2017. gada 21. septembrī

 Stundu izmaiņas

CETURTDIEN, 2017. gada 21. septembrī

Stundās nav: A.Jurāne-Brēmane, L.Lapsiņa (5.st.), A.Gartmane

 

5.stundas laikā Dzejas dienas 114. kab.

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.b

5.

Mūzika

204.

Kabineta maiņa

I.Aizupiete

1.c

1.

Vizuālā māksla

232.

Pie S.Baumanes

S.Baumane

2.

Vizuālā māksla

232.

Pie S.Baumanes

S.Baumane

2.b

5.

Mājturība

332.

Pie G.Gailes

G.Gaile

3.b

3.

Matemātika

337.

Vizuālā māksla atcelta

S.Niedrīte

4.

Latviešu valoda

337.

Vizuālā māksla atcelta

S.Niedrīte

5.a

4.

Latviešu valoda

402.

Pie A.Upītes

A.Upīte

6.

Literatūra

402.

Pie Z.Bērziņas

Z.Bērziņa

7.

Latviešu valoda

402.

Pie Z.Bērziņas

Z.Bērziņa

6.a

2.

Latviešu valoda

401.

Pie Z.Bērziņas

Z.Bērziņa

3.

Literatūra

401.

Pie Z.Bērziņas

Z.Bērziņa

6.c

5.

Latviešu valoda

402.

Pie I.Upītes

I.Upīte

7.b

7.

atcelta

 

Vizuālā māksla atcelta

 

10.a

Pēc 6.st. Aristotelis

A.Jākobsons, S.Allika

10.b

Pēc 6.st. Aristotelis

K.Tomsons, G.Grīva

10.c

Pēc 6.st. Aristotelis

G.Bērziņa, I.Segliņa, A.Jākobsons

11.a

5.

Literatūra

303.

Pie K.Tomsona

K.Tomsons

11.c

5.

Literatūra

114.

Kabineta maiņa

M.Tiltiņa

12.a

Pēc 5.st. gatavojas Aristotelim

I.Lancmane, I.Segliņa

12.b

Pēc 5.st. gatavojas Aristotelim

M.Tiltiņa, M.Liepiņa, Dz.Grava

12.c

Pēc 5.st. gatavojas Aristotelim

I.Segliņa, M.Tiltiņa, A.Jākobsons