2018. gada 18. maijā

Stundu izmaiņas

PIEKTDIEN, 2018. gada 18. maijā

Stundās nav: A.Upīte, M.Goba (2.-6.st.), V.Jansone, G.Gaile

4.stundas laikā Pēdējā zvana pasākums

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

3.-4.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums

 

I.Aizupiete

1.b

3.-4.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums

 

A.Gartmane

5.

atcelta

 

Sports atcelts

-

 

1.c

3.-4.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums

 

 

2.a

3.

Latviešu valoda

 

Sports atcelts

P

I.Miglava

2.b

Ekskursijā

 

G.Baltā, V.Beķeris

3.a

6.

atcelta

 

Sports atcelts

-

 

3.b

2.

Sociālās zinības

337.

Sports atcelts

P

V.Šmite

4.b

5.

Angļu valoda

236./ 118.

S.Švalbes grupai 118. kab.

 

S.Švalbe

5.a

4.

Literatūra

402.

Matemātika atcelta

P

A.Jurāne-Brēmane

5.b

Ekskursijā

 

Ī.Ozola, G.Verovkins, G.Kalvīte, I.Baranova

7.a

5.

Ģeogrāfija

205.

Matemātika atcelta

P

S.Balode

6.

Latvijas vēsture

112.

Matemātika atcelta

P

I.Grāvīte

7.b

1.

atcelta

 

Latviešu valoda atcelta

-

 

2.

atcelta

 

Literatūra atcelta

-

 

4.

Informātika

201/202

Abām grupām pie Z.Baldones

A

Z.Baldone

8.a

2.

Mēģinājums skolas pasākumam L.Drandes uzraudzībā

 

I.Lazdiņa

4.

Pēdējā zvana pasākums

 

L.Drande, A.Gammeršmidte

8.b

2.

Mēģinājums skolas pasākumam L.Drandes uzraudzībā

 

 

4.

Pēdējā zvana pasākums

 

I.Liepiņa

6.

Literatūra

105.

Sports atcelts

P

I.Liepiņa

7.

atcelta

 

Matemātika atcelta

 

 

8.

atcelta

 

Matemātika atcelta

 

 

8.c

2.

Mēģinājums skolas pasākumam L.Drandes uzraudzībā

 

L.Lapsiņa

4.

Pēdējā zvana pasākums

 

M.Liepiņa, S.Balode

5.

Latvijas vēsture

112.

Matemātika atcelta

P

I.Grāvīte

9.a

Pēc 2.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums (5.st. - 304. kab.)

 

I.Lazdiņa, Ī.Ozola, I.Upīte, M.Liepiņa

9.b

Pēc 2.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums

 

I.Rams, L.Gammeršmidte, S.Balode

9.c

Pēc 2.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums (5.st. - 115. kab.)

 

G.Līrmane, M.Liepiņa, A.Gammeršmidte, I.Lancmane, S.Allika

10.a

5.

Matemātika

305.

Ķīmija atcelta

P

I.Segliņa

11.a

3.-4.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums

 

L.Lapsiņa, S.Allika

11.b

3.-4.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums

 

U.Ābeltiņš

11.c

3.-4.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums

 

R.Segliņš, G.Līrmane

5.

Sports

stadions

Latviešu valoda atcelta

V.Beķeris

6.

Angļu valoda

118.

Kabineta maiņa

 

S.Švalbe

7.

atcelta

 

Sports pārcelts uz 5.st.

V.Beķeris

12.a

Pēc 2.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums (5.st. – 210.. kab.)

 

U.Ābeltiņš, I.Lancmane, S.Allika, I.Segliņa

12.b

Pēc 2.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums

 

S.Allika, M.Tiltiņa, U.Ābeltiņš, A.Gammeršmidte, A.Rebinka

12.c

Pēc 2.st. mēģinājums un Pēdējā zvana pasākums (5.st. – 339.. kab.)

 

M.Tiltiņa, R.Segliņš, Ī.Ozola, I.Segliņa, A.Gammeršmidte