2019. gada 18. oktobrī

Stundu izmaiņas

PIEKTDIEN, 2019. gada 18.oktobrī

Stundās nav: G.Līrmane, A.Eiklone, G.Kalvīte (1.st.), L.Liepa (1.-3.st.)

 

Ekskursijā – 9.b (G.Līrmane, A.Eiklone); 9.a ((1.-3.st.) – M.Tiltiņa, L.Liepa)

 

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

 

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

2.a

1.

Klases stunda

137.

Latviešu valoda atcelta, tikšanās ar studenti-pediatru

P

V.Zariņa

2.b

2.

Klases stunda

236.

Latviešu valoda atcelta, tikšanās ar studenti-pediatru

P

S.Priede

2.c

3.

Klases stunda

237.

Tikšanās ar studenti-pediatru, Latviešu valodas stunda pārcelta uz 15.10.

→P*

A.Bērziņa

6.b

3.

Latviešu valoda

331.

Latviešu valodas stunda pie L.Drandes

A

L.Drande

6.c

5.

Latviešu valoda

140.

Latviešu valodas stunda pie V.Šmites

A

V.Šmite

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

5.a

1.

Mājturība un tehnoloģijas

213.

Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm pie A.Gartmanes

A

A.Gartmane

G.Kalvīte

7.a/7.b

2.

Matemātika

(3.grupa)

18.

Matemātikas stunda L.Liepas grupai pie I.Kraukles

A

I.Kraukle

2.

Matemātika

(1.grupa)

315.

Matemātikas stunda G.Līrmanes grupai pie I.Segliņas

A

I.Segliņa

3.

Matemātika

(3.grupa)

18.

Matemātikas stunda L.Liepas grupai pie I.Ābeltiņas

A

I.Ābeltiņa

3.

Matemātika

(1.grupa)

315.

Matemātikas stunda G.Līrmanes grupai pie

A

S.Allika

8.a/8.b/8.c

1.

Matemātika

(2.grupa)

7.

Matemātika L.Liepas grupai atcelta

 

 

9.a

1.

Latviešu valoda

314.

Fizika pārcelta uz 01.11. – 3.st.

P*

M.Tiltiņa

T.Misiņa

1.-3.

st.

Pasākums Valmieras integrētajā bibliotēkā

M.Tiltiņa, L.Liepa

9.b

Klase ekskursijā

G.Līrmane, A.Eiklone

I.Jansone, S.Allika, A.Gartmane, A.Jākobsons, M.Liepiņa

10.a

5.

Klases stunda

8.

Matemātikas stunda atcelta

P

I.Tuņķele

6.

Literatūra

8.

Matemātikas stunda atcelta

P

A.Lozda