2018. gada 22. janvārī

Stundu izmaiņas

PIRMDIEN, 2018. gada 22. janvārī

Stundās nav: V.Pētersone, S.Niedrīte, A.Upīte, I.Lancmane

 

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

Nav

stundā 

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

3.b

2.

Latviešu valoda

337.

Pie A.Dubultes

SN

A

A.Dubulte

3.

Ētika

337.

Pie I.Miglavas

SN

A

I.Miglava

4.

Latviešu valoda

337.

Pie A.Bērziņas

SN

A

A.Bērziņa

5.

Matemātika

337.

Pie A.Bērziņas

SN

A

A.Bērziņa

6.

Matemātikas fakultatīvs*

337.

Pie I.Upītes

SN

Uz

I.Upīte

5.b

5.

Matemātika

304.

Latviešu valoda atcelta

AUp

P

I.Baranova

6.

atcelta

 

Literatūra atcelta

Aup

 

 

7.b

4.

Bioloģija

137.

Latviešu valoda atcelta

Aup

P

M.Liepiņa

8.a

1.

atcelta

 

Latviešu valoda atcelta

Aup

 

 

2.

Sociālās zinības

402.

Literatūra atcelta

Aup

P

L.Drande

9.a

4.

Matemātika

304.

Latviešu valoda atcelta

InL

P

I.Lazdiņa

6.

Ģeogrāfija

205.

Literatūra atcelta

InL

P

S.Balode

9.c

2.

Angļu valoda

404.

Latviešu valoda atcelta

InL

I.Barce

6.

Fizika

201.

Angļu valoda pārcelta uz 2.st.

(IBc)→

P

Z.Baldone

10.a

7.

Angļu valoda S.Švalbes grupai

154.

Literatūra atcelta

InL

S.Švalbe

8.

atcelta

 

S.Švalbes grupai angļu valoda pārcelta uz 7.st.

 

 

S.Švalbe

10.c

1.

Psiholoģija

209.

Angļu valoda atcelta

VP

V.Fleminga

2.

Psiholoģija

209.

Angļu valoda atcelta

VP

V.Fleminga

7.

atcelta

 

Psiholoģija pārcelta uz 1.st.

 

V.Fleminga

8.

atcelta

 

Psiholoģija pārcelta uz 2.st.

 

V.Fleminga

11.b

3.

Ķīmija

137.

Latviešu valoda atcelta

AUp

P

S.Allika

4.

Bioloģija

105.

Kabineta maiņa

 

 

I.Verovkina

12.a

3.

Angļu valoda

209.

V.Pētersones grupai angļu valoda pie L.Kraukles

VP

A

L.Kraukle

4.

Angļu valoda

209.

V.Pētersones grupai angļu valoda pie L.Kraukles

VP

A

L.Kraukle

5.

atcelta

 

Literatūra atcelta

InL