2019. gada 10. oktobrī

Stundu izmaiņas

CETURTDIEN, 2019. gada 10.oktobrī

Stundās nav: I.Tuņķele, Z.Vilciņa, R.Segliņš, Ī.Ozola, V.Fleminga, A.Upīte, I.Jansone, A.Bērziņa, G.Gaile, I.Rektiņa, Dz.Grava, S.Kārkliņa

 

Ekskursijā: 2.c (A.Bērziņa), 7.a (S.Kārkliņa),

10.a (18 skolēni), 11.c (12 skolēni), 12.b (1skolēns), 12.c (17skolēni)

10.a, 11.c, 12.c – Tie, kuri nebrauc ekskursijā – stundas notiek pēc stundu plāna

Labo darbu nedēļas aktivitātes:

4.b – 4.-5.st. (G.Gaile);

9.b – no 8.st. (G.Līrmane);

3.c – 6.-7.st. (I.Jurka);

6.c – 9.-10.st. (I.Mēduma-Bāliņa).

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

 

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.b

1.

Latviešu valoda

336.

Latviešu valoda pie A.Dubultes

A*

A.Dubulte

A.Bērziņa

2.a

7.

Kristīgā mācība

137.

Stunda pie V.Zariņas

A

V.Zariņa

2.b

7.

Kristīgā mācība

236.

Stunda pie S.Priedes

A

S.Priede

2.c

Klases ekskursija

A.Bērziņa

I.Rektiņa

4.b

4.un 5.st.

Labo darbu nedēļas aktivitāte

G.Gaile

A.Gartmane

3.c

6.un

7.st.

Labo darbu nedēļas aktivitāte

I.Jurka

I.Jurka

6.a

2.

Mūzika

Kamīnzāle

Stunda pie I.Aizupietes

A

I.Aizupiete

7.

Krievu valoda

138.

Krievu valoda I.Tuņķeles grupai atcelta

 

 

8.

Krievu valoda

138.

Krievu valoda I.Tuņķeles grupai atcelta

 

 

6.b

3.

Latviešu valoda

237.

Mūzika atcelta

P

A.Eiklone

6.c

4.

Latviešu valoda

332.

Mūzika atcelta

P

A.Eiklone

9.un

10.st.

Labo darbu nedēļas aktivitāte

I.Mēduma-Bāliņa

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.a

 

Klase ekskursijā

S.Kārkliņa

Ī.Ozola, I.Rams, Z.Vilciņa, L.Liepa, G.Līrmane, I.Lazdiņa, Z.Luste, I.Liepiņa

7.b

5.

Vizuālā māksla

15.

Stunda pie D.Stalšānes

A

D.Stalšāne

8.a

8.

Sociālās zinības

11.

Angļu valoda abām grupām pārcelta uz 9.stundu

V.Mauriņa

I.Upīte, D.Cinīte

9.

Angļu valoda

11.

Angļu valoda pārcelta no 8.stundas; Sociālo zinību stunda pārcelta uz 8.stundu

(I.Upītes grupa 11.kab.;

D.Cinītes grupai 18.kab.)

I.Upīte, D.Cinīte

V.Mauriņa

18.

8.b

1.

Ģeogrāfija

7.

Stunda pie D.Stalšānes

A

D.Stalšāne

2.

Ģeogrāfija

7.

Stunda pie D.Stalšānes

A

D.Stalšāne

8.c

7.

Sociālās zinības

5.

Vizuālā māksla atcelta, Sociālās zinības pārceltas no 8.stundas

V.Mauriņa

8.

Ķīmija

5.

Sociālo zinību stunda pārcelta uz 7.to stundu

R.Spuņģe

9.

Ķīmija

5.

Stunda pārcelta uz 8.stundu

R.Spuņģe

9.a

1.

Krievu valoda

314.

Krievu valoda I.Tuņķeles grupai atcelta

 

 

3.

Ģeogrāfija

314.

Vizuālā māksla atcelta

S.Balode

7.

Ģeogrāfija

314.

Stunda pārcelta uz 3.stundu

S.Balode

8.

Mūzika

15.

Stunda atcelta

 

 

9.b

7.

Angļu valoda

312.

Stunda visai klasei kopā

A

I.Liepiņa

No 8.st.

Labo darbu nedēļas aktivitāte

G.Līrmane

I.Liepiņa

10.a

2.

Krievu valoda

8.

Stunda atcelta

 

 

3.

Krievu valoda

8.

Stunda atcelta

 

 

 

11.a

9.

Ģeogrāfija

17.

Stunda atcelta

 

 

10.

Ģeogrāfija

17.

Stunda atcelta

 

 

11.b

4.

Krievu valoda

17.

Stunda atcelta

 

 

9.

Ģeogrāfija

17.

Stunda atcelta

 

 

10.

Ģeogrāfija

17.

Stunda atcelta

 

 

11.c

5.

Angļu valoda

0.

Stunda pie I.Upītes

A

I.Upīte

8.

Vizuālā māksla

315.

Stunda atcelta

 

 

12.a

2.

Angļu valoda

20.

Angļu valoda visai klasei kopā pie A.Roņa

A

A.Ronis

3.

Angļu valoda

20.

Angļu valoda visai klasei kopā pie A.Roņa

A

A.Ronis

12.b

1.

Angļu valoda

17.

Angļu valoda Dz.Gravas grupai atcelta