2018. gada 15. janvārī

Stundu izmaiņas

PIRMDIEN, 2018. gada 15. janvārī

Stundās nav: V.Fleminga, Dz.Grava

 

2.-3. st. laikā 6. klašu Angļu valodas olimpiāde 105. kab.

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

Nav

stundā

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

9.c

5.

Matemātika

304.

Sports atcelts (stunda notika 12. janv.)

 

G.Līrmane, I.Rams

7.

atcelta

-

Matemātika pārcelta uz 5.st. (šīs stundas laikā notiks matemātikas fakultatīvs!)

 

-

G.Līrmane

10.a

2.

Angļu valoda S.Švalbes grupai

154.

Dz.Gravas grupai Angļu valoda atcelta

DzG

-

 

3.

Psiholoģija

210.

Pie G.Dances

VF

A

G.Dance

10.b

1.

Angļu valoda Dz.Gravas  grupai

404.

Dz.Gravas grupai Angļu valoda atcelta

DzG

-

 

5.

Psiholoģija

301.

Pie G.Dances

VF

A

G.Dance

10.c

7.

atcelta

 

Psiholoģija atcelta

VF

-

 

8.

atcelta

 

Psiholoģija atcelta

VF

-

 

11.a

4.

Psiholoģija

301.

Pie G.Dances

VF

A

G.Dance

12.a

3.

Angļu valoda V.Pētersones grupai

209.

Dz.Gravas grupai Angļu valoda atcelta

DzG

-

 

4.

Angļu valoda V.Pētersones grupai

209.

Dz.Gravas grupai Angļu valoda atcelta

DzG

-

 

12.b

7.

Angļu valoda L.Kraukles grupai

209.

Dz.Gravas grupai Angļu valoda atcelta

DzG

-

 

12.c

5.

atcelta

 

Angļu valoda atcelta

DzG

-