2018. gada 12. novembrī

Stundu izmaiņas

PIRMDIEN, 2018. gada 12. novembrī

Stundās nav: I.Tuņķele, G.Kalvīte (no 6.st.), G.Verovkins (no 6.st.), I.Jansone (no 5.st.), E.Groševa (no 6.st.), V.Mauriņa (6.-7.st.), S.Balode (no no 6.st.), A.Lozda (6.-8.st.), A.Eiklone (6.-7.st.), V.Fleminga ( 6.-7.st.), I.Daugaviete-Kravale (no 6.st.), Ī.Ozola (6.-7.st.)

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

1.klašu koris nenotiks

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

5.a

Pēc 5.st. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā L.Vikses un G.Kalvītes uzraudzībā

 

I.Lazdiņa

5.b

Plkst. 12.10 pusdienas V2V, pēc tam. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā V.Šmites uzraudzībā

 

 

5.c

Pēc 5.st. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā V.Jansones  un G.Verovkina uzraudzībā

 

I.Rams

6.a

Plkst. 12.10 pusdienas V2V, pēc tam. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā S.Kārkliņas uzraudzībā

 

I.Rams

6.b

Plkst. 12.10 pusdienas V2V, pēc tam. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā A.Upītes un I.Jansones  uzraudzībā

 

G.Līrmane

 

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.a

7.

Angļu valoda

8.

Latviešu valoda atcelta

P

I.Upīte

7.b

Pusdienas plkst.12.10

 

 

Daļa klases pēc 5.st. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā E.Groševas un V.Mauriņas uzraudzībā; pārējie skolēni apmeklē stundas

 

 

7.

Bioloģija

5.

Mājturība atcelta

P

S.Allika

8.

atcelta

 

Mājturība atcelta

 

 

7.c

Pusdienas plkst.12.10

 

 

5.

Vācu valoda/ Krievu valoda

8./ 5.

Krievu valoda I.Tuņķeles grupai pie V.Flemingas 5. kab.

A

V.Fleminga

Pēc 5.st. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā Z.Baldones  un S.Balodes uzraudzībā

 

 

8.a

3.

Vācu valoda/ Krievu valoda

208./ 314./ 18.

Krievu valoda I.Tuņķeles grupai pie I.Grāvītes 314. kab.

A

I.Grāvīte

Daļa klases pēc 5.st. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā V.Flemingas uzraudzībā; pārējie skolēni apmeklē stundas

 

 

8.

Sociālās zinības

314.

No plkst. 14.10

 

V.Mauriņa

8.b

7.

atcelta

 

Latviešu valoda atcelta

 

 

9.a

7.

Sociālās zinības

20.

Vizuālā māksla atcelta

P

L.Drande

8.

Krievu valoda

8.

Vācu valoda atcelta

 

 

9.b

8.

atcelta

20.

Vācu un krievu valoda atcelta

 

 

9.c

1.

atcelta

 

Matemātika pārcelta uz 7.st.

→8.

I.Lazdiņa

7.

Matemātika

315.

Ģeogrāfija atcelta

P

I.Lazdiņa

8.

Matemātika

315.

Vācu un krievu valoda atcelta

1.→

I.Lazdiņa

10.a

Daļa klases pēc 5.st. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā A.Lozdas un A.Eiklones  uzraudzībā; pārējie skolēni apmeklē stundas

 

 

6.

Latvijas un pasaules vēsture

7.

Vācu un krievu valoda atcelta

P

I.Grāvīte

8.

Psiholoģija

0.

No plkst. 14.10

 

V.Fleminga

10.b

6.

Krievu valoda

14.

Vācu valoda atcelta; Krievu valoda I.Tuņķeles grupai pie I.Rama 14. kab.

A

I.Rams

10.c

Daļa klases pēc 5.st. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā V.Flemingas  uzraudzībā; pārējie skolēni apmeklē stundas

 

 

6.

Krievu valoda

15.

Vācu valoda atcelta

 

 

11.a

4.

Vācu valoda/ Krievu valoda

17./ 315.

Krievu valoda I.Tuņķeles grupai pie I.Grāvītes 315. kab.

A

I.Grāvīte

8.

Kulturoloģija

17.

No plkst. 14.10

 

Ī.Ozola

11.b

Daļa klases pēc 5.st. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā I.Barces un I.Daugavietes  uzraudzībā; pārējie skolēni apmeklē stundas

 

 

6.

Bioloģija

0.

Literatūra atcelta

P

M.Liepiņa

8.

Kulturoloģija

17.

No plkst. 14.10

 

Ī.Ozola

11.c

Daļa klases pēc 5.st. apmeklē koncertu “Ceļš” Valmieras Kultūras centrā Ī.Ozolas  uzraudzībā; pārējie skolēni apmeklē stundas

 

 

12.b

8.

Latviešu valoda

213.

No plkst. 14.15

 

A.Eiklone

12.c

2.

Vācu valoda

11.

Krievu valoda atcelta