Kontakti:

Valmieras Viestura vidusskola
Roberts Segliņš
Viestura aleja 3, Valmiera
LV 4201
E-pasts: vvvspriditis@inbox.lv
Fakss: 64207592
Tālr: 29117692 (R. Segliņš)

Direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā
Agnese Degle
Tālr: 64207590

Jaunumi

Senās pasakas mūsu laika versija
2014. gada 14. martā

             11. martā Viesturskolas skolēnu teātris „Sprīdītis” pirmoreiz parādīja skatītājiem jauniestudējumu „Kristāla kurpīte”. Mūsu teātra 56 darba gados izrāde par Pelnrušķīti iestudēta jau divas reizes – 1966. gadā un 2001. gadā. Jaunās izrādes adresāts galvenokārt ir vidējo klašu jaunieši, kas dzīvē meklē sevi, patiesas dzīves vērtības, kuru centrā ir mīlestība un savstarpējā sapratne. Iestudējums atšķiras no iepriekšējiem pēc formas un izteiksmes līdzekļiem. Tas atklāj mūsu laika teātra savdabību, jauniešu dzīves uztveri un muzikālo gaumi.

             Izrādes tapšanā ļoti nozīmīga vieta mūzikai. Kā stāsta iestudējuma veidotāji, sākumā bija izvēlēta 50. gadu rokenrola mūzika. Uzsākot mēģinājumu procesu, kustību režisore Agnese Degle piedāvāja citu mūziku, un tā mainījās izrādē attēlotās darbības laiks – tas vairāk atbilst mūsdienām. Šī ir spilgta ansambļa izrāde, kurā aktieri darbojas ar lielu aizrautību. Īpaši saista senās pasakas idejas un notikumu pārnesums uz mūsu laiku. Diemžēl daudz kas mūsdienās ir pārāk tāls no romantiskā pasaules skatījuma, reizēm tas tiek uzskatīts pat par naivu un traucējošu.

            Pasakām tomēr vajag ticēt, tā apliecina Pelnrušķītes lomas tēlotāja Katrīna Zunda. Viņai patīk sava īpašā loma, kurā par spīti apkārtējai racionālajai pasaulei viņa spēj apliecināt ticību savam sapnim un mīlestības brīnumam. „Šī loma man uzliek lielu atbildību, jo tā ir titulloma un krasi atšķiras no iepriekš spēlētajām. Tā liek daudz domāt par cilvēku savstarpējo attiecību kultūru.” Skatītāja Zane Tiliņa pēc pirmizrādes noskatīšanās ir pārsteigta par saviem klases un skolas biedriem, kas tik veiksmīgi iejutušies lomās. Liekas viņi ikdienā tik labi pazīstami, bet uz skatuves atklāj jaunas, interesantas iezīmes un talantus. Režisors Roberts Segliņš pēc pirmizrādes saka, ka šajā izrādē aktieru pulku papildinājuši arī jauni dalībnieki. Iepriecina Kārļa Ērgļa darbs ar sarežģīto Marķīza lomu un interese par iestudējumu kopumā.

          Rebeka Šķērstiņa, Burvja lomas tēlotāja, atgādina, ka izrādes teksti īpaši nav mainīti, tikai nedaudz papildināti ar mūsdienīgām replikām. „Galvenais mūsdienu klātbūtnes efekts tiek panākts ar oriģinālajiem tērpiem, aktierspēli un mūziku. Mūsu aktieri ir ar pieredzi, kas uzkrāta divu iepriekšējo gadu iestudējumos – „Īsa pamācība mīlēšanā” un „Smaragda pilsētas burvis”. Man šī izrāde liekas ļoti nozīmīga tieši šobrīd, jo tā apliecina, ka sapņu piepildīšanai ir nepieciešama liela pacietība un spēja pārvarēt grūtības.”

          Izrādes dalībnieki saka sirsnīgu paldies visiem radošajiem teātra cilvēkiem – režisoriem Robertam Segliņam, Agnesei Deglei, Inesei Ramutei un viņu palīgiem skolotājai Īrisai Ozolai, skolotājam Guntaram Aizupietim un gaismotājam Nikam Ciprusam.

 

Māris Lapsiņš

Valmieras Viestura vidusskolā


 

 

 

 

(Laikraksts LIESMA 14.03.2014.)


„TRĪNES GRĒKI” – 2014. gada Žetona vakara izrāde
2014. gada 19. februārī

 

       15. februārī, kad Viesturskolā tika atzīmēts Žetonvakars,  pēc sirsnīgās svinīgās daļas un aizkustinošās kopdziesmas, divpadsmitās klases savus vecākus, skolotājus, draugus un radus iepriecināja ar izrādi „Trīnes grēki”. Lai iegūtu vēlamo rezultātu, tika strādāts daudz un no visas sirds. Izrādē skanēja vairākas dziesmas, tika iesaistītas arī dejas, tāpēc darba bija pārpārēm. Tieši šīs dziesmas un dejas izrādi padarīja dzīvāku, raitāku un saistošāku gan skatītājiem, gan arī pašiem aktieriem. Kā apliecināja 12. klašu kopējā izrāde un skatītāju atzinība, bija padarīts liels darbs. Protams, mēs , divpadsmitie, ar tik milzīgu darbu vieni netiktu galā, tāpēc liels paldies jāsaka visiem, kas mums palīdzēja- mūsu skolotājiem un arī visiem tiem, pie kuriem griezāmies pēc palīdzības, lai atrisinātu tērpu jautājumu.

