2017. gada 7. decembrī

 Stundu izmaiņas

CETURTDIEN, 2017. gada 7. decembrī

Stundās nav: A.Jurāne-Brēmane, R.Spuņģe, I.Miglava

 

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

2.a

1.

Sociālās zinības

203.

Pie L.Drandes

L.Drande

2.

Latviešu valoda

203.

Pie Z.Bērziņas

Z.Bērziņa

3.

Matemātika

203.

Pie S.Niedrītes

S.Niedrīte

5.

Audzināšana

203.

Pie Ī.Ozolas

Ī.Ozola

2.c

5.

Sports

Lielā z.

Pie I.Krieviņas

I.Krieviņa

4.b

4.

Audzināšana

236.

Mājturība atcelta

V.Šmite

5.a

4.

Latviešu valoda

402.

Pie M.Tiltiņas

M.Tiltiņa

6.

Literatūra

402.

Pie A.Upītes

A.Upīte

7.

Latviešu valoda

402.

Pie A.Upītes

A.Upīte

5.b

6.

Dabas zinības

205.

Pie S.Balodes

S.Balode

6.a

2.

Latviešu valoda

401.

Pie I.Lancmanes

I.Lancmane

3.

Literatūra

401.

Pie I.lancmanes

I.Lancmane

6.b

2.

Dabas zinības

205.

Pie S.Balodes

S.Balode

6.c

5.

Sports

Sporta z.

Latviešu valoda atcelta (piektdien 1. st. Sports nenotiks)

A.Jākobsons