolēnu skatījums ar lugas palīdzību uz mūsdienu dzīves problēmām. Un visam tam vidū šaubu un pretrunu plosīts cilvēks. Tas tiecas uz kādu mērķi, grib visu sasniegt tūlīt, bet pietrūkst skaidras, mērķtiecīgas rīcības programmas. Rezultātā rodas savstarpēji pārmetumi, šķelšanās, agresīva vēlēšanās postīt un iznīcināt. Izrāde izskan kā brīdinājums tam, ka pārmaiņu laikā ir jāprot izmantot iegūto pieredzi, bet nevajadzētu akli tai pakļauties, jo ne vienmēr pieredze ir kā pozitīvs virzītājspēks. Skarbi lugas personāži atklāj mūsdienu sabiedrības morāles iezīmes. Tajās diemžēl bieži dominē naudas vara un savtīgs aprēķins. Šīs izrādes galvenais ieguvums ir tas, ka ikvienam skatītājam ir ko padomāt par to, kas mēs esam un kur mēs ejam. (Par izrādi informāciju skat. sadaļā „Repertuārs”).

2010. gadā festivālā „...un es iešu un iešu!” I bērnu un jauniešu lugu konkursā par labāko tika atzīta Cēsu jaunās autores Dārtas Dzenītes luga „Blaumanis precībās”.  Skolēnu Tautas teātris „Sprīdītis” šajā sezonā ir iestudējis šo lugu, un tās pirmizrāde notika Viesturskolā  š. g. 22. februārī. Jaunā izrādē attēlotais darbības laiks – 19. gs. otrā puse, darbības vieta – „Lāču” mājas pie Cēsīm. Lugā labi atklājas ievērojamā latviešu literatūras klasiķa Rūdolfa Blaumaņa personība jaunības gados. Izrāde veidota kā komēdija ar savdabīgu mūziku, laikmetu raksturojošiem fotoattēliem un interesantām deju un kustību starpspēlēm. Izrādes pamatā ir domāt rosinoši dialogi par mīlestības lomu un nozīmi jaunu cilvēku dzīvē. Mīlestībai nevar pavēlēt, jo tās ir jūtas, kas veidojas starp diviem tuviem cilvēkiem. Ar vienu mīlošu sirdi vien ir par maz. Šādas atziņas vijas cauri lugas tēlu attiecībām. Iejūtoties galvenā varoņa Rūdolfa pārdzīvojumos, varam vērot mīlestības laimi, cerības un arī vilšanos. Lugā akcentēta doma par to, cik pievilcīga ir radošas personības klātbūtne un ietekme uz jauniešu domāšanu un jūtu pasauli. Iestudējumā dominē latviskais pasaules skatījums un atziņa par to, cik mūsu literatūra ir nozīmīga tautas radošā gara veidošanā.

Izrādē piedalās 10. klašu jaunieši – Tautas teātra dalībnieki. Lomās: Jānis Bērziņš, Rita Eglīte, Marta Tamane, Kalvis Ozols, Kristaps Kravalis, Diāna Šķiste , kā arī citas 10. klašu meitenes.(Par izrādi informāciju skat.  arī  sadaļā „Repertuārs”)

Izrāžu veidošanas darbā Robertam Segliņam palīdzēja Valmieras teātra aktrise Inese Ramute, kā arī kustību konsultante deju speciāliste Lelde Feldmane – Viesturskolas 2006. gada absolvente. Izrādes „Blaumanis precībās” viņas idejas praktiski realizēja 10. klases skolniece Elīna Mīļā. Par skatuves apgaismojumu un skaņām ar lielu atbildības izjūtu visās trīs jaunajās izrādēs gādā 7. klases skolnieks Dagnis Jemsis.

24. februārī Tautas teātrim „Sprīdītis” bija pirmā iespēja parādīt savas izrādes IV Latvijas skolu un jauniešu teātra festivāla „Kustības turpinājums”” Valmieras pilsētas un starpnovadu teātra izrāžu un literāro uzvedumu skatē. Iegūtās vietas  un atzinība  apliecina to, ka vairāku mēnešu grūtais iestudējumu veidošanas laiks ir bijis svētīgs.  Nu  jau ir klāt aprīlis, kad Viesturskolā uz festivālu ieradīsies teātra mākslas draugi un lugu autori no dažādiem Latvijas novadiem.

 

Māris Lapsiņš,

 latviešu valodas un literatūras skolotājs

 

*   *   *

AICINĀJUMS SKOLĒNU TAUTAS TEĀTRA "SPRĪDĪTIS" ABSOLVENTIEM
2011. gada 23. janvārī

Cien. dažādu paaudžu teātra „SPRĪDĪTIS” dalībnieki!

2008. gada maijā mūsu teātra jubilejas svinībās dzima interesanta ideja - veidot plašāku izdevumu par skolas teātra vēsturi 50 gados. Tas varētu būt dažādu paaudžu teātra dalībnieku kopdarbs – lielisks veltījums mūsu „Sprīdītim”, mūsu skolai un tās radošajam garam. Apvienosimies un tuvākajā laikā to izdarīsim!

Lūdzam ikvienu atcerēties notikumus, izrādes, savas teātra klases dzīvi, kā arī iespaidus un emocijas, ko guvāt, darbojoties teātrī mūsu režisoru vadībā! Sūtiet savas pārdomas, apceres, atmiņu stāstījumus uz Viesturskolu (vvvspriditis@inbox.lv)  Īpaši lūdzam atsaukties teātra klašu absolventus ar saviem atmiņu stāstiem līdz 2011. gada rudenim.

Ar cieņu

Māris Lapsiņš ( 1970. g. izl. absolvents T. 26298307),

Roberts Segliņš ( 1982. g. izl. absolvents T. 29117692),

Laima Drande ( 1984. g. izl. absolvente T. 26526445)

Didzis Avotiņš ( 2009. g. izl. absolvents, skolas mājas lapas izveidotājs)

*  *  *  *  *  *  *