2018. gada 14. februārī

 Stundu izmaiņas

TREŠDIEN, 2018. gada 14. februārī

Stundās nav: G.Baltā, A.Upīte, G.Kalvīte, I.Jansone (8.-9.st.),

M.Liepiņa (6.-9.st.)

 

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

3.a

1.

Dabas zinības

336.

Pie A.Dubultes

A

A.Dubulte

3.c

2.

Matemātika

206.

Pie I.Ābeltiņas

A

I.Ābeltiņa

5.

Latviešu valoda

206.

Pie L.Gackas

A

L.Gacka

6.

*fakultatīvā stunda

206.

Pie L.Gackas

A

L.Gacka

4.c

3.

Dabas zinības

111

Pie I.Verovkinas

A

I.Verovkina

5.b

6.

atcelta

 

Latviešu valoda atcelta

-

 

8.a

8.

atcelta

 

Literatūra atcelta

-

 

8.c

Pusdienas pēc 4.st.

 

 

Pēc 4.st.dodas ārpusskolas izglītojošā pasākumā

 

G.Verovkins, D.Stalšāne, S.Švalbe I.Daugaviete-Kravale, E.Groševa, I.Liepiņa,

8.c

8.

atcelta

 

Mūzika atcelta

-

 

11.b

5.

atcelta

 

Latviešu valoda atcelta

-

 

12.b

6.

atcelta

 

Bioloģija atcelta

-