2019. gada 8. novembrī

Stundu izmaiņas

PIEKTDIEN, 2019.gada 8.novembris

Stundās nav: A.Kārkliņa, M.Liepiņa, V.Mauriņa, D.Cinīte (6.st.), I.Lazdiņa

  

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

2.b

3.

Latviešu valoda

236.

 

A*

S.Priede

A.Niedrīte

3.a

3.

Matemātika

235.

 

A

A.Niedrīte

4.

 

 

Pusdienas pieskata L.Gacka

A

L.Gacka

5.

Latviešu valoda

235.

 

A

V.Šmite

6.

Angļu valoda

235.

Stunda visai klasei kopā

A

S.Švalbe

7.

Mājturība un tehnoloģijas

235.

 

A

L.Drande

5.b

2.

Angļu valoda

139.

 

P

I.Liepiņa

Informātika

Bibliotēka

 

P

K.Tomsons

5.c

1.

Matemātika

138.

Sociālo zinību stunda atcelta

P

I.Kraukle

6.a

7.

Matemātika_1

138.

Matemātikas stunda I.Lazdiņas grupai atcelta

 

 

6.b

1.

Sociālās zinības

331.

Stunda atcelta

 

 

2.

Latviešu valoda

331.

 

P

A.Eiklone

7.

Matemātika_1

138.

Matemātikas stunda I.Lazdiņas grupai atcelta

 

 

6.c

3.

Sociālās zinības

140.

 

A

L.Vikse

4.

Latviešu valoda

140.

 

P

A.Eiklone

6.

 

 

Pusdienas pieskataI.Mēduma-Bāliņa

A

I.Mēduma-Bāliņa

7.

Matemātika_1

138.

Matemātikas stunda I.Lazdiņas grupai atcelta

 

 

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

5.a

4.

Matemātika

18.

 

A

I.Segliņa

5.

Matemātika

18.

Patstāvīgs darbs, pieskata A.Upīte

A

A.Upīte

7.a

1.

Literatūra

14.

Bioloģijas stunda atcelta

P

S.Kārkliņa

2.

Matemātika_2

14.

Matemātikas stunda I.Lazdiņas grupai atcelta

 

 

3.

Matemātika_2

14.

Matemātikas stunda I.Lazdiņas grupai atcelta

 

 

7.b

2.

Matemātika_2

14.

Matemātikas stunda I.Lazdiņas grupai atcelta

 

 

3.

Matemātika_2

14.

Matemātikas stunda I.Lazdiņas grupai atcelta

 

 

8.a

1.

Matemātika_2

5.

Matemātikas stunda I.Lazdiņas grupai atcelta

 

 

5.

Klases stunda

11.

Bioloģijas stunda atcelta

P

I.Upīte

8.b

1.

Matemātika_2

5.

Matemātikas stunda I.Lazdiņas grupai atcelta

 

 

8.c

1.

Matemātika_2

5.

Matemātikas stunda I.Lazdiņas grupai atcelta

 

 

3.

Latviešu valoda

5.

Bioloģijas stunda atcelta

P

S.Kārkliņa

9.b

7.

Latviešu valoda

312.

Bioloģijas stunda atcelta

->

A.Eiklone

9.

Latviešu valoda

312.

Latviešu valodas stunda pārcelta uz 7.st.

->

A.Eiklone

11.a

4.

Bioloģija

13.

Stunda atcelta

 

 

12.b

3.

Latviešu valoda

Zāle

Kabineta maiņa

 

A.Lozda