2019. gada 11. oktobrī

Stundu izmaiņas

PIEKTDIEN, 2019. gada 11.oktobrī

Stundās nav: I.Tuņķele, Z.Vilciņa, R.Segliņš, Ī.Ozola, V.Fleminga, I.Rams, Dz.Grava, E.Groševa (no 3.st.), A.Jākobsons (no 3.st.), I.Baranova (no 8.st.)

 Ekskursijā: 3.a (A.Kārkliņa); 3.b(I.Baranova) – no 8.st..; 8.b (E.Groševa) – no 3.st.; 11.b (I.Rams)

10.a (18 skolēni), 11.c (12 skolēni), 12.b (1skolēns), 12.c (17skolēni)

10.a, 11.c, 12.c – Tie, kuri nebrauc ekskursijā – stundas notiek pēc stundu plāna

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

 

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

3.a

Klase ekskursijā

A.Kārkliņa

I.Aizupiete, D.Cinīte, S.Švalbe

3.b

No 8.st.

Klase ekskursijā

I.Baranova

4.c

3.

Matemātika

235.

Sports atcelts

P

I.Miglava

4.

Mūzika

235.

Kabineta maiņa

 

I.Aizupiete

5.b

1.

Latviešu valoda

139.

Sports atcelts

I.Lancmane

2.

Sociālās zinības

139.

Stunda pie L.Vikses

A

L.Vikse

6.

 

 

Pusdienas pieskata V.Zariņa

A

V.Zariņa

7.

Latviešu valoda

139.

Stunda pārcelta uz 1.st.

I.Lancmane

5.c

1.

Matemātika

138.

Sociālo zinību stunda atcelta

P

I.Kraukle

6.a

2.

Sports

Vingr_Z

Stunda atcelta

 

 

6.b

4.

Latviešu valoda

331.

Sports atcelts

P

A.Eiklone

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.b

4.

Latviešu valoda

315.

Literatūra pārcelta uz 17.10.

→P*

M.Tiltiņa

5.

Latviešu valoda

315.

Kabineta maiņa

 

M.Tiltiņa

7.

Sports

Vingr_Z

Stunda atcelta

(gatavoties Labo darbu ned.aktivitātei)

 

 

8.a

2.

Klases stunda

11.

Vizuālā māksla atcelta

P

I.Upīte

8.b

No 3.st.

Klase ekskursijā

E.Groševa, A.Jākobsons

M.Tiltiņa, I.Lancmane, I.Liepiņa, I.Barce

8.c

4.

Mājturība un Tehnoloģijas

5.

Sports atcelts

Meitenēm Mājturība un Tehnoloģijas, stunda pārcelta no 8.st.

G.Kalvīte

6.

Mājturība un Tehnoloģijas

5.

Meitenēm Mājturība un Tehnoloģijas, stunda sākās 12:30-13:10, pārcelta no 7.st.

G.Kalvīte

7.

Mājturība un Tehnoloģijas

5.

Stunda meitenēm pārcelta uz 6.st.

G.Kalvīte

8.

Mājturība un Tehnoloģijas

5.

Stunda meitenēm pārcelta uz 4.st.

G.Kalvīte

9.a

8.

Angļu valoda

15.

Kabineta maiņa

(I.Liepiņas grupai)

 

I.Liepiņa

9.

Angļu valoda

15.

Kabineta maiņa

(I.Liepiņas grupai)

 

I.Liepiņa

9.b

5.

Matemātika

312.

Sports atcelts

P

G.Līrmane

8.

Latviešu valoda

14.

Kabineta maiņa

 

A.Eiklone

9.

Latviešu valoda

14.

Kabineta maiņa

 

A.Eiklone

10.b

5.

Informātika

VVV

Bibliotēka

Vizuālā māksla atcelta

Informātika pārcelta no 8.st.

K.Tomsons

6.

Informātika

VVV

Bibliotēka

Vizuālā māksla atcelta

Informātika pārcelta no 9.st.

K.Tomsons

8.

Informātika

10.

Informātika pārcelta uz 5.st.

K.Tomsons

9.

Informātika

10.

Informātika pārcelta uz 6.st.

K.Tomsons

11.a

5.

Latvijas un Pasaules vēsture

315.

Ķīmija pārcelta uz 6.st.

I.Zvirbule

6.

Ķīmija

13.

LPVē pārcelta uz 5.st.

S.Allika

11.b

Klase ekskursijā

I.Rams

I.Grabe, I.Zvirbule, I.Lancmane, S.Allika, I.Segliņa, M.Goba S.Sietinsons, K.Tomsons,

11.c

3.

Informātika

10.

Informātika pie S.Sietinsona kopā ar 10.a klasi

 

4.

Angļu valoda

11.

Angļu valoda atcelta

 

 

5.

Latvijas un Pasaules vēsture

315.

Informātika pārcelta uz 3.stundu

I.Zvirbule

6.

Latvijas un Pasaules vēsture

315.

Stunda pārcelta uz 5.stundu

 

12.c

6.

Sports

Vingr_Z

Stunda atcelta