2019. gada 21. janvārī

Stundu izmaiņas

PIRMDIEN, 2019. gada 21. janvārī

Stundās nav: M.Liepiņa (no 4.st.), Z.Baldone (no 4.st.), E.Groševa (no 5.st.), A.Jākobsons (no 7.st.), G.Līrmane, V.Šmite

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

4.b

2.

Matemātika

337.

Angļu valoda atcelta

P

S.Niedrīte

4.c

3.

Matemātika

138.

Angļu valoda atcelta

P

G.Baltā

5.a

4.

Angļu valoda

140.

Abām grupām pie A.Dubultes 140. kab.

A

A.Dubulte

5.b

5.

Latviešu valoda

139.

Angļu valoda atcelta

P

A.Eiklone

6.

* pusdienas A.Gartmanes uzraudzībā

 

 

7.

atcelta

 

Literatūra atcelta

 

 

5.c

5.

Sociālās zinības

231.

Stunda notiks 231. kab.

 

A.Kārkliņa

6.b

3.

Literatūra

231.

Mūzika pārcelta uz 5.st.

5.→

A.Upīte, I.Jansone

No 5.st. daļa klases apmeklē ārpusskolas izglītojošo pasākumu A.Upītes uzraudzībā, pārējie apmeklē stundas

 

 

5.

Mūzika

133.

Literatūra pārcelta uz 3.st.

3.→

I.Jansone, A.Upīte

7.

atcelta

 

Matemātika atcelta

 

 

8.

atcelta

 

Matemātika atcelta

 

 

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.b

4.

Informātika/ Angļu valoda

10./ 7.

Informātika pie K.Tomsona 10. kab.

A

K.Tomsons

No 5.st. ārpusskolas izglītojošo pasākumā

 

I.Mēduma-Bāliņa, G.Verovkins, G.Kalvīte

7.c

No 4.st. ārpusskolas izglītojošo pasākumā

 

I.Tuņķele, V.Mauriņa, S.Balode

8.a

7.

Sociālās zinības

314.

Sports atcelts

8.→

V.Mauriņa

8.

atcelta

 

Sociālās zinības atceltas

→7.

 

8.b

1.

atcelta

 

Matemātika atcelta

 

 

9.b

5.

Latvijas vēsture

312.

Fizika pārcelta uz 5.st.

P

V.Mauriņa

9.c

9.

atcelta

 

Sociālās zinības notiks otrdien

 

V.Mauriņa

12.a

7.

atcelta

 

Bioloģija atcelta