2018. gada 13. februārī

Stundu izmaiņas

OTRDIEN, 2018. gada 13. februārī

Stundās nav: G.Baltā, A.Upīte, G.Kalvīte, E.Groševa (5.-6.st.), A.Jākobsons (5.-6.st.), M.Liepiņa (6.-9.st.), I.Barce (2.-9.st.), S.Švalbe (5.-9.st.)

 

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

3.

Vizuālā māksla

235.

Pie A.Gartmanes

A

A.Gratmane

4.

Vizuālā māksla

235.

Pie S.Šmites

A

S.Šmidte

3.a

Pusdienas pēc 5.st.

 

 

2.b

2.

Dabaszinības

332

Pie G.Gailes

A

G.Gaile

3.c

3.

Latviešu valoda

206

Pie Z.Bērziņas

A

Z.Bērziņa

4.

Latviešu valoda

206

Pie Z.Bērziņas

A

Z.Bērziņa

5.

Dabaszinības

206

Pie I.Verovkinas

A

I.Verovkina

4.c

2.

Latviešu valoda

111.

Mājturība atcelta

P

S.Priede

5.a

Pusdienas pēc 6.st.

 

 

5.b

5.

Dabaszinības

209.

Latviešu valoda atcelta

P

R.Spuņģe

6.

Sociālās zinības

402.

Latviešu valoda atcelta

P

L.Gammeršmidte

Pusdienas pēc 6.st.

 

 

7.

atcelta

 

Audzināšana atcelta

 

 

6.a

5.

Mājturība

117/ 157

Mājturība meitenēm pie D.Stalšānes

A

D.Stalšāne

6.

Mājturība

117/ 157

Mājturība meitenēm pie D.Stalšānes

A

D.Stalšāne

6.b

Pusdienas pēc 4.st.

 

 

Pēc 4.st. klases komanda dodas uz sacensību treniņu, pārējie skolēni apmeklē stundas

 

 

5.

Angļu valoda

105.

Abām grupām pie I.Liepiņas

A

I.Liepiņa

6.c

2.

Audzināšana

404.

Angļu valoda atcelta

P

Z.Baldone

Pusdienas pēc 5.st.

 

 

Pēc 5.st. klases komanda dodas uz sacensību treniņu, pārējie skolēni apmeklē stundas

 

 

7.a

3.

Angļu valoda

105./ 404.

I.Barces grupai pie I.Upītes 404.kab.

A

I.Upīte

Vācu valodas grupas skolēni ēd pēc 5.st.; krievu val. – pēc 6.st.

 

 

6.

Krievu valoda

13/339

Vācu valoda atcelta

 

 

7.b

2.

Ģeogrāfija

205.

Literatūra atcelta

P

S.Balode

Vācu valodas grupas skolēni ēd pēc 5.st.; krievu val. – pēc 6.st.

 

 

6.

Krievu valoda

405/339

Vācu valoda atcelta

 

 

8.a

4.

Audzināšana

402.

Latviešu valoda atcelta

L.Drande

Pusdienas pēc 5.st.

 

 

6.

atcelta

 

Angļu valoda atcelta

 

 

7.

atcelta

 

Audzināšana atcelta

L.Drande

8.c

4.

Pasaules vēsture

137.

Bioloģija atcelta

I.Grāvīte

Pusdienas pēc 5.st.

 

 

7.

atcelta

 

Audzināšana atcelta

-

 

8.

atcelta

 

Pasaules vēsture pārcelta uz 4.st.

I.Grāvīte

9.a

8.

atcelta

 

Bioloģija atcelta

 

 

10.a

5.

Matemātika

205.

Angļu valoda pārcelta uz 6.st.

I.Segliņa, Dz.Grava

6.

Angļu valoda Dz.Gravas grupai

10.

Matemātika pārcelta uz 5.st.; Angļu valoda S.Švalbes grupai atcelta

Dz.Grava, I.Segliņa

Pusdienas pēc 6.st. 

 

 

10.b

6.

Sports

Sporta z.

Visai klasei pie M.Gobas

A

M.Goba

 

 

 

7.

Angļu valoda Dz.Gravas grupai

10.

Angļu valoda I.Barces grupai atcelta

-

 

8.

atcelta

 

Audzināšana atcelta

-

 

10.c

5.

Aktiera meistarība

Lielā z.

Sports atcelts

P

R.Segliņš

Pusdienas pēc 6.st. 

 

 

11.a

Pusdienas pēc 6.st. 

 

 

11.b

Pusdienas pēc 6.st. 

 

 

8.

atcelta

 

Literatūra atcelta

 

 

11.c

Pusdienas pēc 6.st. 

 

 

7.

Aktiera meistarība

Lielā z.

Angļu valoda atcelta

P

R.Segliņš

12.a

5.

Krievu valoda

405.

Vācu valoda atcelta

-

 

6.

Matemātika

304.

Bioloģija atcelta

I.Segliņa

Pusdienas pēc 6.st. 

 

 

8.

atcelta

 

Matemātika pārcelta uz 6.st.

I.Segliņa

12.b

5.

Krievu valoda

13.

Vācu valoda atcelta

-

 

Pusdienas pēc 6.st. 

 

 

12.c

5.

Krievu valoda

339.

Vācu valoda atcelta

-

 

Pusdienas pēc 6.st.