2017. gada 14. septembrī

 Stundu izmaiņas

CETURTDIEN, 2017. gada 14. septembrī

Stundās nav: I.Jansone (4.-7.st.)

 

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.a

7.

atcelta

 

Mūzika atcelta

 

8.c

3.

Fizika

137.

Kabineta maiņa

Z.Baldone

9.a

2.

Fizika

201.

Kabineta maiņa

Z.Baldone

9.c

4.

Fizika

305.

Kabineta maiņa

Z.Baldone

11.b

1.

Fizika

139.

Literatūra atcelta

U.Ābeltiņš

A.Upīte

2.

Fizika

139.

Programmēšanas pamati atcelti

U.Ābeltiņš

L.Koka, U.Jansons

12.b

3.

Fizika

139.

Sports atcelts

U.Ābeltiņš

I.Rams, A.Jēkobsons

4.

Fizika

139.

Matemātika atcelta

U.Ābeltiņš

A.Rebinka

12.c

4.

atcelta

 

Mūzika atcelta