2018. gada 16. aprīlī

Stundu izmaiņas

PIRMDIEN, 2018. gada 16. aprīlī

Stundās nav: V.Fleminga (7.-9.st.), I.Krieviņa, A.Kārkliņa

 

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

2.

Ētika/ Kristīgā mācība

235./ 04.

Ētika pie I.Upītes 235. kab.

A

I.Upīte

3.

Latviešu valoda

235.

Pie I.Upītes

A

I.Upīte

4.

Latviešu valoda

235.

Pie S.Baumanes

A

S.Baumane

2.c

1.

Ētika/ Kristīgā mācība

338./ 339.

Ētika pie S.Niedrītes 338.

A

S.Niedrīte

2.

Matemātika

338.

Pie I.Ābeltiņas

A

I.Ābeltiņa

3.

Latviešu valoda

338.

Pie I.Miglavas

A

I.Miglava

4.

Vizuālā māksla

338.

Pie A.Bērziņas

A

A.Bērziņa

5.

Vizuālā māksla

338.

Pie A.Bērziņas

A

A.Bērziņa

5.b

5.b klasei pusdienas pēc 6.st.

 

 

7.a

Pusdienas pēc 5.st.

 

 

Pēc 6. st. apmeklē ārpusskolas izglītojošo pasākumu

 

S.Balode, I.Barce, I.Liepiņa

10.a

Pēc 6.st. apmeklē ārpusskolas izglītojošo pasākumu

 

S.Švalbe

10.c

3.

Aktiera meistarība

Lielā z.

Dabaszinības atceltas

 

R.Segliņš, A.Millers

4.

Aktiera meistarība

Lielā z.

Latviešu valoda atcelta

 

R.Segliņš, L.Lapsiņa

7.

atcelta

 

Psiholoģija atcelta

 

 

8.

atcelta

 

Psiholoģija atcelta