Kontakti:

Valmieras Viestura vidusskola
Roberts Segliņš
Viestura aleja 3, Valmiera
LV 4201
E-pasts: vvvspriditis@inbox.lv
Fakss: 64207592
Tālr: 29117692 (R. Segliņš)

Jaunumi

12. TEĀTRA KLASES IZLAIDUMS 2015. GADA JŪNIJĀ
2015. gada 25. jūnijā

        6.jūnijā Valmieras Viestura vidusskolas 55. izlaidumā 16 teātra klases audzēkņi beidza mācības 12. a klasē, kurā bija iespēja apgūt teātra mākslas pamatus (izglītības programmas kods 31014011),  un aktīvi 3 gadus darboties skolēnu teātrī “Sprīdītis”. Sakām paldies šīs teātra klases absolventiem par lieliskajām izrādēm “Lepnums un aizspriedumi”, “Pepija” un nozīmīgo līdzdalību izrādē “Neatvairāmās grēcinieces”. Paldies par to, ka devāt skolēnu teātra vēstures grāmatas “SPRĪDĪTIS Laimīgajā zemē” atvēršanas svētkos 2015. gada 30. janvārī klātesošajiem emocionāli bagātu  iespēju  ielūkoties  režisora Zigurda Ķestera  personībā,  teātra veidotajās nozīmīgākajās izrādēs un spilgtākajos vēstures mirkļos!


          Teātra klases pedagogi saka lielu paldies  absolventiem par sadarbību šajos gados, novēlot arī tālāk dzīvē  saglabāt  vidusskolas gados veidoto teātra mākslas izpratni un turpināt bagātināt savu personību ar jauniem kultūras impulsiem. Iepriekšējā gada izlaidumā nodibināto ATZINĪBAS ZĪMI par mūžīgu piederību Viesturskolas teātrim šogad 12. a klasē saņēma 16 absolventi: Dāvids Toms Bielis, Rēzija Elstiņa, Ance Anete Fimbauere, Daiga Gončare, Ella Karīna Grāvīte, Lelde Gūtmane, Anna Dace Majore, Dita Miķelsone, Linards Mūsiņš, Dārta Rasa Ozola, Kristiāna Runce, Sandris Štāls, Vitija Viktorija Vanaga, Jānis Vidovskis, Roberts Vītiņš, Līga Zeltiņa, kā arī 3 absolventi no 12. b klases: Mārtiņš Pūcītis, Rebeka Šķērstiņa, Rūdolfs Vētra, kas ilgus gadus darbojās skolēnu teātrī “Sprīdītis”, piedaloties daudzās izrādēs. Absolventi kā dāvanu saņēma arī skolēnu teātra „Sprīdītis” 50 gadu teātra vēstures grāmatu. Ar ATZINĪBAS ZĪMI režisors Roberts Segliņš apbalvoja teātra vēstures pedagoģi Edīti Tišheizeri un 12. a klases audzinātāju Irinu Mēdumu-Bāliņu, pateicoties par sadarbību kopējā darbā aizvadītajos gados.

Foto: Kalvis Zaļaiskalns                                                                Teksts: Māris Lapsiņš

2015. gada absolventes par teātra klasi un Viesturskolu

Kristiāna:                                                                                     

            Būt par daļu teātrī – bijis mans sapnis vienmēr. Lai dzīvei piešķirtu krāsas, savi sapņi ir jāpiepilda, spītējot visiem iebilldumiem. „Sprīdītim” ir īpaša smarža – grims, gaismas, dūmi un nedaudz bērnišķīga naivuma. Lai sajustu šo smaržu, vajag ieguldīt darbu, atdoties tam un  izcīnīt savu vietu.

          Pirmā pieredze uz Viesturskolas skatuves bija izrādē „Neatvairāmās grēcinieces”. Izaicinoša, skaļa, skandaloza , bet tik ļoti atmiņā paliekoša, mīļa un sirdij tuva. Mēs bijām vien fona dejotājas, taču visu uzņēmām ar lielu atbildību un iedzīļināšanos. Likās – tā ir mūsu biļete uz dzīvi ...

