2019. gada 16. oktobrī

Stundu izmaiņas

TREŠDIEN, 2019. gada 16.oktobrī

Stundās nav: V.Fleminga, G.Verovkins, G.Kalvīte

“Karjeras nedēļa 2019”

12.b – 12:20-13:10 – “Radošums uzņēmējdarbībā”

12.a un 12.c – 14:00 – 14:50 – “Komandas prasmes”

 

Angļu valodas olimpiāde (1-3.st.) – 312.kab

(1.st.-A.Ronis, 2.st.-Dz.Grava, 3.st.-A.Upīte)

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

 

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

3.a

3.

Klases stunda

235.

Vizuālā māksla atcelta

P

A.Kārkliņa

6.a

4.

Mūzika

Kamīnz

Mājturības un tehnoloģijas stunda atcelta (gan zēniem, gan meitenēm)

P

I.Jansone

5.

Sports

Sporta laukums

Mājturības un tehnoloģijas stunda atcelta (gan zēniem, gan meitenēm)

P

I.Rams

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka


Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.b

7.

Mājturība un tehnoloģijas

MZ/14

Mājturības un tehnoloģiju stunda atcelta (visai klasei)

 

 

8.

Mājturība un tehnoloģijas

MZ/14

Mājturības un tehnoloģiju stunda atcelta (visai klasei)

 

 

8.a/8.b/8.c

3.

Vācu valoda

1.

Kabineta maiņa

 

E.Groševa

8.c

2.

Ķīmija

102.

(V2V)

Kabineta maiņa

 

R.Spuņģe

9.b

 

1.

Mājturība un tehnoloģijas

(Zēni)

MZ

Mājturības un tehnoloģijas stunda zēniem atcelta

 

 

1.

Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

5.

Kabineta maiņa

 

D.Stalšāne

2.

Mājturība un tehnoloģijas

(Zēni)

MZ

Mājturības un tehnoloģijas stunda zēniem atcelta

 

 

2.

Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

5.

Kabineta maiņa

 

D.Stalšāne

3.

Literatūra

208.

Kabineta maiņa

 

A.Eiklone

12.a

8.

Ķīmija

15.

KAA pasākums

 

S.Allika

12.b

6.

Fizika

0.

KAA pasākums

 

A.Millers

12.c

8.

Dabaszinības

15.

KAA pasākums

 

A.Millers