2018. gada 18. aprīlī

 Stundu izmaiņas

TREŠDIEN, 2018. gada 18. aprīlī

Stundās nav: L.Gammeršmidte, I.Krieviņa, Z.Baldone, I.Barce (6.-9.st.), A.Kārkliņa, Dz.Grava

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

1.

Matemātika

235.

Pie I.Ābeltiņas

A

I.Ābeltiņa

2.

Latviešu valoda

235.

Pie L.Kraukles

A

L.Kraukle

3.

Dabaszinības

235.

Pie S.Priedes

A

S.Priede

4.

Sociālās zinības

235.

Pie S.Baumanes

A

S.Baumane

2.c

1.

Latviešu valoda

338.

Pie G.Baltās

A

G.Baltā

2.

Matemātika

338.

Pie I.Ābeltiņas

A

I.Ābeltiņa

4.

Dabaszinības

338.

Pie G.Baltās

A

G.Baltā

5.a

1.

atcelta

 

Dabas zinības pārceltas uz 5.st.

S.Balode

3.

Sociālās zinības

301.

Pie L.Drandes

A

L.Drande

5.

Dabaszinības

205.

Matemātika atcelta

S.Balode

5.b

5.

Sociālās zinības

301.

Pie L.Drandes

A

L.Drande

6.a

7.

atcelta

 

Sociālās zinības atceltas

 

 

6.b

1.

atcelta

 

Latviešu valoda pārcelta uz 2.st.

M.Tiltiņa

2.

Latviešu valoda

301.

Sociālās zinības atceltas

M.Tiltiņa

6.c

5.

Audzināšana

201.

Audzināšana atcelta

P

G.Dance

6.

Dabas zinības

301.

Sociālās zinības atceltas

P

S.Allika

7.a

7. a klases I.Barces angļu valodas grupas skolēniem pusdienas pēc 4.st.!!

 

 

6.

Angļu valoda I.Liepiņas grupai

105.

I.Barces grupai angļu valoda atcelta

-

 

7.b

4.

Audzināšana

301.

Sociālās zinības atceltas

P

G.Dance

8.a

7.

Latviešu valoda

115.

Ķīmija pārcelta uz nākamo nedēļu

P

A.Upīte, S.Allika

9.a

1.

atcelta

 

Sociālās zinības atceltas

 

 

4.

Fizika

139.

Pie U.Ābeltiņa

A

U.Ābeltiņš

9.c

2.

Matemātika

404.

Angļu valoda atcelta; 4.st. arī matemātika

 

G.Līrmane, I.Barce

10.a

2.

Angļu valoda S.Švalbes grupai

154.

Dz.Gravas grupai angļu valoda atcelta

-

 

10.b

Pēc 6.st. 16 skolēni apmeklē ārpusskolas izglītojošo pasākumu, pārējie apmeklē stundas

 

 

7.

Matemātika

301.

Angļu valoda abām grupām atcelta

A.Rebinka

8.

atcelta

 

Matemātika pārcelta uz 7.st.

A.Rebinka

10.c

1.

atcelta

 

Informātika atcelta

 

 

2.

atcelta

 

Informātika atcelta

 

 

12.b

5.

Angļu valoda L.Kraukles grupai

209.

Dz.Gravas grupai angļu valoda atcelta

-

 

12.c

3.

atcelta

 

Angļu valoda atcelta

 

 

Pēc 6.st. gatavojas un spēlē teātri

 

I.Mēduma-Bāliņa, E.Groševa, D.Stalšāne