          Mīļā, jaukā, nebēdnīgā „Pepija”! Tas bija mūsu  patstāvīgais pieteikums, iespēja spīdēt. Manuprāt, mums izdevās. Bērnu smiekli bija labākā alga. Kopīgās grūtības izrādes tapšanas laikā mūs satuvināja, un mēs apjautām, ka mūsos ir spēks un centība. Pārliecinājāmies, ka kopīgi spēsim gāzt kalnus, ja vajadzēs...

          „Lepnums un aizspriedumi” bija mūsu klases lielākais kalns. To iekarot mums viegli nepadevās, bet visi kopā cīnījāmies, atbalstījām, sarājām, ja bija nepieciešams. Mums izdevās uzvarēt ne tik daudz citus, bet vairāk sevi un savus nevaru. Un galarezultāts bija tik iepriecinošs!

          Mans vidusskolas laiks bija mans sapņu piepildījums. Esmu bijusi vietā, kur man lika augt kā personībai. Mācījos skolā, kur skolēni un skolotāji draudzīgi sadarbojās. Trīs gadus biju vietā, kur teātris ir kā īpašs dzives veids.

Ella Karīna:

           Esmu patiešām ļoti laimīga, ka man bija iespēja mācīties teātra klasē un būt daļai no mūsu kolektīva, kas ir kā ģimene. Mēs visi bijām atšķirīgi, bet tomēr līdzīgi domājoši. Teātris ir tas, kas mūs vienoja un vienos. Un lai cik grūti reizēm nebija, mēs bijām un paliekam komanda – ar vājākiem un stiprākiem ķēdes posmiem. Īstajā brīdī mēs spējām sevi parādīt un pierādīt to, ko vēlējāmies. Tas nebūtu izdevies bez īpašajiem cilvēkiem, kuri, laikam, bija  likteņa izraudzīti tieši mums. Mūsu skolotājām- Leldei, Agnesei, Edītei, Inesei – mēs esam pateicību parādā par zināšanām, rūpēm un nenogurstošo spēju izvilkt no mums visu to labāko. Mūsu klases audzinātāja Irina, kas mūs tik ļoti sargāja, auklēja, atbalstīja, sarāja par neizdarībām un palaidnībām, un arī  tik ļoti priecājās par mūsu sasniegumiem un ar vislabvēlīgāko smaidu skatījās pirmizrādes. Mūsu režisors Roberts – neatkātojamais un vienīgais! Režisora pacietība, smaids, pozitīvā pieeja visam, ko darījām, ko veidojām, ir bijusi kopā ar mums visus  Viesturskolas teātrī pavadītos gadus. Viesturskolai ir paveicies, ka šeit strādā šāds lielisks režisors. Paldies viņam! Uz drīzu tikšanos, manu mīļo „Sprīdīt”, atkal Viesturskolā!


Teātru festivālā ”...un es iešu un iešu!”
2015. gada 22. aprīlī

            17. un 18. aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā astoto reizi notika Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls „...un es iešu un iešu”. Skatītājus priecēja kolektīvi no 12 dažādām Latvijas vietām. Abās festivāla dienās kopā varēja noskatīties 23 interesantas izrādes. Tika parādītas gan jautras un pamācošas bērnu izrādes, gan nopietni un pat ļoti dramatiski uzvedumi. Skatītāji varēja iepazīt arī Raiņa, Aspazijas un Imanta Ziedoņa dzejas izrādes. Katram festivāla apmeklētājam un dalībniekam bija iespēja noskatīties tieši sev vistuvākā žanra izrādes.

            Šā gada festivāla dalībnieki bija sagatavojuši vairākus pārsteigumus. Papildus klasiskajām izrādēm, jaunie mākslinieki piedāvāja dažādus citus skatuves mākslas veidus: Ludzas novada bērnu un jauniešu centrs kustību izrādi „Klaunu piedzīvojumi”, Medumu pamatskolas marionešu teātris izrādi „Etnofestivāls”, Rīgas Katoļu ģimnāzijas teātra studijas ēnu teātris izrādi „Stāsts par lelli”, Liepājas bērnu un jaunatnes centra leļļu teātris „Pifs” izrādi „Cita Alise Brīnumzemē”. Liels pārsteigums bija arī Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teātra studijas „Spogulis” monoizrāde „Natašas sapnis” ar Helēnu Daudari galvenajā lomā, kā arī Valmieras Viestura vidusskolas 11. c teātra klases skolnieka Rodrigo Krūmiņa debija ar paša sacerētu un režisētu izrādi „Bez priekšspēles”.

