2019. gada 21. novembrī

Stundu izmaiņas

CETURTDIENA, 2019.gada 21.novembris

Stundās nav: M.Liepiņa, A.Niedrīte, I.Verovkina, A.Kārkliņa (1.-2.st.), Z.Gailīte (no 6.st.), A.Dubulte, I.Upīte

 

Projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros filmas “Dvēseļu putenis” apmeklējums:

  • 1.-3.st. – 7.a; 7.b; 8.a; 8.b; 8.c; 9.a; 10.b
  • 4.-7.st. – 9.b; 10.a; 11.a; 11.b; 11.c; 12.a; 12.b; 12.c.

 

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.a

6.

Matemātika

133.

 

P

G.Baltā

1.b

1.

Latviešu valoda

336.

 

A*

A.Bērziņa

4.

 

 

Pusdienas pieskata M.Goba

M.Goba 

5.

Ētika

336.

 

 A

 A.Eiklone

6.

Latviešu valoda (F)

336.

 

 A

 A.Eiklone

7.

Matemātika

336.

 

 A

I.Miglava 

1.c

2.

Latviešu valoda

337.

 

A*

S.Niedrīte

2.b

3.

Latviešu valoda

236.

 

A*

S.Priede

3.a

2.

Latviešu valoda

235.

 

A

 G.Gaile

4.a

7.

Sports

 

 

 A

 M.Goba

4.b

2.

Angļu valoda

332.

Stunda visai klasei kopā pie D.Cinītes

A

D.Cinīte

5.c

1.

Informātika_Zēni

Biblio

Mājturības un tehnoloģiju stunda zēniem pārcelta uz 3.st.

->

Z.Luste,

G.Verovkins

1.

Informātika_Meitenes

 

Informātikas stunda pārcelta uz 3.st.;

1.st.meitenēm atcelta

->

Z.Luste

2.

Mājturība un tehnoloģijas_Meitenes

138.

 

A

I.Kraukle

3.

Informātika_Meitenes

Biblio

Mājturības un tehnoloģiju st.atcelta

->

Z.Luste

3.

Mājturība un tehnoloģijas_Zēni

Mājtur_Z

Informātikas stunda Zēniem pārcelta uz 1.st.

->

G.Verovkins,

Z.Luste

6.a

1.

Matemātika

231.

Matemātikas st. L.Liepai atcelta

 

 

6.b

2.

Matemātika

231.

Matemātikas st. L.Liepai atcelta

 

 

6.c

3.

Matemātika

231.

Matemātikas st. L.Liepai atcelta

 

 

5.

Krievu valoda

231.

Sporta stunda atcelta

->

I.Mēduma-Bāliņa

8.

Krievu valoda

140.

Krievu valodas st. pārcelta uz 5.st.

->

I.Mēduma - Bāliņa

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

5.a

2.

Angļu valoda

18.

Dabaszinību stunda pārcelta uz 4. st.

 

I.Liepiņa, R.Spuņģe

4.

Dabaszinības

18.

Angļu valodas stunda pārcelta uz 2.st.

 

R.Spuņģe, I.Liepiņa

7.a

1.-3.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

Ī.Ozola, I.Rams

7.

Matemātika_1

15.

Sk.G.Līrmani st.sākumā aizvieto A.Rebinka

 

A.Rebinka, G.Līrmane

7.b

1.-3.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

M.Tiltiņa, V.Mauriņa

5.

Latvijas vēsture

15.

Vizuālās mākslas st.atcelta; Latvijas vēstures st.pārcelta no 2.st.

->

V.Mauriņa

7.

Matemātika_1

15.

Sk.G.Līrmani st.sākumā aizvieto A.Rebinka

 

A.Rebinka, G.Līrmane

8.a

1.-3.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

S.Balode, A.Lozda, A.Rebinka, I.Lazdiņa, L.Liepa

  8. Angļu valoda_I.Upītes grupai atcelta  

8.b

1.-3.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

Z.Vilciņa, A.Rebinka, I.Lazdiņa, L.Liepa

8.b

7.

Ģeogrāfija

7.

Stunda pārcelta no 1.st.

->

Z.Vilciņa

8.c

1.-3.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

R.Spuņģe, I.Barce, A.Rebinka, I.Lazdiņa, L.Liepa

 

7.

Bioloģija

5.

Vizuālās mākslas st.pārcelta uz 22.11(3.st.)

A

R.Spuņģe

9.a

1.-3.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

E.Groševa, I.Tuņķele, I.Mēduma-Bāliņa, A.Jākobsons, Ī.Ozola

9.b

1.

Vācu valoda

20.

Vācu valodas grupai st.atcelta

 

E.Groševa

2.

Ģeogrāfija

312.

Pārbaudes darbs

A

I.Mēduma-Bāliņa

4.-7.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

V.Mauriņa, I.Liepiņa, Dz.Grava

10.a

2.

Vācu valoda

314.

Vācu valodas grupai st.atcelta

 

 

3.

Vācu valoda

13.

Vācu valodas grupai st.atcelta

 

 

4.-7.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

A.Ronis, I.Barce, G.Līrmane

10.b

1.-3.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

S.Allika, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa

5.

Klases stunda

213.

Matemātikas st.atcelta

P

L.Drande

6.

Angļu valoda

312.

Angļu valodas st.atcelta – pusdienu stunda.

 

A.Ronis

 

7.

Fizika

17.

St.pārcelta no 9.st.

->

J.Čeksters

 

9.

Fizika

213.

St.pārcelta uz 7.st.

->

J.Čeksters

11.a

4.-7

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

E.Groševa, I.Daugaviete–Kravale, A.Rebinka, A.Jākobsons, M.Goba

11.b

4.-7.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

E.Groševa, I.Tuņķele, I.Segliņa,  J.Čeksters

11.c

4.-7.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, Dz.Grava, A.Jākobsons, M.Goba

12.a

4.-7.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

I.Lancmane, V.Dancis

12.b

3.

Bioloģija

0.

Stunda atcelta

 

 

4.-7.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

A.Lozda, A.Jākobsons, M.Goba, A.Rebinka

12.c

4.-7.

“Latvijas skolas soma” aktivitāte 

I.Segliņa, A.Lozda