2018. gada 17. aprīlī

Stundu izmaiņas

OTRDIEN, 2018. gada 17. aprīlī

Stundās nav: I.Krieviņa, A.Kārkliņa, I.Daugaviete-Kravale (1.st.),

M.Goba (3.-5.st.)

 

10.-11. klašu skolēni 8.st. laikā apmeklē pirmizrādi “Bille” skolas Lielajā zālē

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

1.

Matemātika

235.

Pie I.Upītes

A

I.Upīte

5.

Latviešu valoda

235.

Pie I.Upītes

A

I.Upīte

1.b

4.

Sports

Sporta z.

Pie I.Rama

A

I.Rams

1.c

3.

Matemātika

232.

Sports atcelts

P

S.Baumane

2.c

2.

Matemātika

338.

Pie G.Gailes

A

G.Gaile

4.

Latviešu valoda

338.

Pie A.Dubultes

A

A.Dubulte

5.

Mājturība

338.

Pie Ī.Ozolas

A

Ī.Ozola

3.b

2.-4.st.apmeklē ārpusskolas izglītojošo pasākumu

 

 

Pusdienas pēc 5.st.

 

 

4.c

5.

Latviešu valoda

232

Sports atcelts

P

S.Priede

5.a

2.

Audzināšana

118.

Matemātika atcelta

S.Balode

7.

atcelta

 

Audzināšana pārcelta uz 2.st.

S.Balode

5.b

Pusdienas pēc 4.st.

 

 

Pēc 4.st. apmeklē ārpusskolas izglītojošo pasākumu

 

 

8.a

Pēc 6.st. apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Lielceļš pēc pamatskolas” Valmieras Kultūras centrā

 

 

8.b

Pēc 6.st. apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Lielceļš pēc pamatskolas” Valmieras Kultūras centrā

 

I.Rams

8.c

1.

Vācu valoda

208.

Krievu valoda atcelta

-

 

Pēc 6.st. apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Lielceļš pēc pamatskolas” Valmieras Kultūras centrā

 

I.Grāvīte

9.a

Pēc 6.st. apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Lielceļš pēc pamatskolas” Valmieras Kultūras centrā

 

M.Liepiņa

9.b

5.

Latviešu valoda

04.

Kabineta maiņa

 

L.Lapsiņa

6.

Literatūra

306.

Kabineta maiņa

 

L.Lapsiņa

Pēc 6.st. apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Lielceļš pēc pamatskolas” Valmieras Kultūras centrā

 

 

9.c

Pēc 6.st. apmeklē karjeras atbalsta pasākumu “Lielceļš pēc pamatskolas” Valmieras Kultūras centrā

 

 

10.c

1.

Informātika

201./ 202

Abām grupām

P

Z.Baldone

2.

Informātika

201/ 202

Abām grupām

P

Z.Baldone

11.c

Pēc 4.st. gatavojas un spēlē teātri

 

Ī.Ozola, G.Līrmane, S.Švalbe, I.Tuņķele

12.a

7.

Audzināšana

118.

Kabineta maiņa

 

I.Rams