            Interesantas interpretācijas piedzīvoja visiem labi pazīstamās pasakas, tās atdzīvojās krāšņās izrādēs. Īpaši „Brēmenes muzikanti” Jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātra „I.B” izpildījumā, „Pifa piedzīvojumi” Rīgas Franču liceja teātra izrādē, jau iepriekšminētā „Cita Alise Brīnumzemē” un „Trīs sivēntiņi” Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” jaunākās grupas izrādē. Jaunākos teātra mīļus iepriecināja arī Balvu Valsts ģimnāzijas teātris „Pipariņš” ar izrādi „Rūķi uzveic nelabo”, Liepājas bērnu un jaunatnes centra teātra studija „Karlsona bagāža” ar izrādi „Kaķis un suns” un Olaines kultūras centra teātra studija „Oda” ar savu veidoto izrādi „Oliņš Boliņš”.

            Šogad festivāla izrādēs ļoti aktuāla bija mūsdienu dzīves skarbās realitātes atainošana. Daudz tika stāstīts par jauniešu savstarpējām attiecībām un vispārcilvēciskajām vērtībām. Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” izrādē „Lielās paslēpes” varējām redzēt dažādus stāstus par mīlestību, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas teātra studijas „Spogulis” monoizrāde „Natašas sapnis” vēstīja par bērnu nama meitenes dzīvi, par dažādām nesaskaņām skolā Ogres Valsts ģimnāzijas izrāde „Kauja pie...”. Limbažu bērnu un jauniešu centra teātris „Kriksis” izrādē „Jumts” parādīja, kā ir būt vienam pret visiem. Ģimeniskas vērtības atainoja Pamatskolas „Rīdze” jauniešu studija „Mēs” izrādē „Stiprs ziemeļrietumu vējš”. Savukārt Viesturskolas 11.c teātra klases skolnieks Rodrigo Krūmiņš savā jaunrades darbā „Bez priekšspēles” parādīja, cik dažādas un reizēm absurdas ir mūsu izvēles dzīvē. Patiesus un skumjus stāstus uz festivālu bija atveduši arī Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolas integratīvās grupas „Alias” jaunieši kolektīva izrādē „No sevis vairs nav bail”.

            Tomēr starp skaudrajiem vēstījumiem bija arī daudz citāda rakstura izrāžu – Auces vidusskolas teātra studijas „Kaķi” izrādes „Absurda apoteoze” un „Pavļiku gaidot jeb sveiciens Beketam”. Ļoti interesants bija arī Valmieras sākumskolas teātra „Karamele” Aspazijas un Raiņa dzejas iestudējums „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” un Siguldas Mākslas skolas „Baltais Flīģelis” teātra nodaļas Imanta Ziedoņa darbu iestudējums „Ceļš”. Daudz komisku un jautru brīžu netrūka arī par grandiozāko šovu atzītajā Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” muzikālajā izrādē „Voulez-Vous”.

            Jauno aktieru sniegumu abas dienas vērtēja bērnu un jauniešu žūrija. Katra izrāde bija ar kaut ko īpaša, par ko jauniešu žūrija piešķīra atzinības rakstus. Valmieras sākumskolas izrāde „Sēd uz sliekšņa pasaciņa” (režisore A. Ziņģīte) tika atzīta par vispasakaināko izrādi, Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” izrāde „Trīs siventiņi” (režisore L. Kjaspere) – par modernāko interpretāciju, „Lielās paslēpes” (režisori R. Segliņš, I. Ramute) – par ironiskāko izrādi, bet „Voulez-Vous” (režisori R. Segliņš, I. Ramute) tika atzīts par grandiozāko šovu, un aktieru ansamblis ieguva īpašu atzinību, Rodrigo Krūmiņa izrāde „Bez priekšspēles” tika atzīta par labāko jaunrades debiju.

            Jauniešu žūrija vērtēja ne tikai izrādes kopumā, bet arī aktierus atsevišķi. No valmieriešiem atzinību ieguva viesturiete Lelde Annija Grīnberga kā labākā otrā plāna aktrise izrādē „Voulez-Vous”. Savukārt Valmieras Viestura vidusskolas horeogrāfe Agnese Degle saņēma specbalvu par labāko horeogrāfiju.