            Tā kā izrādē gribēja piedalīties visi, viena personāža lomu spēlēja pat trīs vai vairāki divpadsmito klašu skolēni, tāpēc liela nozīme bija precīziem uznācieniem un aktieru maiņai ik pa brīdim. Šī iemesla dēļ tika akcentēts tas, lai viena tēla atveidotājiem visu laiku būtu līdzīgs tērps. Piemēram, visiem Brenčiem bija viena vienojoša cepure, bet visām Emīlijām - zaļas kleitas vai svārki.

            Kopumā varētu teikt, ka izrāde bija kā vakara kulminācija, jo tā deva iespēju ikvienam parādīt savu talantu uz skatuves. Dziedot noslēguma dziesmu „Bērzs lai mūsu jumtiem pāri” un stāvot uz skatuves prožektoru gaismās, vērojām, kā kājās ceļas visa publika. Tie bija neaizmirstami, īpašu pozitīvu emociju piesātināti brīži . Mūs tiešām pārņēma milzīgs gandarījums, kopības izjūta un prieks par labi paveiktu darbu.

Signe Sēne 12. a klasē

APSVEIKUMS REŽISORAM
2014. gada 20. janvārī

Viktors Igo

Skaiti savu dārzu pēc ZIEDIEM,

Nekad ne pēc lapām, kas krīt.

Skaiti savas dienas pēc ZELTA stundām.

Skaiti savas naktis pēc ZVAIGZNĒM.

Skaiti savu dzīvi pēc SMAIDIEM,

Bet ne pēc asarām.

Un ar PRIEKU katrā dzimšanas dienā

Skaiti savu veikumu pēc DRAUGIEM,

Bet ne pēc gadiem...

SVEICAM MŪSU SKOLĒNU TEĀTRA „SPRĪDĪTIS” REŽISORU ROBERTU SEGLIŅU NOZĪMĪGAJĀ 2014. GADA JANVĀRA JUBILEJĀ! DAUDZ RADOŠU, INTERESANTU IECERU, IDEJU UN IZRĀŽU NĀKAMAJĀ GADU LOKĀ!

Ciemos pie Pepijām
2013. gada 8. oktobrī

           Skolēnu teātris „Sprīdītis” jaunās sezonas otro mēnesi uzsāka ar pirmizrādi „Pepija”. Iestudējums veidots, izmantojot Astridas Lindgrēnas populārās grāmatas „Pepija Garzeķe" motīvus. Raibos notikumus izrādē papildina izvēlētās Arņa Medņa dziesmas, kas sagatavotas skolotājas Ilzes Jansones vadībā. Sava noteikta vieta ir dejai un kustībām, ar tām izrādi papildinājusi deju speciāliste Agnese Degle – viņa arī Viesturskolas 2006. gada izlaiduma absolvente. Pirmizrādi aizvadītajā nedēļā skatījās Viesturskolas sākumskolas klašu skolēni.

            Izrāde, kurā lomas tēlo 11. a teātra klases audzēkņi, ir dzīvespriecīga, gaiša spēle. Tās adresāts – galvenokārt jaunāko klašu skolēni. Īpašs pārsteigums ir, ka titullomā ir trīs 11. a klases skolnieces Vitija Viktorija Vanaga, Ella Karīna Grāvīte un  Dārta Rasa Ozola. Katra no viņām atklāj   kādu īpašu Pepijas rakstura iezīmi – spēju riskēt un iejaukties visdažādākajās situācijās, draiskulību un šķelmīgumu, un arī patiesu romantismu. Skatoties izrādi, brīžam liekas, ka visas trīs Pepijas lomas tēlotājas apvienojas vienā, un skatītāju priekšstats par tik zināmo tēlu arvien vairāk paplašinās.

            Jaunās izrādes vērtēšanā  piedalījās 12. a klases teātra klases meitenes, kurām šobrīd ir vislielākā skatuves pieredze. Krista Biseniece  īpaši atzīmēja, ka vidējo teatrāļu iestudējumā labi jūtama pieredze, kas iegūta pagājušajā gadā, sagatavojot muzikālo izrādi “Neatvairāmās grēcinieces”. Viņa uzteic  atraisītību, spēlētprieku  un iejušanos savās lomās, kas jūtama visos izrādes dalībniekos. Īpašu prieku sagādāja Jānis Vidauskis, kas divās lomās (Kapteinis Garzeķe un Zaglēns Karlsons) sevi parādīja kā veiksmīgu un interesantu raksturotāju. Arī izrādes scenogrāfija Kristai liekas ļoti piemērota šai izrādei un rada bērniem viegli uztveramu un tuvu darbības vidi.

            Savukārt Signe Sēne piebilst, ka viņa pēc izrādes noskatīšanās ir bijusi patīkami pārsteigta par to, cik labi  izrāde spēj sagādāt prieku arī lielākajiem skatītājiem un uzlādēt viņos  pozitīvu enerģiju. Tas ir it kā ceļš atpakaļ  bērnībā, kad, lasot grāmatu, varēja iedarbināt savu iztēli un iejusties kopā ar Pepiju jautrajos notikumos, kas risinās savrupmājā “Vistas kāja”.

             Visi jaunās izrādes vērtētāji izteica laba vēlējumus jaunajai  izrādei, kas domāta dažādu paaudžu skatītājiem un spēj ienest gaišumu un labestību mūsu dzīvē.

Māris Lapsiņš

Par izrādes veidotājiem informācija sadaļā >>> Repertuārs

Foto no izrādes teātra galerijā

SVEICIENS JAUNAJĀ - 2013. /2014. māc. g. - TEĀTRA SEZONĀ!
2013. gada 5. septembrī

Apsveicam 10. c – jauno teātra klasi - , Viesturskolas „Sprīdīša”  teatrāļu pulkam pievienojoties!

LAI MUMS KOPĀ VISS IZDODAS!