2019. gada 11. janvārī

Stundu izmaiņas

PIEKTDIEN, 2019. gada 11. janvārī

Stundās nav: A.Eiklone

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

 

 

 

 

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

8.b

5.

*pusdienas plkst. 11.25

Literatūra atcelta

 

 

6.

Mājturība

7./ 157.

Mājturība meitenēm no plkst. 12.30 7.kab.; zēniem no 12.20. 157.kab.

8.→

G.Kalvīte, G.Verovkins

8.

atcelta

 

Mājturība pārcelta uz 6.st.

→6.

G.Kalvīte, G.Verovkins

9.a

2.

Latviešu valoda

20.

Pie I.Liepiņas

A

I.Liepiņa

3.

Latviešu valoda

20.

Pie I.Liepiņas; literatūra atcelta

A

I.Liepiņa

10.a

2.

Bioloģija

13.

Stunda notiks 13. kab.

 

M.Liepiņa

3.

Latviešu valoda

13.

Stunda notiks 315. kab.

 

A.Lozda

4.

Vizuālā māksla

13.

Stunda notiks 5. kab.

 

Ī.Ozola

10.c

5.

Informātika

11.

Stunda notiks 11. kab.

 

Z.Baldone

6.

Informātika

11.

Stunda notiks 11. kab.

 

Z.Baldone

12.b

6.

atcelta

 

Literatūra atcelta