            Šogad festivāls sagādāja daudz pārsteigumus un pozitīvas emocijas, jaunus draugus un pieredzi, par to esam pateicīgi festivāla aizsācējam, Valmieras Viestura vidusskolas režisoram Robertam Segliņam. Ceram, ka festivāls turpinās iet un iet tikpat pozitīvā solī kā šobrīd.

Dita Miķelsone

Valmieras Viestura vidusskolas 12. a klasē

Laikraksts LIESMA 21.04.2015., Nr.59

Foto: Kalvis Zaļaiskalns

TEĀTRA PIRMIZRĀŽU PAVASARIS SKOLĒNU TEĀTRĪ „SPRĪDĪTIS"
2015. gada 11. aprīlī

          Pašlaik notiek gatavošanās VIII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālam „...un es iešu un iešu!”, kas notiks Valmieras Viestura vidusskolā 2015. gada 17. un 18. aprīlī. Uz to ieradīsies dalībnieki no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem, lai parādītu savu paveikto gada laikā un iegūtu jaunus impulsus turpmākajam darbam.

       Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu teātrī „Sprīdītis”, kas ir festivāla organizētājs, sācies pavasara pirmizrāžu laiks. 31. martā notika R. Brieža  lugas „Lielās paslēpes” pirmizrāde. 9. un 10. aprīlī skatītāji pirmizrādēs varēja vērtēt muzikālo izrādi „Voulez – Vous”, kurā skan populārā ansambļa „ABBA” dziesmas, ir daudz kustību, deju, bet sižets veidots pēc savulaik populāras kinofilmas motīviem. Izrādē uz skatuves 11. c teātra klases audzēkņi, viņiem palīdz arī 10. c teātra klases skolēni. 15. aprīlī pirmo reizi tiks parādīta skolēnu teātra „Sprīdītis”  jaunākās grupas izrāde mazajiem skatītājiem „Trīs siventiņi".


Aicinām apmeklēt jaunākās mūsu teātra izrādes un piedalīties teātra festivāla izrāžu iepazīšanā!

Viesturskolas teātra klašu audzēkņi Valmieras teātra izrādē
2015. gada 4. martā

     

 

 

     Š. g. 1. martā Valmieras teātrī notika Laura Gundara lugas LATTIA pirmizrāde, šīs izrādes režisors - Varis Brasla. Izmantojot Valmieras teātra un Viestura vidusskolas skolēnu teātra „”Sprīdītis” daudzu gadu sadarbību, režisors četriem teātra klašu jauniešiem deva iespēju piedalīties profesionāla teātra izrādē. Kopā ar profesionāliem aktieriem izrādē piedalās Ričards Kronbergs no 10. c klases, no 11. c klases –Jānis Leščinskis, Kristers Komarovs un Lotārs Zariņš.

 

 

 

 

 

Izrādes dalībnieks Ričards Kronbergs:

       "Mums visiem tas bija liels gods piedalīties šīs jaunās izrādes tapšanas procesā. Esmu redzējis daudzas izrādes mūsu teātrī kā skatītājs, bet tagad varēju izjust , ko nozīmē būt kā daļai no visa tā, kas notiek izrādē, pats iejūtoties gaitnieka tēlā. Tas bija liels satraukums būt kopā ar profesionāliem aktieriem uz Lielās zāles skatuves. Ļoti interesanti bija strādāt pieredzes bagātā režisora Vara Braslas vadībā. Kopā ar viņu bija interesanti iepazīt izrādē attēloto seno laiku latviešu tautas dzīvē. Es pārliecinājos, ka režisors ir patīkams, saprotošs un gudrs cilvēks, no kura var daudz mācīties.

Izrādē es varēju labi iejusties savā tēlā un arī laikā, par ko vēstīts lugā. Arī izdzīvoju to apjukumu, kas toreiz valdīja, jo tas vēl tikai bija nācijas veidošanās sākums. Man likās interesanti, kā  krodzinieks Puriņu Kārlis un mājskolotājs Cimzas Jānis mērķtiecīgi veidoja latviešos pirmos pašapziņas iedīgļus.

