2018. gada 21. novembrī

Stundu izmaiņas

TREŠDIEN, 2018. gada 21. novembrī

Stundās nav: Z.Baldone, G.Verovkins, G.Kalvīte, V.Zariņa, I.Miglava, I.Krieviņa, L.Liepa (no 5.st.), A.Jākobsons, D.Stalšāne (no 5.st.)

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

Dejošana notiks vingrošanas zālē

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

1.

Dabaszinības

137.

Pie A.Dubultes

A

A.Dubulte

3.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 9.50 – 10.50 VVV Kamīnzālē L.Vikses uzraudzībā

 

L.Vikse

4.

* pusdienas

 

L.Vikses uzraudzībā

 

 

5.

Latviešu valoda

137.

Pie L.Vikses

A

L.Vikse

6.

Mājturība

137.

Pie G.Gailes

A

G.Gaile

* Pagarinātās dienas grupa pie A.Bērziņas

 

 

1.b

2.

Mūzika

236.

Kabineta maiņa

 

I.Aizupiete

3.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 9.50-10.50 VVV Kamīnzālē S.Priedes uzraudzībā

 

A.Niedrīte

1.c

3.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 9.50-10.50 VVV Kamīnzālē A.Bērziņas uzraudzībā

 

 

2.a

3.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 9.50-10.50 VVV Kamīnzālē A.Kārkliņas uzraudzībā

 

 

2.b

3.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 9.50-10.50 VVV Kamīnzālē I.Baranovas uzraudzībā

 

 

2.c

3.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 9.50-10.50 VVV Kamīnzālē S.Sprances uzraudzībā

 

 

3.a

2.

Latviešu valoda

151.

Pie Z.Bērziņas

A

Z.Bērziņa

4.

* pusdienas

 

Z.Bērziņas uzraudzībā

 

 

5.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 11.10-12.10 VVV Kamīnzālē Z.Bērziņas  uzraudzībā

 

 

6.

Vizuālā māksla

151.

Pie Ī.Ozolas

A

Ī.Ozola

3.b

5.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 11.10-12.10 VVV Kamīnzālē G.Gailes uzraudzībā

 

 

6.

Mūzika

133.

Kabineta maiņa

 

I.Aizupiete

3.c

2.

Latviešu valoda

338.

Dabaszinības pārceltas uz 7.st.

P

S.Priede

4.

* pusdienas

 

I.Ābeltiņas uzraudzībā

 

 

5.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 11.10-12.10 VVV Kamīnzālē I.Ābeltiņas  uzraudzībā

 

 

6.

Matemātika

338.

Pie I.Ābeltiņas

A

I.Ābeltiņa

7.

Dabaszinības

338.

Pie G.Baltās; mājturība atcelta

 

G.Baltā

4.a

3.

Mūzika

133.

Kabineta maiņa

 

I.Aizupiete

4.

Latviešu valoda

336.

Līdz plkst.11.05.

 

A.Dubulte

5.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 11.10-12.10 VVV Kamīnzālē A.Dubultes uzraudzībā

 

A.Dubulte

4.b

4.

Angļu valoda

337.

Līdz plkst. 11.05.

 

V.Šmite

5.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 11.10-12.10 VVV Kamīnzālē S.Niedrītes uzraudzībā

 

S.Niedrīte

4.c

4.

Dabaszinības

138.

Līdz plkst. 11.05.

 

G.Baltā

5.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 11.10-12.10 VVV Kamīnzālē G.Baltās uzraudzībā

 

V.Šmite

5.a

3.

Mājturība

331.

Pie D.Stalšānes

A

D.Stalšāne

4.

Mājturība

331.

Pie D.Stalšānes

A

D.Stalšāne

5.

Mūzika

133.

Kabineta maiņa

 

I.Jansone

*pusdienas plkst. 12.10

 

 

6.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 12.30-13.20 VVV Kamīnzālē L.Vikses uzraudzībā

 

 

7.

Matemātika

140.

No plkst. 13.25

 

I.Lazdiņa

5.b

*pusdienas plkst. 12.10

 

 

6.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 12.30-13.20 VVV Kamīnzālē V.Šmites uzraudzībā

 

 

7.

Angļu valoda abām grupām

139.

No plkst. 13.25; Informātika atcelta

 

V.Šmite

5.c

3.

Vizuālā māksla

231.

Kabineta maiņa

 

Ī.Ozola

4.

Mūzika

133.

Kabineta maiņa

 

I.Aizupiete

5.

Matemātika

331.

Kabineta maiņa

 

V.Jansone

*pusdienas plkst. 12.10 -  331.telpā

 

 

6.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 12.30-13.20 VVV Kamīnzālē V.Jansones uzraudzībā

 

 

7.

Matemātika

336.

No plkst. 13.25

 

V.Jansone

6.a

2.

Mūzika

133.

Kabineta maiņa

 

I.Jansone

5.

Vizuālā māksla

140.

Matemātika atcelta

7.→

Ī.Ozola

7.

Latviešu valoda

140.

Vizuālā māksla pārcelta uz 5.st.

P

S.Kārkliņa

8.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 14.00-14.50 VVV Kamīnzālē S.Kārkliņas uzraudzībā

 

 

6.b

4.

Vizuālā māksla

231.

Kabineta maiņa

 

Ī.Ozola

8.

Projekta “Latvijas skolas soma” aktivitāte “Zīmējumu teātris” no plkst. 14.00-14.50 VVV Kamīnzālē A.Upītes uzraudzībā

 

 

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.a

1.

atcelta

 

Informātika atcelta

 

 

7.

atcelta

 

Mājturība atcelta

 

 

8.

atcelta

 

Mājturība atcelta

 

 

7.b

7.

atcelta

 

Sports atcelts

 

 

7.c

5.

atcelta

Sporta z.

Pie M.Gobas

A

M.Goba

7.

Klases stunda

5.

Pie S.Allikas

A

S.Allika

8.

Informātika

10.

Pie K.Tomsona

A

K.Tomsons

8.b

3.

Sports

Sporta z.

Pie I.Rama

A

I.Rams

9.a

1.

Mājturība meitenēm

20.

Mājturība zēniem atcelta

 

 

2.

Mājturība meitenēm

20.

Mājturība zēniem atcelta

 

 

4.

Fizika

20.

Pie R.Spuņģes

A

R.Spuņģe

9.c

3.

Fizika

315.

Pie R.Spuņģes

A

R.Spuņģe

10.a

2.

Fizika

10.

Pie U.Ābeltiņa

A

U.Ābeltiņš

10.b

9.

atcelta

 

Informātika atcelta

 

 

10.

atcelta

 

Informātika atcelta

 

 

10.c

4.

Mūzika

15.

Sports atcelts

9.→

I.Aizupiete

9.

atcelta

 

Mūzika pārcelta uz 4.st.

I.Aizupiete

11.a

2.

atcelta

 

Sports atcelts

 

 

11.b

1.

atcelta

 

Sports atcelts

 

 

11.c

8.

atcelta

 

Sports atcelts