2018. gada 11. oktobrī

Stundu izmaiņas

CETURTDIEN, 2018. gada 11. oktobrī

Stundās nav: L.Vikse, G.Kalvīte, E.Groševa (1.-3.st.), A.Lozda, S.Kārkliņa, M.Tiltiņa, A.Upīte, I.Lancmane, I.Liepiņa

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

4. klasēm 7.st. laikā konkurss “Superziķeris” Kamīnzālē

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

3.

Latviešu valoda

137.

Visai klasei pie V.Zariņas

A

V.Zariņa

2.a

3.

Vizuālā māksla

235.

Pie I.Miglavas

A

I.Miglava

4.b

7.

Mūzika

331.

Kabineta maiņa

 

I.Aizupiete

5.a

Ekskursijā

 

I.Jansone, V.Šmite, A.Dubulte, S.Balode, I.Rams

5.c

4.

Mājturība

157./339.

Mājturība meitenēm pie I.Jansones 339. kab.

A

I.Jansone

5.

Mājturība

157./339.

Mājturība meitenēm pie I.Aizupietes 339. kab.

A

I.Aizupiete

7.

atcelta

 

Literatūra atcelta

 

 

8.

atcelta

 

Latviešu valoda atcelta

 

 

6.a

4.

Dabaszinības

140.

Sociālās zinības atceltas; Dabaszinības notiks arī 2. st.

P

R.Spuņģe

5.

Sports

stadions

Latviešu valoda atcelta

P

I.Rams

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

10.-12. klašu Angļu valodas olimpiāde 1.-2. stundas laikā 208. kab.

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.a

1.-3.st. – kinofilmas apmeklējums projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros I.Upītes uzraudzībā

 

I.Jansone, V.Mauriņa

5.

Latviešu valoda

8.

Pie V.Flemingas

A

V.Fleminga

7.b

1.-3.st. – kinofilmas apmeklējums projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros E.Groševas uzraudzībā

 

I.Jansone, Z.Vilciņa

5.

Ģeogrāfija

7.

Literatūra atcelta

3.→

Z.Vilciņa

8.

Angļu valoda I.Barces grupai

1.

Angļu valoda I.Liepiņas grupai atcelta

 

 

7.c

1.-3.st. – kinofilmas apmeklējums projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros S.Allika uzraudzībā

 

I.Jansone, S.Kārkliņa

8.a

1.-3.st. – kinofilmas apmeklējums projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros L.Liepas uzraudzībā

 

I.Jansone, M.Tiltiņa, I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa

8.

Fizika

314.

Ģeogrāfija pārcelta uz piektdienas 7.st.

P

Z.Baldone

8.b

1.-3.st. – kinofilmas apmeklējums projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros G.Līrmanes uzraudzībā

 

I.Daugaviete-Kravale, I.Mēduma-Bāliņa

9.a

1.-3.st. – kinofilmas apmeklējums projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros L.Drandes uzraudzībā

 

I.Barce, S.Švalbe, Z.Baldone

9.b

1.-3.st. – kinofilmas apmeklējums projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros I.Liepiņas uzraudzībā

 

V.Jansone

 

5.

Angļu valoda S.Švalbes grupai

312.

Angļu valoda I.Liepiņas grupai atcelta; S.Švalbes grupai stunda notiek 312. kab.

 

S.Švalbe

9.c

1.-3.st. – kinofilmas apmeklējums projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros M.Liepiņas uzraudzībā

 

Z.Baldone

 

7.

Angļu valoda S.Švalbes grupai

1.

Angļu valoda I.Liepiņas grupai atcelta

 

 

10.a

6.

Angļu valoda

0.

Literatūra atcelta

9.→

I.Barce

8.

atcelta

 

Literatūra atcelta

 

 

9.

atcelta

 

Angļu valoda pārcelta uz 6.st.

→ 6.

I.Barce

10.b

Pēc 5.st. daļa klases apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Profesiju  busi”, pārējie apmeklē stundas

 

 

10.c

4.

Literatūra

15.

Pie V.Flemingas

A

V.Fleminga

Pēc 5.st. daļa klases apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Profesiju  busi”, pārējie apmeklē stundas

 

 

11.a

4.

Latvijas un pasaules vēsture

17.

Literatūra atcelta

P

I.Grāvīte

Pēc 5.st. daļa klases apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Profesiju  busi”, pārējie apmeklē stundas

 

 

11.b

2.

Latvijas un pasaules vēsture

0.

Literatūra atcelta

P

I.Grāvīte

Pēc 5.st. daļa klases apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Profesiju  busi”, pārējie apmeklē stundas

 

 

11.c

3.

Latvijas un pasaules vēsture

1.

Latviešu valoda atcelta

P

I.Grāvīte

Pēc 5.st. daļa klases apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Profesiju  busi”, pārējie apmeklē stundas

 

 

12.a

2.

Krievu valoda

11.

Vācu valoda atcelta

 

 

6.

atcelta

 

Latviešu valoda atcelta

 

 

12.b

2.

Krievu valoda

1.

Vācu valoda atcelta

 

 

12.c

2.

Krievu valoda

18.

Vācu valoda atcelta

 

 

5.

Latvijas un pasaules vēsture

18.

Latviešu valoda atcelta

P

I.Grāvīte