Protams, bija arī pārsteigums, ka mūsu epizodiskajām lomām katram bija savs speciāls kostīms, kas veidots pēc mākslinieces Annas Heinrihsones skicēm. Pirms tērpu veidošanas tika noņemts mērs, tad sekoja pielaikošanas. Tas bija kaut kas jauns manu lomu veidošanā. Lieliski brīži bija kopā ar Valmieras teātra aktieriem, veidojot izrādi. Ar viņiem varējām labi saprasties. Man patika mūsu savstarpējā, draudzīgā un nepiespiestā saskarsme gan mēģinājumos, gan izrādēs, kas  mums visiem ir  jauna, patīkama pieredze, mācoties teātra klasē."

   

  1. foto - Ričards Kronbergs, Kristers Komarovs

 2. foto - Jānis Leščinskis, Lotārs Zariņš, Kristers Komarovs,

3. foto  - Jānis Leščinskis  Jaunzemju Ērmaņa lomāInformāciju veidoja - Māris Lapsiņš

Foto no Valmieras teātra mājas lapas

Žetonu vakara izrāde „”Vella kalpi” Valmieras Viestura vidusskolā
2015. gada 27. februārī

                14. februārī Valmieras Viestura vidusskolā notika Žetonu vakars, kurš ir kā atskaites punkts, no kura var redzēt gan grūto ceļu, kas vēl priekšā, gan „finišu” - izlaidumu, pēc kura sasniegšanas mūs gaida gandarījuma un lepnuma balva.  

          Svinīgais pasākums norisinājās, kā jau ierasts, „Ziemeļvidzemes sadales tīklu” mājvietā. Zāle bija ciemiņu pārpildīta, abiturientus valdīja nemiers un saviļņojums par gaidāmo notikumu. Es jutos lepna, jo beidzot arī es esmu izgājusi ceļu, lai iegūtu Viesturskolas žetonu. Gan skolēni, gan skolotāji teica apsveikuma vārdus, novēlēja veiksmi un pateicās vecākiem, kuru atbalsts skolas laikā mums bijis vissvarīgākais. Sirsnīgie vārdi aizkustināja ikvienu, un mēs sapratām, cik nozīmīgs mums ir vecāku atbalsts un klātbūtne, kaut gan ikdienā šķiet, ka esam jau pieauguši. Pa pāriem uz skatuves iznāca puisis un meitene, nedaudz nobijušies, bet tas izzuda brīdī, kad bija pienākusi kārta saņemt savu žetonu.

           Žetons tika dāvāts arī skolēnu teātra „Sprīdītis” režisoram Robertam Segliņam, kurš kopā ar topošajiem absolventiem, par godu Žetonu vakaram, veidoja izrādi „Vella kalpi”. Arī katrs izrādes dalībnieks, neskatoties uz savas lomas nozīmīgumu, uz skatuves izlika visu enerģiju un jūtas, kuras padarīja izrādi atraktīvu, spraigu un intriģējošu. R.Segliņš par izrādi saka, ka tā esot ļoti dinamiska, raita un ļaujot izpriecāties ikvienam. Viņu aizrauj tas, ka sižets ir tik patriotisks. Arī mūsu sirdīs radās dzirksts un saliedētības gars bija tik stiprs, ka, tāpat kā vella kalpi, mēs varētu stāties pretī naidniekam un aizstāvēt dzimto pilsētu. Šo izrādi plānots izrādīt arī vasarā, kad Rīgā norisināsies Vispārējie latviešu Dziesmu un deju svētki. Ticu, ka arī tad mūsos valdīs nemiera gars un kvēlā dzirksts, jo mums atkal nāksies "aizstāvēt Rīgu". Tas būs neaizmirstams piedzīvojums kopā ar skolas biedriem vēl pirms uzsāksim jaunu posmu savās dzīvēs.

Žetonu vakars Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu atmiņās paliks kā viens no sirsnīgākajiem pasākumiem, par kuru atgādinās mazais Viesturskolas simbols, kurš tiks lepni piestiprināts pie krūtīm katru reizi, kad ceļi vedīs atpakaļ uz skolu. Paldies visiem, kuri padarīja šo vakaru tik īpašu!

Dārta Rasa Ozola 12.a klasē