2019. gada 3. decembrī

Stundu izmaiņas

OTRDIENA, 2019.gada 03.decembris

Stundās nav: Z.Gailīte, G.Kalvīte, I.Daugaviete-Kravale, L.Vikse (no 5.st.), V.Šmite (no 5.st.), I.Mēduma-Bāliņa (no 5.st.), S.Balode (no 9.st.), A.Kārkliņa

 

11.c klase – 6.st. izrāde

Valmieras Viestura vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

3.a

2.

Latviešu valoda

235.

 

A

A.Bērziņa

3.

Dabaszinības

235.

Vizuālā māksla atcelta, Dabaszinību stunda pārcelta no 7.st.

A

A.Bērziņa

4.

 

235.

Pusdienas

A

L.Vikse

5.

Klases stunda

235.

 

A

 

6.

Matemātika

235.

 

A

 A.Dubulte

7.-8.

 

235.

Pieskata līdz pagarinātajai dienas grupai (līdz 15.00-2h)

A

 

6.a

No 5.st

Projekta“Latvijas skolas soma”aktivitāte 

L.Vikse

S.Balode

6.b

No 5.st

Projekta“Latvijas skolas soma”aktivitāte 

V.Šmite

6.c

4.

Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

140.

Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm pie sk.I.Upītes

A

I.Upīte

No 5.st

Projekta“Latvijas skolas soma”aktivitāte 

I.Mēduma-Bāliņa,

G.Verovkins,

Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka

Klase

St.

Stunda

Kab.

Piezīmes

E-klasē

Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

7.a

8.

Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

8.

Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm pie D.Stalšānes

A

D.Satalšāne

9.

Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

8.

Mājturības un tehnoloģiju stunda meitenēm pie D.Stalšānes

A

D.Satalšāne

7.b

4.

Krievu valoda

15.

Stunda atcelta

 

 

8.a

1.

Krievu valoda

11.

Stunda atcelta

 

 

2.

Krievu valoda

11.

Stunda atcelta

 

 

9.a

6.

Klases stunda

Apmeklē 11.c kl. izrādi

(12.20-13.20)

/pusdienas pārceltas uz 7.st.~13.20/ 

->

L.Liepa

7.

Klases stunda

Pēc izrādes ~13.20 pusdienas

->

L.Liepa

9.b

3.

Krievu valoda

10.

Patstāvīgais darbs

A

G.Līrmane

7.

Matemātika

312.

Klases stunda pārcelta uz 02.12.

P*

G.Līrmane

10.a/b

10.

Ģeogrāfija

8.

Stunda atcelta

 

 

11.a

5.

Krievu valoda

13.

Stunda atcelta

 

 

11.c

5.

Vācu valoda

 

Stunda atcelta izrādes dēļ.

 

E.Groševa

5.

Krievu valoda

 

Stunda atcelta izrādes dēļ, (Kv stunda pārcelta uz 28.11)

->*

I.Mēduma-Bāliņa

6.

Klases stunda

 

Stunda atcelta izrādes dēļ.

 

V.Fleminga